NORSK «SKOLE»: Flere av skolene som er bygget for norske bistandspenger i Faryab-provinsen i Afghanistan er overtatt av krigsherrer eller forlatt, som denne i Ghowrmach-distriktet. Foto: INTEGRITY WATCH AFGHANISTAN

Norskbygde skoler brukes som fjøs og kornlagre for krigsherrer

Norge har bygget 117 skoler i Faryab – bare 68 bekreftet åpne

Dette er en av barneskolene norske politikere skryter av å ha brukt flere titalls millioner norske bistandskroner på å bygge i Afghanistan. I virkeligheten er det en minelagt ruin langt fra nærmeste landsby.

  • Rune Thomas Ege

Skolen, eller restene av den, står ved foten av en liten høyde den grønne sletten i Ghowrmach-distriktet i Faryab nordvest i Afghanistan.

Egentlig skulle dette være ett av svært få synlige spor etter ti års tilstedeværelse og over en milliard norske bistandskroner som har blitt pumpet inn i den lutfattige provinsen.

Det er en av 117 skoler som fra regjering til regjering og minister til minister har blitt trukket frem som en norsk suksesshistorie. En historie som forteller at det skulle gått over 200 barn i den spartanske murbygningen, som har kostet norske skattebetalere flere hundre tusen kroner.

Men det eneste murveggene har blitt brukt til, er skjulested for soldater og opprørsgrupper som har slåss om kontrollen over det urolige dalføret.

– Under arbeidet ble vår ansatte stoppet av en lokal mann som advarte mot å gå nær skolen fordi området rundt var belagt med landminer etter nylige kamper mellom Den afghanske hæren og Taliban, skriver analysebyrået Integrity Watch Afghanistan (IWA) i en rapport etter at de besøkte «skolen» en gang i månedsskiftet mars/april.

For farlig å sjekke

FORLATT: En av tre norskbyggede skoler i Pashtun Koht-distriktet som er stengt. En av skolene ikke langt unna er tatt over av en lokal krigsherre. Foto: INTEGRITY WATCH AFGHANISTAN

Rapporten VG har fått tilgang til, er en del av bakgrunnsmaterialet til Afghanistanutvalgets rapport «En god alliert – Norge i Afghanistan 2001-2014». Mandag la de frem sin dom etter 15 år med norsk Afghanistan-innsats, i en svært kritisk rapport som punkt for punkt går gjennom engasjementet både sivilt og militært.

AFGHANISTAN-RAPPORTEN: Les hele rapporten her (.PDF)

HAR DU BILDER, TIPS ELLER INNSPILL OM DE NORSKE FARYAB-SKOLENE?
Klikk her for å kontakte VGs Rune Thomas Ege

Som rapporten tegner også historien om de norske skolene et dystert bilde av Faryab og resten av Afghanistan. Om en sikkerhetssituasjon i fritt fall, om hvordan Taliban kontrollerer stadig større områder og om hvor vanskelig det er å følge opp hvordan norske bistandspenger blir brukt:

**Av de 117 skolene Norge har bygget i Faryab, ligger 40 av dem i områder som er så urolige at selv de lokale afghanerne som skulle gjennomføre undersøkelsen mente det var for farlig å besøke områdene der skolene ligger.

Rapporten fra IWA forteller også en helt annen historie enn den offentligheten gang på gang har blitt servert av politikerne etter at den første «norske» skolen ble åpnet i Faryab-provinsen i 2006.

**Av de 77 skolene observatørene klarte å besøke, de fleste ikke langt fra provinshovedstaden Meymaneh, var 68 åpne.

**Ved 13 av skolene frykter ledelsen at de kan bli stengt om ikke sikkerhetssituasjonen blir bedre.

**Ni av de 77 skolene er helt stengt av dårlig sikkerhet eller «manglende interesse for utdanning» eller ødelagt av kamper eller flom, ifølge rapporten.

**Trolig er det reelle tallet på norske skoler som ikke er i bruk, lagt i ruiner eller overtatt av opprørere som alt fra fjøs til våpenlagre enda høyere, sier en rekke kilder VG har vært i kontakt med.

Tatt over av krigsherre – les videre under grafikken

FARYAB-SKOLENE: Kartet viser antall norskbygde skoler som våren 2016 er åpne (grønt), stengt (rødt), i for farlige områder for å sjekkes (grått), samt antall jenter (lilla) og gutter (blått) i hver enkelt distrikt. Foto: Afghanistanutvalget

En av de norske skolene, som også kostet flere hundre tusen kroner å bygge, ligger i en liten dal i Pashtun Koht-distriktet rett sør for provinshovedstaden Meymaneh. Dalen styres mer jernhånd av krigsherren Mullah Qadir, som har tatt i bruk den norskfinansierte skolen som sitt private lager for korn og jordbruksredskaper.

– Ifølge lokale kilder har Qadir tatt over skolen til eget bruk, og har offentlig uttrykt negative holdninger om utdannelse generelt, skriver IWA i rapporten.

Fem av Qadirs sønner er oppført som lærere på «skolen», og mottar ifølge rapporten Iønn og andre fordeler fra Utdanningsdepartementet. En av sønnene er leder for provinsrådet i Faryab, en annen lokal politisjef. Den lokale krigsherren er nær alliert av Afghanistans visepresident Abdullah Abdullah og Balkh-guvernør Atta Mohammed Noor.

– Et norsk dilemma

KVINNEEFFEKT: Den norske satsingen har hatt effekt på antallet kvinner som jobber ved og går på skolene i Faryab, ifølge Afghanistanutvalget. Her får en jenteklasse undervisning utenfor jenteskolen Satara i sentrum av Meymaneh. Foto: INTEGRITY WATCH AFGHANISTAN

– Historien om denne og de andre norske skolene er et godt bilde på hvor vanskelig det har vært å drive norsk bistand i Afghanistan, sier forskningsleder Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt (CMI) til VG.

– Det viser også dilemmaet med å fokusere så mye av den norske bistanden gjennom lokale myndigheter i én provins. Da gjør vi oss avhengige av guvernører som ved flere tilfeller har vist hvordan de bruker denne støtten på å sikre egen oppslutning, sier Strand.

VILLE NORGE SKULLE BLI: Men vi trakk oss ut av Faryab

– Flere av skolene er trolig bygget til helt andre formål enn å undervise barn. De er bygget for å sikre støtte til myndighetspersoner av ulikt slag, sier forskningslederen.

Han peker også på positive funn i rapporten, som at 80 prosent av de 1300 spurte lærerne på de norske skolene oppgir å ha lærer- eller universitetsutdannelse. Og at andelen kvinnelige lærere og er høyere i Distrikts-Faryab enn andre deler av landet.

– I afghansk målestokk er dette ikke så verst, sier han.

UD: Positivt bilde

Det samme sier Utenriksdepartementet (UD).

- Undersøkelsen av skolene i Faryab som utvalget har gjort, viser positive resultater for de skolene som er besøkt. De fleste er i drift og har kvalifiserte lærere. Rapporten sier også at det er en økende interesse for utdanning i Faryab, skriver statssekretær Tore Hattrem (H) i en e-post til VG.

Han peker på at antall elever i Afghanistan har økt fra en million i 2001 til om lag 8,3 millioner i 2015, og at 39 prosent av dem er jenter.

– Utdanning for jenter har vært et innsatsområde for Norge i Afghanistan. Det er derfor positivt at så mange jenter går på skolen i Faryab. Det er også viktig at det er mange kvinnelige lærere i Faryab, slik rapporten også viser til. Dette har vært prioritert fra norsk side, fordi det i mange sammenhenger er en forutsetning for at jenter blir sendt på skolen i Afghanistan, skriver Hattrem.

Statsråd-favoritten

KLAPPER: Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) klapper takten for Anoushey (7) som hilste den norske ministeren med sang på da han kom til jenteskolen Satara i Meymaneh høsten 2008. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Blant suksesshistoriene i rapporten, trekkes Satara Girl High School i sentrum av Meymaneh frem. Dette er skolen norske politikere frekventerte på VIP-besøk med norsk og lokal presse på slep – frem til sikkerhetssituasjonen i Meymaneh ble så dårlig at selv det å stanse pansrede militære kjøretøyer i sentrum av byen ble regnet som for farlig.

I dag blir 2650 jenter ifølge rapporten undervist av 124 velutdannede lærere på Satara-skolen, som ifølge rapporten «er kjent for et høyt antall elever som består opptaksprøven til universitetet».

- Vi vet at utdanning er nøkkelen til utvikling, både på individ- og samfunnsnivå. Utdanning er også viktig for å forhindre tidlige ekteskap og redusere barne- og mødredødelighet. Norge har derfor prioritert utdanning høyt i bistanden til Afghanistan, både i Faryab og nasjonalt blant annet gjennom Verdensbankens utdanningsprogram, skriver Hattrem.

Men at mange av de norske skolene i Faryab har høy andel kvinnelige og velutdannede lærere, kan ifølge rapporten være at flere av skolene i avsidesliggende og konservative områder ikke er tilgjengelige.

– En grunn til dette kan være at IWA i de fleste distriktene bare har hatt tilgang til distriktssentrene. Å skaffe både kvalifiserte og kvinnelige lærere til landsbyene lengre fra distriktssentrene er generelt langt vanskeligere, står det i rapporten.

Fakta: De norske Afghanistan-skolene

BRUKTE MILLIONER: De 117 norske skolene ligger spredd over hele Faryab-provinsen. Flere av dem er bygget over nesten samme lest som denne i Pashtun Koht. Foto: INTEGRITY WATCH AFGHANISTAN

• Fra 2006 til 2012 hadde Norge hovedansvar for sikkerheten i Faryab-provinsen nordvest i Afghanistan. Opp til 20 prosent av all norsk bistand skulle gå hit.

• Deler av dette ble brukt til å bygge 117 skoler gjennom utdanningsprogrammet EQUIP. 80 prosent av ble bygget av afghanske myndigheter, de resterende 28 skolene av hjelpeorganisasjonene Flyktninghjelpen, ACTED og DAARRT.

• Med unntak av 10 skoler var samtlige ferdigstilt mellom 2007 og 2010.

• I 2014 var det 458 skoler totalt i Faryab. Alle, også de norske, drives av utdanningsdepartementet i provinsen.

• Ifølge myndighetene var 291.000 barn innrullert fra barne- til og med videregående skole i Faryab. 55 prosent av disse er gutter.

• Kun tre av ti som starter på barneskole i Afghanistan fullfører ungdomsskolen, viser tall fra myndighetene.

Kilde: Integrity Watch Afghanistan/Afghanistanutvalget/UD

HAR DU BILDER, INFO ELLER INNSPILL OM DE NORSKE FARYAB-SKOLENE?
Klikk her for å kontakte VGs Rune Thomas Ege

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder