DRAPERT I DET TYSKE FLAGGET: Kardinal Reinhard Marx, til høyre, ser på kisten til den avdøde tyske kansleren i katedralen i Speyer i Tyskland 1.juli. Foto: Michael Probst AP

Statsledere tok farvel med Helmut Kohl

I en symboltung seremoni i Strasbourg hyllet en rekke tidligere og nåværende statsledere avdøde Helmut Kohl som en historisk kjempe i etterkrigstiden.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Kohl var statsminister i Tyskland fra 1982 til 1998. Han døde 16. juni, 87 år gammel. Kohl var en hovedfigur i forbindelse med Tysklands samling etter Berlinmurens fall.

– Helmut Kohl ga oss muligheten til å være med på noe som er større enn oss selv, sa Bill Clinton.

I sin personlige tale i Strasbourg priset USAs tidligere president Kohls vilje til å sette internasjonalt samarbeid foran nasjonale interesser på avgjørende tidspunkter i historien.

Kohls etterfølger og mangeårige protesje, Angela Merkel, var tydelig rørt da hun hyllet «samlingens kansler» ved Kohls kiste.

– Uten Helmut Kohl hadde livene til millioner av mennesker som bodde på den andre siden av muren, inkludert meg selv, ikke vært som det er i dag, erklærte Merkel.

SISTE REIS: Kisten til Helmut Kohl ble fraktet med MS Mainz og ankommer her Speyer i Vest-Tyskland. Foto: Christof Stache AFP

Spilte avgjørende rolle

– En kjempe fra etterkrigstiden har forlatt oss, sa EU-kommisjonens president

Jean-Claude Juncker i sin gravferdstale til den tidligere tyske statsministeren.

Juncker er den eneste nåværende europeiske lederen som har vært statsleder samtidig med Kohl.

– Helmut Kohl var ikke bare arkitekten bak det tyske samholdet, han bidro også mer enn noen annen til forsoningen mellom europeisk historie og europeisk geografi, fortalte Juncker.

– Frankrike var privilegerte som fikk ha Kohl som alliert, og hans rolle var avgjørende. Men han var mer enn det, han var også en venn. Vi er her i dag for å hedre hans plass i historien, sa Frankrikes president Emmanuel Macron.

«MED KJÆRLIGHET»: En rosekrans fra enken til Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter i Speyer-katedralen. Foto: Arne Dedert AFP

Sterk symbolikk

Kohls kiste ble drapert i det blå EU-flagget med 12 gullstjerner. Foran kisten ble det plassert tre kranser. Én i tyske farger, én fra EU og den siste fra Kohls enke Maike Kohl-Richter med teksten «Med kjærlighet, Maike».

BEGRAVELSE: Katedralen i Speyer, Tyskland. Foto: Pool Reuters

Symbolikken ved seremonien i Strasbourg var sterk. Området byen ligger i, har vært åsted for flere blodige slag mellom Tyskland og Frankrike, men den er nå hjembyen til EU-parlamentet.

Begravelsesseremonien for den tidligere statsministeren er delt mellom Strasbourg i Frankrike og Speyer i Tyskland, der han legges i jorden.

Blant dem som deltok, var Tysklands statsminister Angela Merkel, USAs tidligere president Bill Clinton, Russlands statsminister Dmitrij Medvedev, Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

VISTE RESPEKT: Den tyske forbundskansleren Angela Merkel ved siden av kisten til tidligere forbundskansler Helmut Kohl i EU-pralamentet i Strasbourg 1.juli. Kisten er drapert i EU-flagget. Foto: Patrick Hertzog AFP

Hjertelige middager

Sammen med François Mitterrand sto Kohl i spissen for utvidelsen og integreringen av EU. De bidro til å åpne unionen for skjøre demokratier fra det gamle Sovjet, opprettelsen av euroen og kassering av interne grensekontroller.

Etter samlingen av det kommunistiske øst og det demokratiske vest lyktes Kohl med å dempe nabolandenes frykt for et sterkt Tyskland. Gjennom sine vennskap med en rekke verdensledere, ofte knyttet over hjertelige middager, forsikret Kohl de gamle allierte at Tyskland ikke lenger var ute etter å herske over andre.

ÆRE: Tyske soldater bærer kisten til Helmut Kohl etter begrevelsesseremonien. Foto: Ralph Orlowski Reuters

– Hillary sa at grunnen til at jeg elsket ham, var at han var den eneste som hadde større appetitt på maten enn meg, spøkte Bill Clinton i sin tale.

Etter seremonien i Strasbourg i Frankrike ble kisten med Kohl brakt til hans hjemtrakter i Speyer i Tyskland. Der ble det holdt en begravelsesgudstjeneste før kisten, nå drapert i det tyske flagget, skulle legges i jorden.

Opptakten til begravelsen har vært overskygget av en bitter familiestrid mellom Kohls eldre sønn Walter og hans stemor, enken Maike Kohl-Richter. Walter Kohl har kritisert farens 34 år yngre kone for å ha sagt nei til et tilbud om en statsbegravelse i Tyskland.

SEREMONI: Fra venstre, tidligere president Bill Clinton, Enken til Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i katedralen i Speyer 1.juli. Foto: Marijan Murat AFP

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder