Dette vil Trump gjøre de 100 første dagene som president

NEW YORK (VG) På sitt aller siste valgmøte skisserte Donald Trump (70) hvordan hans 100 første dager blir dersom han blir president.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Donald Trump er USAs 45. president. Forretningsmannen trumfet alle meningsmålinger, alle eksperter, alle bookmakere og finansmarkedenes forventninger.

DIREKTE: Få siste nytt i VGs valgstudio

På det siste valgmøtet ramset Trump opp forslagene han vil legge frem i løpet av de første 100 dagene:

Største skattekutt siden Ronald Reagans tid.Ifølge Trumps program skal selskapsskatten kuttes fra 35 prosent til 15 prosent, for å oppmuntre selskapene til å flytte industriproduksjonen tilbake til USA. Han vil også senke skatten på lav inntekt.

Fjerne alle «jobbdrepende» reguleringer.Økonomien skal vris tilbake fra tjenester til industriproduksjon. Trump vil spesielt satse på tradisjonell industri og tradisjonelle energikilder.
Beskytte religiøs frihet.Trump understreket at han er for religiøs frihet i den siste valgmøte-talen. Han har tidligere uttalt at han vil nekte alle muslimer innreise til USA.
Ta vare på krigsveteranene.
Trump har lovet alle veteraner tilgang til behandling av ypperste kvalitet.
Gjenoppbygge militæret.USAs nasjonale interesser skal settes først. Landets allierte må bære mer av kostnadene for sitt eget forsvar. Den amerikanske militære tilstedeværelse i utlandet skal bygges ned. Samtidig lover Trump å trappe opp kampen mot terrorisme.
Sørge for at man kan kunne velge skole.Trump har uttalt at han var heldig siden familien hadde råd til å sende ham til en god skole. Han ønsker at alle amerikanere skal få samme mulighet.

Fjerne det standardiserte læringskravet Common Core.Common Core er et internasjonalt akademisk standardmål for matematikk og engelske språkferdigheter. Trump ønsker i stedet at skolekrav skal utformes lokalt i USA.

Beskytte retten til å bære våpen.
Donald Trump er en sterk tilhenger av våpenloven i USA og har blant annet uttalt at lærere bør utstyres med våpen for å hindre skolemassakre.

Trump har gjentatt gang på gang at han vil fjerne helseforsikringsordningen Obamacare fra dag én og erstatte den med en annen ordning på det frie markedet, på tvers av delstatsgrenser. Innbetalinger til helseforsikring skal kunne trekkes fra på skatten.

Tidligere har han også sagt at han umiddelbart vil gjøre følgende:

Kunngjøre USAs intensjon om å trekke seg fra frihandelsavtalen TPP (Trans-Pacific Partnership). Han vil også reforhandle NAFTA.Trump er motstander av frihandelsavtaler, som TTP og TTIP, som han mener koster USA arbeidsplasser. Her går han imot Det republikanske partiets tradisjonelle politikk på dette området.
Nominere en erstatter for den avdøde dommeren Antonin Scalia i Høyesterett.Trump ønsker å sikre et konservativt flertall i Høyesterett. Etter Scalias død i februar har USAs høyesterett åtte dommere – fire liberale og fire konservative. Antonin Scalia var en sterk motstander av amerikanske kvinners rett til selvbestemt abort.
Stoppe innvandring fra «terror-tilbøyelige» land.

I tillegg har den republikanske presidentkandidaten også sagt at han vil bruke de første 100 dagene på å forenkle skattelovene og få en slutt på ulovlig innvandring. Trump er sterkt imot noen form for amnesti for USAs 11 millioner ulovlige innvandrere. Har markert seg med sitt krav om en grensemur mot Mexico.

USAs neste president ønsker også å opprettholde fangeleiren i Guantánamo Bay og vil gjenoppta bruken av vanntortur.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder