NYE REGLER: Ifølge Vatikanets talsmann Federico Lombardi blir det nå lettere å etterforske prester som mistenkes for seksuelle overgrep. Foto: AFP
NYE REGLER: Ifølge Vatikanets talsmann Federico Lombardi blir det nå lettere å etterforske prester som mistenkes for seksuelle overgrep. Foto: AFP

Vatikanet innfører nye overgrepsregler

UTENRIKS

Den katolske kirken innførte torsdag nye regler som gjør det lettere å etterforske prester som anklages for seksuelle overgrep.

Publisert:

Men Vatikanet får kritikk for fortsatt å holde etterforskningene bak kirkens lukkede dører.
I et forsøk på å dementere beskyldninger fra rettighetsgrupper og ofre om at Vatikanet stilltiende godtar at prester i den katolske kirken begår seksuelle overgrep, innførte Vatikanets ledelse torsdag nye regler for hvordan kirken skal håndtere overgrepssaker.

- Raskere etterforskning

Ifølge Vatikanets talsmann Federico Lombardi blir det nå lettere å etterforske prester som mistenkes for seksuelle overgrep, og saksbehandlingen skal bli raskere. Samtidig utvides foreldelsestiden for å åpne etterforskning.

I tillegg annonserte kirken at Vatikanet fra nå av klassifiserer overgrepsbilder av barn som en forbrytelse og anser seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemmede som en forbrytelse like alvorlig som seksuelle overgrep mot barn.

De mest alvorlige sakene skal sendes direkte til paven, for at overgriperne raskere skal bli fratatt prestetittelen.

- Kirkens sak

Men kritikere raser over at kirken ikke gir etter for det viktigste kravet fra pressgruppene, nemlig at prester som mistenkes for overgrep, skal anmeldes og overgis til sivile politimyndigheter.

- Reglene er en del av kirkens lov og angår derfor kirken alene, insisterer Lombardi.

Ifølge talsmannen vil kirkens interne etterforskninger fortsatt holdes bak lukkede dører for å beskytte verdigheten til alle involverte.

- Ingen effekt

- Disse retningslinjene blir som å skyte på en elefant med et spytterør, sier en talsmann for SNAP - nettverket for overlevende etter seksuelle overgrep begått av prester.

SNAP mener de nye reglene vil få liten eller ingen påvirkning på krisen som pågår i den katolske kirken.

- Å frata pedofile prester kappe og krage hjelper ikke på problemet, det er for sent når en overgriper allerede har forbrutt seg, sier talsmannen, som etterlyser signaler fra Vatikanet om at problemet skal tas ved roten - å sørge for at overgrep ikke skjer.

Det er også essensielt at kirken gir etter for kravet om at sivile politimyndigheter skal kunne overta sakene, slik at overgrepene kommer fram i lyset, sier organisasjonen.