TILFREDS: Finansminister Siv Jensen sier seg enig i rapportens vurderinger, som ble offentliggjort på OECD-møtet i Frankrikes hovedstad onsdag formiddag. Jensen rakk et besøk på Norges ambassade i Paris. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

OECD-rapport: Bekymret for det norske boligmarkedet

PARIS (VG) Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tror at den økonomiske veksten i Norge vil falle noe i år og neste år. Boligmarkedet er vårt svakeste punkt, mener organisasjonen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I den årlige statusrapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) vurderes Norge til å ha en robust vekst i første halvdel av 2018, godt hjulpet av den globale veksten i oljepriser, men likevel holdt tilbake av en stagnering i nybygg av hus.

Finansminister Siv Jensen var på plass i Paris onsdag da rapporten om globale økonomiske utsikter ble lagt frem. Hun sier seg enig i OECDs vurderinger av Norge.

– De peker på at vi har tatt de riktige grepene i budsjettpolitikken for å komme oss raskt gjennom konsekvensene av oljeprisfallet, og at det har virket. De mener at det er riktig av regjeringen å nå stramme inn for å passe på konkurranseevnen til norske bedrifter. Og så peker de på, noe jeg er veldig opptatt av, at vi må bruke skattebetalernes penger på en fornuftig måte. Til slutt har de, som oss, en bekymring, det vil si, de ser nøye på, boligmarkedet, og det gjør vi også, sier Jensen til VG i Paris.

Vurderer tiltak

Boligmarkedet er altså fortsatt det største faremomentet ved norsk økonomi. OECD spør i rapporten om prisfallet de siste månedene virkelig har vært nok til å forhindre et større boligkrakk.

Finansministeren sier til VG at hun hele tiden har nøye oppe til vurdering hvorvidt det er nødvendig å innføre tiltak for å roe nordmenns iver etter å låne.

– Boliglånsforskriftens hovedoppgave er å ha et blikk på gjeldsutviklingen i husholdningene, slik at ikke vi låner mer enn vi klarer å tilbakebetale, fordi hvis det skjer med mange, blir det et problem for norsk økonomi. Nå har vi nordmenn vendt oss til veldig lav rente, og når Norges Bank varsler at renten kommer til å gå opp, noe som egentlig er et sunnhetstegn, så betyr det at vi som har lån får en dyrere gjeld. Vi har boliglånsforskriften til vurdering, den løper ut 30. juni, og nå vurderer vi hva som vil være riktig å gjøre for tiden som ligger foran oss, sier Jensen til VG.

Positivt samlet sett

Hovedbildet som tegnes av Norge i rapporten er likevel positivt. Arbeidsledigheten forventes å falle, mens inflasjonen vil øke, både på varer og lønninger.

Alt i alt venter OECD en økonomisk vekst på 1,8 prosent i Norge i år, sammenlignet med fjorårets 1,9 prosent. Neste år spås det at veksten vil falle ytterligere, ned til til 1,6 prosent. Disse vurderingene er noe mer tilbakeholdne enn prognosene som EU og Norge selv har lagt fram, skriver NTB.

Fordi norsk produksjon har høye kostnader og høye skatter, betyr det at konkurranseevnen i stor grad hviler på å utmerke seg på andre måter enn pris, bemerker OECD.

Prioriteten til å styrke utdanningssystemet og redusere byråkratiet er derfor gode tiltak for å hevde seg internasjonalt, står det i rapporten.

– Mindre handlingsrom

OECD-vurderingen av Norge gir også en anbefaling om skattelette og offentlig kostnadskontroll, noe som jo stemmer godt med Jensens politiske linje. Jensen sier at en moderat forespeilet prisstigning er et tegn på at det går bra i norsk økonomi, men beskriver samtidig en tilstand i Norge hvor festdagene er over.

– Vi er nok kommet inn i en tid hvor vår økonomi ligner mer på andre lands økonomier, med andre ord, handlingsrommet i budsjettene fremover kommer til å bli mindre, vi kan ikke bevilge oss penger til alt vi måtte ha lyst på, og vi må prioritere hardere. Vi vet at det blir høyere utgifter til pensjoner og eldreomsorg, og da må vi prioritere riktig slik at vi får frigjort penger til å prioritere det som er viktigst for oss, til å trygge jobbene våre og god velferd, sier Jensen til VG i Paris.

Onsdag ettermiddag deltar finansminister Jensen i debatt om beskatning av globale internettgiganter i Paris. Flere sentrale internasjonale aktører, som EU-kommisjonen, har sett seg lei på hvordan giganter som Google, Facebook, Apple og Amazon unngår skatt i europeiske land.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder