STORT FUNN: Greg Brooks i Sub Sea Research peker ut en kiste på et bilde fra skipsvraket, som han håper å få hentet ut.

Hevder å ha funnet platinaskatt verdt milliarder

En amerikansk skattejeger hevder å ha funnet et skipsvrak som skal inneholde platina og andre metaller til en verdi av 17 milliarder kroner.

Greg Brooks, som er medeier i Sub Sea Research i Maine, fant skipsvraket på 300 meters dypt, rundt 80 kilometer utenfor kysten av Massachusetts i 2008.

Sist sommer utforsket han vraket ved hjelp av miniubåt og slo deretter fast at det dreide seg om det britiske dampskipet Port Nicholson.

Nærmere undersøkelser avdekket at skipet var med i en konvoi på vei fra Nova Scotia i Canada til New York, da det ble senket av en tysk ubåt i juni 1942.

Dokumenter tyder på at det lå hele 48.393 kilo med platina i lasten, som var betaling til USA fra Sovjetunionen.

Tidenes mest verdifulle

Platina er i dag et svært ettertraktet metall som blant annet brukes i katalysatorer på biler, og med dagens pris vil en slik last være verdt over 16 milliarder kroner.

- Dersom hele lasten blir hentet opp, er dette det mest verdifulle skipsvraket i historien, sier Brooks.

Dokumenter Brooks har skaffet til veie, viser at Port Nicholson også kan ha hatt andre verdifulle metaller om bord. Med dagens priser anslås verdien av disse til nærmere 1 milliard kroner.

En føderal domstol i USA innvilget i 2009 Sub Sea Research retten til å hente opp lasten, og arbeidet starter ifølge Brooks om kort tid.

Strid om rettigheter

Britiske myndigheter er imidlertid usikre på om Port Nicholson virkelig hadde platina i lasten, ettersom fraktdokumenter under andre verdenskrig ofte ble forfalsket for å forvirre fienden.

- Vår foreløpige gransking tyder på at skipet fraktet maskiner og militært utstyr, sier advokaten Timothy Shusta som representerer britiske myndigheter.

Selv om Brooks har skaffet seg den nødvendige tillatelsen til å hente opp lasten, er ikke britene uten videre villige til å la ham beholde det han finner, understreker Shusta.

Maritim lov kan komme til å slå fast at lasten tilhører skipets eier, som ifølge Shusta er den britiske regjering. Den kan også tilfalle russerne, mener han.

Brooks hevder å ha funnet dokumentasjon på at Sovjetunionen senere kompenserte USA for lasten de aldri fikk. Dersom det ikke er tilfelle, kan også USA komme med et krav, mener Shusta.

Bergingslønn?

Brooks vil uansett tjene godt på sin oppdagelse og på hevingen av lasten, men hvor stor bergingslønn han eventuelt vil bli avspist med, er uklart.

Flere lignende saker har versert for amerikanske domstoler i årevis, blant dem funnet av gull- og sølvmynter til en verdi av nærmere 3 milliarder kroner om bord i et skip som sank utenfor kysten av Spania på 1800-tallet.

Skatten ble hentet opp av amerikanske Odyssey Marine Exploration i 2007, men en amerikansk domstol slo fast at den tilhørte Spania. Noen utbetaling har ennå ikke funnet sted.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder