KULL: Dampen står høyt fra det kulldrevne kraftverket i Xiahuayuan-provinsen i Kina. Foto: AP

WWF: - Pensjonsfondet må endres

Staten tjener penger på kullkraft i Kina

(VG Nett) Mens Regjeringen sier de vil hjelpe Kina med å redusere sine klimautslipp, tjener staten millioner på kinesiske kullkraftverk.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL
Norges BankVelkommen til WWF

World Wildlife Fund (WWF) har gått gjennom alle investeringene til Statens pensjonsfond - Utland i Kina. Rapporten viser at mens den norske regjeringen vil bruke rekordstore beløp på miljøtiltak i utlandet, investerer Pensjonsfondet i kinesiske kullkraftverk.

Kina er ifølge WWF det landet som spyr ut mest klimagasser - primært fra kullkraftverk. Men det er også et av landene i verden som investerer mest i grønn teknologi og grønn energi, kommer det fram i rapporten. Likevel er det kun kullkraftverkene som får norske investeringskroner innen kinesisk energiutvikling. Det er investert i bare én miljøbedrift: Et selskap som renser vann.

Diskuter:Bør Norge tjene penger på kullkraft i Kina?

- Å investere i å produsere elektrisitet fra kull i Kina er kanskje det aller verste man kan gjøre for verdens miljø. Dette er hårreisende, særlig fordi det i Kina er en enorm vekst innenfor fornybar energi med muligheter for god avkastning, sier Rasmus Reinvang, seniorrådgiver i WWF Kina til VG Nett.

SANKER KULL: En arbeider leter etter brukbart kull i nærheten av kraftverket. Foto: AP

Reinvang har skrevet rapporten i samarbeid med Jo Egil Tobiassen. Tobiassen har tidligere levert saker som frilanser til VG Nett.

Har du innspill til denne saken?Kontakt VG Netts reporter

Regjeringens engasjement

Stoltenberg-regjeringen har hatt et spesielt fokus på de kinesiske utslippene. Under sin Kina-tur i juni 2007 var statsminister Jens Stoltenberg krystallklar på at Norge må hjelpe kineserne med å kutte utslippene.

LES:- Kina har størst utslipp av CO2 i verden

- Lykkes vi i Kina, lykkes vi med å bekjempe drivhuseffekten. Lykkes vi ikke i Kina, mislykkes vi i verden, sa Stoltenberg under besøket.

LES:Stoltenberg og kona opplevde forurensningen i Kina

Og under sin nyttårstale ved inngangen til 2007 lanserte Stoltenberg CO2-rensing som «Norges månelanding» - en teknologi han gjerne ville dele med kineserne.

- Det er her det avgjøres om vi greier å stanse global oppvarming, uttalte Stoltenberg under Kinaturen.

VG TV:Jordens klima må reddes fra Kina

Vil endre reglene

Til sammen har Pensjonsfondet investert nærmere 15 milliarder kroner i 122 forskjellige bedrifter i Kina, viser rapporten som baserer seg på fondets egen årsmelding ved utgangen av 2007. Ti av disse bedriftene er sterkt knyttet til kull gjennom enten kullgruver, kullkraftverk eller begge deler. Totalt var den norske investeringen i disse selskapene verdt rundt 740.000 millioner kroner da årsmeldingen ble skrevet. I tillegg har Pensjonsfondet investert i tre gass- og oljeselskaper.

PÅ KULL-BESØK: Statsminister Jens Stoltenberg var på besøk i kullkraftverk i Beijing sammen med daværende næringsminister Dag Terje Andersen og Kristin Halvorsen i mars 2007. Foto: Line Møller

- Statens Pensjonsfond er kanskje Norges aller viktigste verktøy til å påvirke verden i en mer klimavennlig retning. Nå må fondets retningslinjer oppdateres slik at det systematisk utnytter mulighetene for å koble sunn avkastning med støtte til bedrifter som skal utvikle og levere miljøløsningene verden trenger. For hva er nytten av gode pensjoner i en fremtid med klimaragnarok, spør Reinvang retorisk.

De etiske retningslinjene for Pensjonsfondet har vært ute på høring, og ligger nå til behandling i Finansdepartementet. I høringsnotatet er det blant annet foreslått å skille ut en liten del av fondet til øremerkede investeringsformål innenfor miljøteknologi. Et forslag til nye etiske retningslinjer for Pensjonsfondet vil bli lagt fram for Stortinget våren 2009.

- Jeg har signalisert at jeg synes tanken om å sette av noe av fondet i et eget miljøfond er en interessant tanke, men vi vil ikke forskuttere en avgjørelse som kommer når vi har gått gjennom alle innspillene vi har fått i prosessen, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV) til VG Nett.

For snart to måneder siden sa også miljø-og utviklingsminister Erik Solheim at han vil lage et grønt pensjonsfond.

- Alvorlig

Kina slipper ut 4700 millioner tonn CO2-årlig, og utslippene øker betydelig hvert eneste år. Til sammenligning er de norske utlippene i overkant av 50 millioner tonn.

70 prosent av all elektrisitet som brukes i Kina kommer fra kull, og landet har nok kull til å fortsette produksjonen i minst ti år til. Flere arbeidere har også mistet livet i flere ulykker i kullgruver og ifølge Verdensbanken er luften i Kina flere steder så forurenset at flere spedbarn dør hvert eneste år.

VASK: En arbeider ved kullkraftverket i Beijing er klar for å vaske av seg dagen sammen med sine kolleger. Bildet er fra november 2008. Foto: AP

Også Kristin Halvorsen mener det er viktig at Norge nå gjør alt for å redusere utslippene i Kina:

- Klimatrusselen er alvorlig. Regjeringen har en tredelt strategi for å nå målene i klimapolitikken. En bedre internasjonal klimaavtale er det første og viktigste elementet. Det andre elementet er at Norge må bidra til utslippsreduksjoner i utviklingsland og raskt voksende økonomier som Kina, India og andre land. Det tredje er at innsatsen for reduksjon av utslipp i Norge intensiveres, sier finansministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder