BØLGE: En stor bølge slår inn over Malecon i Havana på Cuba. Byer rundt i verden må forberede seg på mer av denslags i fremtiden. Foto: Reuters

Klima: 150 millioner risikerer flomtrøbbel innen 2070

(VG Nett) Ifølge en fersk rapport kan så mange som 150 millioner mennesker i verdens store kystbyer bli utsatt for flom innen de neste 60 årene.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Det er mer enn tre ganger så mange som lever under samme risiko i dag. Bakgrunnen for den eksplosjonsartede økningen er klimaendringene, befolkningsveksten og det faktum at stadig flere mennesker bosetter seg i urbane strøk.

Det er OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) som står bak rapporten.

KLIMABLOGGEN:Les hva miljøorganisasjonen mener

Trenger tid

Rapporten har analysert sårbarheten for 130 havnebyer, og hvor utsatte de vil være for en stor flom nå og i fremtiden, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det er allerede kjent at forskere mener den globale oppvarmingen vil føre til at pol-isene smelter og havnivået stiger. Dette er blant funnene FNs klimapanel har vist til den siste tiden. Det er også forventet at klimaendringene vil føre med seg kraftigere uværsstormer og andre naturkatastrofer.

- Denne rapporten peker på hastverket med å få dempet klimaendringene og med å få på plass tilpasningsstrategier i byene, sier OECDs politiske rådgiver for klimaendringer, Jan Corfee-Morlot.

Han tror en bremsing av klimaendringene vil gi de mest utsatte byene viktig ekstratid på å beskytte dem selv mot den økende flomriskioen. Rapporten peker på at å bygge et forsvarsverk mot flom for en storby, kan ta opptil 30 år.

Økonomiske tap

Rapporten har også tatt for seg hvor store økonomiske tap de ulike byene vil lide på grunn av en storflom.

Størst er tapene for Florida. Både i dag og i 2070. Innen den tid har Guangzhou i Kina tatt andreplassen på lista, foran New York. Totalt regner en med ødeleggelser på eiendommer og infrastruktur i de 130 byene for den noe absurde summen 190 billioner kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder