TREDELT MÅL: Israel vil ramme sentrale Hamas-militante, tunnelsystemer og eliminere Hamas' raketter slik at de ikke forårsaker skader som på bildet til høyre. En rakett traff tirsdag Yahud, ikke langt fra flyplassen i Tel-Aviv. Bildet til venstre er av Hamas-militære tatt høsten 2011, under feiringen av at over 1000 palestinske fanger ble løslatt i bytte mot den israelske soldaten Gilad Schalit. Bildet i midten er tatt i oktober i fjor og viser et eksempel på tunnelene Israel nå vil ødelegge.
TREDELT MÅL: Israel vil ramme sentrale Hamas-militante, tunnelsystemer og eliminere Hamas' raketter slik at de ikke forårsaker skader som på bildet til høyre. En rakett traff tirsdag Yahud, ikke langt fra flyplassen i Tel-Aviv. Bildet til venstre er av Hamas-militære tatt høsten 2011, under feiringen av at over 1000 palestinske fanger ble løslatt i bytte mot den israelske soldaten Gilad Schalit. Bildet i midten er tatt i oktober i fjor og viser et eksempel på tunnelene Israel nå vil ødelegge. Foto:AP/AFP/AFP,

Dette er Israels mål

Raketter ** Tunneler ** Hamas-ledere

UTENRIKS

GAZA/OSLO (VG) Rakettene er utviklet i Kina, bygget i Syria, smuglet gjennom tunneler og kan nå alle de største israelske byene.

Publisert: Oppdatert: 27.07.14 10:31

Søndag morgen er den skjøre våpenhvilen mellom Israel og Gaza brutt. Israel begrunner gjenopptatt bombing med at Hamas har fortsatt sin rakettangrep.

M 302-rakettene er Hamas-våpenet Israel trolig frykter mest i den pågående, blodige konflikten.

De syrisk-produserte M 302-rakettene med iransk teknologi har lang rekkevidde. Allerede 8. juli skal en slik rakett ha nådd den israelske byen Hadera, 110 kilometer nord for Gaza.

Rekkevidden skal være på rundt 150-160 kilometer, ifølge flere kilder.

Overfor VG bekrefter talsmann for IDF, Bjørn Hermann, at det israelske forsvaret ved siden av palestinske tunneler, konsentrerer seg om å ramme Hamas' rakettkapasitet.

– Bakkeoperasjonen skjer på sør- nordsiden, samt sentralt på Gaza-stripen, hvor den største konsentrasjonen av tunneler, rakettlagre og rakettutskytningssteder er, sier Hermann.

Teknologien i M 302-rakettene er ikke av nyeste sort, men rakettsystemet skal ifølge det israelske nettstedet Debkafile være oppdatert ved hjelp av Hizbollah-ingeniører. Dette har økt rekkevidden og treffsikkerheten, ifølge nettstedet, som har spesialisert seg på journalistikk om militær etterretning og sikkerhet, men fått kritikk for være pro-israelsk i sin dekning.

Presisjonen er imidlertid fortsatt ikke veldig god. Det bekrefter Israel-ekspert, doktorgradsstipendiat og forsker Cato Hemmingby ved Politihøgskolen.

– Disse rakettene utgjør en stor trussel mot de store israelske byene, men er ikke

presisjonsvåpen i motsetning til det Israel bruker. Hamas har heller ikke mange av dem, påpeker Hemmingby.

Onsdag hevder det israelske forsvaret at det har ødelagt en stor andel av Hamas' raketter.

Bakgrunn: Dette har skjedd i Gaza

Har et titalls M 302-raketter

Hemmingby forteller at israelske marinejegere senest i mars i år bordet et skip i Rødehavet på vei fra Iran til Hamas, som fraktet M302-raketter under sementsekker.

Ifølge beregninger gjort av det israelske militæret har Hamas bare tilgang til noen titalls raketter av denne typen.

Det er trolig årsaken til at rakettene hittil i konflikten har vært brukt i langt mindre grad enn de mindre rakettene.

– Det kan være mer krevende å få skutt dem opp. Det kan også hende at Israel har klart å slå ut en del av utskytingsrampene i sine angrep, sier Hemmingby.

Kommandørkaptein Per Christian Gundersen ved Forsvarets høgskole beskriver M302-rakettene som svært avanserte og svære.

– Det er en omfattende prosess å få smuglet raketter inn og å produsere i Gaza. Hamas er avhengige av medhjelpere utenfor Gaza som har tilgang på våpnene, transportmidler for å få fraktet dem til Gaza, og en godt bevoktet infrastruktur i Gaza for å smugle dem til lagerrom, sette dem sammen, for så å smugle dem til området de skytes fra, sier han.

Det israelske forsvaret hevder Hamas bruker sivile bygninger som rakettutskytningssteder.

– Hamas avfyrer raketter fra bolighus, skoler og moskeer. IDF har full rett til å treffe slike mål, hevder Hermann.

Les også: Israel varsler opptrapping av bakkeoffensiven

Har flere M75-raketter

M 302-rakettene ble også brukt av Hizbollah under krigen mot Israel i 2006, og da var langdistanserakettene høyt prioriterte mål i de israelske operasjonene.

– Generelt er Israel opptatt av å sende et kraftig signal til andre som følger med på krigen, som Hizbollah, slik at de opprettholder avskrekkingsstrategien sin. Det å redusere Hamas sin totale militære kapasitet, inkludert rakettsystemene, bidrar til dette, sier Hemmingby.

Hamas er også i besittelse av såkalte M75-raketter.

– Disse har ikke så stor rekkevidde, men de har mange av dem, sier Hemmingby.

Rakettene er i likhet med M 302 relativt krevende å sende opp.

I tillegg har Hamas tilgang til flere tusen små raketter, ifølge beregninger gjort av det israelske forsvaret.

Hemmingby har merket seg at Hamas også har tatt i bruk antitank-våpen.

– Det har de til en viss grad lyktes med, både i en infiltrasjon i Israel og i de harde kampene på Gaza-stripen. Den typen effektive våpen hadde Hizbollah stor nytte av i krigen i 2006, sier Hemmingby.

Vil ødelegge tunneler

Ved siden av å slå ut Hamas’ rakett-kapasitet, har Israel som mål å ødelegge de mange tunnelene Hamas gjør bruk av i sin krigføring. Gundersen beskriver tunnelen som en stor trussel for Israel:

– Alt som skjer over bakken er vanskelig å skjule for Hamas, ettersom Israel har høyteknologisk overvåkningskapasitet mange ulike sensorer som følger bevegelsene og Hamas’ aktivitet. Det som skjer under bakken er verre for dem å ha kontroll på, sier kommandørkaptein Gundersen.

Han trekker frem at tunnelene inn til Israel kan bli brukt av Hamas til å sende selvmordsbombere og å gå til angrep.

– Tunnelene er avgjørende for Hamas i sin væpnede kamp mot Israel. Det er svært bekymringsverdig for Israel, og det kan være vanskelig å slå ut tunneler gravd dypt under bakken, sier Gundersen.

Cato Hemmingby peker på tre ulike bruksområder som Israel vil ramme:

– Det er tunneler mellom Egypt og Gaza, samt de offensive tunnelene mot Israel. I tillegg har Hamas tunneler i tettbebygde strøk i egne områder, som de bruker til å forsvare seg med og som er tilfluktsrom og fluktveier for ledere. Disse kan også brukes som minefeller ved at de fylles med sprengstoff, sier forskeren.

Torsdag morgen hevdet IDF at de israelske styrkene har avdekket 31 av det de omtaler som «terror-tunneler».

Vil ta lederne

Israel har også et velutviklet og effektivt etterretningssystem, både sivilt og militært. Det vil komme godt med om de ønsker å få tak i blant annet Hamas-lederne.

– Israel er gode på menneskelig etterretning, og har til en hver tid informanter på Gaza-siden. Alle disse elementene gjør at de har relativt god kontroll på hvem lederne er, hvor de bor og hvem de er i kontakt med. Det gjør at de har et godt bilde av lederne om de ønsker å ta dem ut, sier Gundersen.

Her kan du lese mer om