VIL HA SVAR: KrF vil at regjeringen skal klargjøre hvor mange asylsøkere fra EU som kan bli relokalisert til Norge, dersom man følger kriteriene EU nå har banket gjennom. Her KrF-leder Knut Arild Hareide og KrF-nestleder Dagrun Eriksen. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Advarer Norge mot å «kjøpe seg fri» fra EUs flyktningdugnad

KrF og Venstre vil at Norge skal ta en kvote av asylsøkerne fra EU til Norge, etter den samme fordelingsnøkkelen som har fått Øst-Europa til å rase.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Når vi sier at Norge skal delta i byrdefordelingen, så mener vi at Norge må ta en del av relokaliseringen av flyktninger. Det betyr at «vår andel» faktisk er mennesker som er kommet som flyktninger til Italia og Hellas og får komme til Norge og søke asyl her, sier nestleder i KrF, Dagrun Eriksen.

Hun får støtte av Venstres Trine Skei Grande, som fastholder at Norge må delta i den europeiske byrdefordelingen, og at det konkret betyr å ta imot flyktninger som har kommet til Sør-Europa:

STILLER KRAV: Venstre-leder Trine Skei Granden Foto: Mathias Jørgensen , VG

– Vi kan ikke betale oss ut av dugnaden, og fremstå som den kjipe beboeren i borettslaget, sier Grande, som legger til at det fortsatt er umulig å tallfeste hva Norges andel bør være.

– Men jeg merket meg at mens Danmarks konservative statsminister dro til London og David Cameron for å få støtte, reiste vår konservative statsminister til Tyskland og Angela Merkel. Jeg mener det var et viktig og riktig symbolsk veivalg, og at det legger noen forpliktelser på oss, sier hun.

Bakgrunn: Derfor har Europas flyktning-system kollapset

Tvunget gjennom av EU

Totalt skal 160.000 flyktninger relokaliseres fra Italia og Hellas for å få sine asylsøknader behandlet i andre EU-land. Det ble klart etter at EU banket gjennom en flyktningdugnad.

Les også: Øst-Europa raser mot asyldugnaden

Eriksen advarer Norge mot å «kjøpe seg fri» ved å gi støtte til EU-land i Øst-Europa for mottak og registrering av asylsøknader der, slik Danmark har foreslått. Men hun vil ikke svare på hvilket antall Norge bør ta imot.

– Norge bør ta en kvote fordelt etter samme prinsipper som EU-landene er underlagt. Vi håper regjeringen kan ta en utregning av hva det i så fall vil bety for Norges del, sier KrF-nestlederen.

Kriteriene EU nå legger opp til er at hvert land skal ta imot flyktninger basert på antallet asylsøkere landet har fra før, egen befolkning, og økonomiske ressurser.

Venstre-leder Grande understreker at regjeringen må knytte seg sterkt opp mot EU i håndteringen av flyktningbølgen:

– Felles opptreden i Europa er nå helt avgjørende fordi det kan komme større utfordringer senere. Vi vet ikke med sikkerhet hva som har utløst de bølgene av flyktninger som har gitt seg i vei nå, og om det kommer nye og kanskje enda større folkevandringer mot Europa.

– Er avstanden mellom Venstre og Frp så stor at det gjør det enda vanskeligere for regjeringen å håndtere denne krisen?

– Det er Venstres syn, og ikke Frp sitt, som har flertall i Stortinget. Frp har selv valgt å stå utenfor etter Syria-forliket i Stortinget i vår. Selv om Frp har justisministeren, må han forholde seg til det flertallet bestemmer, sier Grande.

SIER JA TIL EU: Norge skal bidra på frivillig basis i EUs flyktningdugnad, har justisminister Anders Anundsen sagt. Foto: Virginia Mayo , Ap

Skal svare Stortinget

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er på vei til Norge fra Brussel. Før møtet sa han til VG at Norge skulle bidra for å sikre Schengen-grensen. Anundsen ville ikke gå i detaljer om hvordan Norge skal bidra, men i en pressemelding skriver justisdepartementet:

For å sikre gjenopprettelse av Schengens yttergrense og tilfredsstillende registrering, må Schengenlandene avlaste de ekstremt belastede landene. Dette gjelder i første rekke Hellas og Italia.

En slik avlasting gjøres gjennom et eget relokaliseringsprogram, hvor asylsøkere blir fordelt til andre Schengenland. For å få gjenopprettet kontrollen på Schengens yttergrense har Norge som intensjon å delta i EUs relokaliseringsinitiativ. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med de konkrete forslagene.

Statssekretær Gjermund Hagesæther (Frp) i Justisdepartementet, vil ikke konkretisere overfor VG om Norge vil være med på å ta en kvote av de flyktningene som allerede har kommet til Europa.

– Det kan jeg ikke gå i detalj på, sier Hagesæther.

Bakgrunn: Slik forklarer EU-kommisjonen det nye kvotesystemet (ekstern lenke)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder