UTSLIPPSGAPET: – Det er mulig å nå målene i Parisavtalen, men da må landene strekke seg betydelig lenger enn forpliktelsene i den avtalen, er budskapet fra UNEP-direktør Erik Solheim når FN-rapporten om utslippsgapet legges fram i dag. Foto: Martial Trezzini AP

FN-Solheim slår alarm: Løftene i Parisavtalen redder ikke klimaet

Kuttene i klimautslipp som ble lovet i Parisavtalen i 2015 er ikke nok.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Landene som da forpliktet seg til å gjøre store kutt, må kutte mye mer. Dette er innholdet i en rapport som legges fram tirsdag av FNs miljøprogram UNEP hvor Erik Solheim er direktør.

– De løftene som er gitt i Parisavtalen vil bare gi en tredel av den utslippsreduksjonen som er påkrevd om vi skal nå de målene vi har satt for utslippskutt innen 2030, heter det i rapporten.

Norge: Jekker ned sjokkregning på karbonfangst

Vil nå minst tre grader

Selv om alle land og all industri skulle holde sine løfter som ble gitt i Parisavtalen fullt ut, vil vi ikke unngå en global temperaturøkning på minst tre grader innen 2100, advares det.

Norge: Antydet sjokkregning på karbonfangst

Skulle USA gjennomføre sitt uttalte mål om å trekke seg fra Parisavtalen i 2020, vil bildet bli enda mørkere, slår rapporten fast.

– Ett år etter at Parisavtalen trådte i kraft, befinner vi oss i en situasjon hvor vi ikke er i nærheten av å gjøre nok for å forhindre at flere hundre millioner mennesker får en elendig fremtid, uttaler UNEP-sjef Erik Solheim.

– Dette er uakseptabelt. Hvis vi investerer i de rette teknologiene, og får med oss det private næringsliv, kan vi fortsatt holde løftene vi har gitt våre barn om å beskytte fremtiden deres, sier han.

Bare fantasi? Skal redde verden med teknologi som ikke finnes

HAV AV SOLPANELER: Fornybar-energi i India og Kina forklarer noe av årsaken til av Co₂-utslippet i verden har stagnert siden 2014. Her en gigantisk solcelle-park i ørkenen i Rajasthan-provinsen vest i India. Bildet er tatt i 2015. Foto: MONEY SHARMA AFP

Slipper ut for mye

Verdens CO2-utslipp har ikke økt siden 2014, noe som dels skyldes innføring av mye fornybar energi, særlig i India og Kina. Mange håper nå at vi har sett toppen på verdens CO2-utslipp. Toppen må nås innen 2020 om verden skal ha håp om å nå klimamålene.

Tester og tester: Norsk serum skal stanse store karbonutslipp

Rapporten advarer likevel mot økende utslipp av andre klimagasser, som metan. Stigende økonomisk vekst i mange land kan også fort føre til at utslippene øker igjen.

Beregninger UNEP har gjort, viser at dagens Paris-forpliktelser vil føre til utslipp av 11 til 13,5 gigatonn CO2 over det nivået som kreves for å nå togradersmålet. Dette omtaler rapporten som «utslippsgapet».

Løsningene finnes

UNEPs rapport peker imidlertid på praktiske løsning på problemet – hvordan utslippene kan kuttes radikalt mye mer. Stikkordet er innføring av ny teknologi: Skaden kan begrenses ved kjente tiltak innen jordbruk, byggevirksomhet, energi, skogdrift og i transportsektoren. Å investere i ny klimavennlig teknologi i disse sektorene kan føre til kutt på hele 36 gigatonn CO₂ i året innen 2030.

Ett gigatonn er grovt anslått tilsvarende hva all transport i EU slipper ut årlig i dag, inkludert flytrafikken.

Rapporten peker på at store multinasjonale selskap har et ansvar og et stort potensiale: De hundre selskapene som har størst utslipp, står for omlag en fjerdedel av globale klimagassutslipp. Så det er rom for høyere ambisjoner for utslippsreduksjon, sier UNEP.

I 2015 forpliktet 195 land seg til å kutte i sine CO₂-utslipp slik at global oppvarming kan begrenses til 2,0 eller 1,5 grader. Avtalen er ansett som den første juridisk forpliktende avtalen om klimautslipp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder