ENDRER SPILLEREGLENE: Selv om folkeavstemningen mor flyktningkvotene ble kjent ugyldig, vil Viktor Orbán endre loven for å gjøre det vanskeligere for EU å bosette flyktninger i Ungarn. Foto: Lazslo Balogh/ Reuters
ENDRER SPILLEREGLENE: Selv om folkeavstemningen mor flyktningkvotene ble kjent ugyldig, vil Viktor Orbán endre loven for å gjøre det vanskeligere for EU å bosette flyktninger i Ungarn. Foto: Lazslo Balogh/ Reuters

Orbán fortsetter kampen mot kvoteflyktningene

UTENRIKS

BERLIN (VG) Selv etter folkeavstemningen floppet, nekter Ungarns statsminister å gi seg i kampen mot kvoteflyktningene.

Publisert: Oppdatert: 12.10.16 21:28

Ungarns statsministers folkeavstemning mot EUs kvoteflyktinger ble kjent ugyldig på grunn av lav valgdeltakelse, men Viktor Orbán nekter å la seg stoppe i sin kamp mot innvandring.

Nå har Orbán fremmet et forslag om å skjerpe reglene for innvandring til landet ytterligere.

I den den nye loven skal det stå at ingen lov kan veie tyngre enn Ungarns suverene rett til å hindre ikke-europeiske flyktninger i å bosette seg i landet, skriver The Wall Street Journal.

Formålet er å sette en full stopper for Brussels påvirkning på Ungarns immigrasjonspolitikk.

Svært mange flyktninger tok seg gjennom Ungarn i fjor, da flyktningkrisen var på sitt verste, men ytterst få har blitt værende i landet. Kun 545 av 177.135 asylsøkere fikk en eller annen form for oppholdstillatelse i Ungarn i 2015.

Smutthull i loven

De 1.294 kvoteflyktingene EU vil bosette i Ungarn, er relativt sett få, sammenliknet med hvor mange de fleste andre EU-land skal ta imot.

Naturlig nok forventer EU at alle medlemmer forholder seg til unionens regelverk, derfor er det stor motstand i EU mot Orbáns forsøk på å blokkere for disse flyktningene.

For Orbán handler dette aller mest om å vinne stemmer hos ungarske velgere, mener forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt ( NUPI), Jakub M. Godzimirski.

– Det er en svært stor skepsis mot flyktninger blant folk i Ungarn. Ved å posisjonere seg mot flyktningene vinner Orbán velgere med nasjonalistiske sympatier, og slik øker hans oppslutning på hjemmebane, sier NUPI-forskeren til VG.

LES OGSÅ : Ungarn jager flyktninger med tusentalls nye grensevakter

Orbán benytter seg med dette lovforslaget av et smutthull i EU-loven, forklarer Princeton-universitetets Kim Lane Scheppele til Budapest Beacon.

Ved å vise til « konstitusjonell identitet», kan et medlemsland be om unntak fra EUs lovgiving.

– Konstitusjonell identitet er et «kodeord» i EU for tilfeller der en medlemsstat hevder at deres egne tradisjoner, lover og interesser er så spesielle at man ikke kan følge en konkret EU-lov, sier Laurance S. Rockefeller, professor i sosiologi og internasjonale studier ved Princeton-universitetet, til Budapest Beacon.

– Svekker EU

Forslaget til lovendringen skal stemmes over 10. november. Det ungarske høyreradikale partiet Jobbik har sagt de vil støtte forslaget. Tilsammen har Orbáns parti Fidesz og Jobbik to tredeler av Ungarns velgere med seg.

Hele EU kan lide som en konsekvens av at Ungarn motsetter seg å ta imot kvoteflyktingene, sier NUPI-forskeren.

– Orban er en representant for en politisk bevegelse vi ser over hele Europa nå, hvor flere partier kjemper for å få tilbake rådretten over eget land, og hvor frykt for «migranter» som en hel gruppe, er sterk. Når medlemslandene nekter å vise solidaritet med å fordele kvoteflyktingene mellom seg, svekker det EU sin posisjon, forteller Godzimirski til VG.

Før folkeavstemningen om flyktningkvotene sa Orbán at kun et gyldig valg ville få juridiske konsekvenser, mens han på selve valgdagen, da valget ble kjent ugyldig, hevdet at så lenge det lå et flertall av «nei»-sedler i urnene, ville han endre loven. Av dem som stemte sa over 98 prosent nei til EUs kvotesystem for flyktninger, ifølge landets valgmyndigheter.

Denne helgen ble Ungarns største opposisonsavis brått lagt ned med umiddelbar virkning. Opposisjonen anklager Viktor Orbán for å stå bak. Selv hevder han å ikke ha noe med nedleggelsen å gjøre.

Her kan du lese mer om