SEPARERT: Bildet fra juni 2018 viser flyktningbarn i en teltleir i Tornillo, Texas. Foto: Mike Blake, Reuters

Flere tusen barn separert fra foreldrene i USA

Ifølge en rapport utformet av det amerikanske Helse- og omsorgsdepartementet, kan flere barn enn tidligere antatt ha blitt separert fra sine foreldre. Det skal være snakk om flere tusen.

Flere amerikanske medier, deriblant NBC News, har skrevet om rapporten fra det amerikanske Helse- og omsorgsdepartementet, som ble publisert torsdag.

I rapporten fremkommer det at kontoret for omplassering av flyktninger, som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, observerte flere tusen tilfeller av at barn ble skilt fra foreldrene sine ved den amerikanske grensen etter å ha ankommet landet ulovlig.

les også

Trump om omdiskutert innvandringspolitikk: – USA skal ikke bli en «migrant-leir»

Skjedde før omstridt vedtak

Dette er langt flere enn det som tidligere er kjent. Mange av tilfellene skal ha funnet sted før den såkalte nulltoleransepolitikken som ble annonsert av president Donald Trump i mai 2018.

Vedtaket om nulltoleransen var omstridt, og gikk ut på at amerikanske myndigheter ville tiltale flyktninger som krysset grensen ulovlig, og separere dem fra deres barn.

les også

USAs toll- og grenseetat slutter å straffeforfølge migrantforeldre

Nå avslører den offentlige rapporten altså at flere tilfeller av barn som skilles fra foreldre fant sted før vedtaket om nulltoleranse.

Vedtaket om nulltoleranse ble lagt på is på ubestemt tid 20. juni 2018. Flere av familiene som ble separert fra sine barn, gikk til sak mot staten. Saken resulterte i at regjeringen ble beordret til å gjenforene familiene. Dette gjelder imidlertid ikke familiene som ble separert før nulltoleransevedtaket, skriver NBC.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder