VURDERER UTSETTELSE: Presidenten ved militærtribunalet og hoveddommer i rettssaken mot Joshua French, kaptein Serge Kabondo. Foto: HELGE MIKALSEN

Kongo-dommer: Kan bli aktuelt med rettspsykiatrisk vurdering av French

Selv om dommeren i rettssaken mot Joshua French har skrevet sin konklusjon, vil han ikke spå om den sterkt forsinkede saken kan avsluttes fredag.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Dommer Serge Kabondo tar høyde for at militærtribunalet kan bli nødt til å oppnevne noen rettspsykiatrisk sakkyndige som må ta stilling til Joshua Frenchs helsesituasjon.

- Dersom French ikke blir kjent tilregnelig nå, kan han heller ikke dømmes. Da må han overføres til sykehus og hele rettssaken utsettes til han blir erklært frisk, sier Kabondo til NTB.

Vurderer sakkyndige

Etter at to norske leger gjennomførte undersøkelser av French den 16. og 18. januar, ble det skrevet en egen rapport hvor det slås fast at den norske fangen er sterkt preget av stress og er i en svært sårbar situasjon.

Fredag vil Kabondo legge fram den signerte utgaven av rapporten i retten slik at aktor Homére Katenda Nkulu og forsvarer Marie André Mwila Kayembe kan utveksle sine oppfatninger av den. Kabondo er tydelig på at han oppfatter rapporten fra de norske legene som et bevis fra Frenchs forsvarere. Derfor vil dommerpanelet etter diskusjonen ta stilling til om retten skal utnevne egne sakkyndige.

- Da må vi må avvente deres rapport før vi eventuelt kan avsi en dom, sier Kabondo.

Han forteller at dommen etter drapsanklagen er ferdig skrevet, men at han som leder av tribunalet ikke kan avslutte saken før alle innspill er hørt og tatt med i vurderingen av konklusjonen.

BAKGRUNN: Dette er aktørene i rettssaken mot Joshua French

TILTALT FOR DRAP: Joshua French avbildet i forbindelse med rettsforhandlingene. Foto: ENDRE ALSAKER-NØSTDAHL

Norske leger i fengselet

Torsdag slapp også de to norske legene Jens Brovold og Øivind Ekeberg inn i fengselet hvor de møtte nordmannen.

- De norske legene har i dag fått tilgang til Joshua French i fengselet. At kongolesiske myndigheter gir adgang til ham kun én dag etter at legene kom på plass i Kinshasa, er positivt, sier ministerråd Jon Otto Brødholt som er utsendt fra den norske ambassaden i Angola.

UD vil gi ytterligere kommentarer om besøket eller hvilke rammer de to spesialistene arbeider innenfor. Heller ikke helsesituasjonen for French blir kommentert.

- Vi understreker at det er kongolesiske myndigheter som har ansvaret for Frenchs helse, sier Brødholt.

Overføres

Dommer Kabondo sier det er flere spørsmål som kan ha betydning for utfallet av rettsprosessen. Spørsmålet om tilregnelighet for French på den tiden Tjostolv Moland døde er ikke diskutert, men Kabondo sier at retten må legge til grunn at den tiltalte var det, når ikke annet er nevnt.

Tidligere har Frenchs forsvarer, André Mwila sagt at det trolig ikke finnes penger i fengselsvesenet til å overføre French til noe sykehus.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder