Et barn sover på skulderen til moren sin , mens de venter sammen med andre afghanske flyktninger på grensen mellom Hellas og Makedonia. Foto: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Ny rapport: Afghanere blir flyktninger i eget land

Syv av ti flyktninger som returneres til Afghanistan, tvinges ut i ny flyktningetilværelse i eget land på grunn av konflikt og vold, viser en ny undersøkelse fra Flyktninghjelpen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I en ny rapport fra Flyktninghjelpen og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC), svarer 72 prosent av afghanerne som har vendt hjem etter å ha vært flyktninger i andre land, at de er blitt drevet på flukt igjen. Mange forteller at de har blitt tvunget på flukt opptil tre ganger etter at de vendte hjem til Afghanistan.

Flyktninghjelpen er den som mottar mest midler fra EU av alle ikke-statlige hjelpeorganisasjoner.

– Vi har 1400 hjelpearbeidere i Afghanistan, er tilstede i 17 av landets provinser, hjalt 350.000 afghanere i fjor og har derfor bedre grunnlag enn noen norske institusjoner til å si hvordan den faktiske situasjonen er i Afghanistan. Vi har i tilleggintervjuet 2500 fordrevne familier om hvordan de nå har det, sier Jan Egeland i Flyktningehjelpen til VG.

De forteller om en dramatisk forverring eter at vestlige land erklærte jobben for gjort og dro hjem i 2013 og 14.

– Det har siden vært en tredobling de siste fem år i afghanere som må flykte for sine liv internt i Afghanistan, påpeker Egeland.

I fjor ble Afghanistan omklassifisert fra "post-konflikt" til "aktiv konflikt" av FN. Likevel har antallet afghanske flyktninger som får innvilget opphold gått kraftig ned både i europeisk land og nabolandene til Afghanistan de siste to årene.

Rapporten avdekker at tre av fire familier som tvinges til å returnere hjem, ikke mottar noe form for bistand. Halvparten har en usikker matsituasjon og må kutte måltider og redusere matinntaket. Fanget i en endeløs syklus av fattigdom, forteller åtte av ti familier i undersøkelsen at de sitter igjen med stor gjeld. Nesten 20 prosent rapporterer at de sender minst ett barn ut for å arbeide for å kunne klare seg.

Jan Egeland har et budskap til dem som er opptatt av å hjelpe i nærområdene:

– Det er vi som gjør jobben der, ikke politikerne som beslutter det. I Afghanistan er det livsfarlig nå. Bare se hva som skjedde med Redd Barna sitt kontor i Jalalabad i går, fire ble drept. Vi har 400 hjelpearbeidere i og rundt Jalalabad. Nå har vi frosset arbeidet der og trukket ut alle internasjonale hjelpearbeidere etter at IS i tillegg til Al Qaida og Taliban driver målrettede angrep mot hjelpeorganisasjoner. Vi trenger ytterligere  ressurser til sikkerhetsarbeid, lokale meglere og nettverksbygging som kan gjøre jobben vår sikrere. Dette er ikke tiden, og Afghanistan ikke stedet for retur av flyktninger! formaner han.

Egeland mener at hvis ikke vestlige land bidrar til økt hjelpeinnsats og holder igjen på returer, vil de hundrevis av milliarder som er brukt i Afghanistan konflikten gradvis være helt tapt. 

Over 1 million afghanere har blitt fordrevet av konflikt de siste to årene alene. Dette er en tredobling på under fem år. I 2017 ble i gjennomsnitt 1200 afghanere tvunget til å flykte fra sine hjem hver eneste dag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder