TOK GREP: Vladimir Putin holder tale i Russlands nasjonalforsamling. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREML POOL / SPUTNIK POOL

Steinfeld om Putins maktgrep: Et skritt i retning av parlamentarisme

Da Russlands president Vladimir Putin var ferdig med talen som tok 70 minutter, ble statsministeren sparket og en ny hilset velkommen. Regjeringen skal sitte på presidentens nåde inntil videre.

Slik ble Putins tale til nasjonalforsamlingen onsdag både dramatisk og historisk. Putin tok grep. På nasjonens og egne vegne.

Han har lyttet til de misfornøyde røstene i befolkningen og innfører reformer som letter trykket i hverdagen for russiske familier.

Bakgrunn: Russlands statsminister og regjering går av – erstatter foreslått

FORESLÅTT SOM NY STATSMINISTER: Vladimir Putin i møte med skattesjef Mikhail Mishustin i Moskva 15. januar. Foto: ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/EPA

Grunnloven skal endres og han overfører større makt til Dumaen, den russiske nasjonalforsamlingen, som deretter er pålagt å velge president og regjering. Folket skal stemme over forslagene, men Putin sa ingenting om når dette skal finne sted.

– President Putin gjør ikke endringer i grunnloven for å kunne sikre seg en ny periode som president i 2024. Det er maktgrep han tar i forhold til parlamentet og et skritt i retning av parlamentarisme. Hovedbudskapet i talen er at president Putin innser at han må gjøre noe med Russlands store sosiale problemer, sier Hans-Wilhelm Steinfeld.

Marit Christensen mener avgangen til statsminister Dmitrij Medvedev ikke kom som noen overraskelse, men var avtalt på forhånd.

– Talen ga et tydelig signal om at Vladimir Putin ikke er fornøyd med utviklingen i Russland. Han har fanget opp misnøyen hos folk, derfor lover han fødselspenger og andre sosiale forbedringer. Når det gjelder å gi parlamentet større makt, og forslaget om at Dumaen skal utpeke president og regjering, er det ikke satt noe frist for når det kommer til å skje. Regjeringen sitter til Putin utpeker en ny. Så får vi se hva som skjer etter hvert, sier hun.

De to norske ekspertene har inngående kjennskap til russisk politikk og kultur, som mangeårige NRK-korrespondenter i Moskva.

RUSSLAND-EKSPERT: Marit Christensen har fulgt utviklingen i Sovjetunionen og nå Russland gjennom over 50 år. – Putin er mer forutsigbar enn Trump, sier hun. Foto: Frode Hansen

Begge er inne på at Putins tale også kan tolkes i retning av at den russiske presidenten forbereder slutten på sin tid som russisk leder.

– Det at han vil styrke nasjonalforsamlingen skjer trolig fordi han føler seg tryggere på Dumaen. Han har stor nok politisk kontroll i landet gjennom sitt parti «Forent Russland». Og etter hvert kan det tenkes at Vladimir Putin mener at nå er det snart på tide å gi seg. Herregud, mannen er snart 68 år, men holder helsen så holder han, sier Steinfeld.

Les på VG+: Hva skjer med Russland etter Putin?

– Både Putins parti og parlamentet får større makt. Da er han lederen for det partiet i Dumaen som er størst og et parti som da vil sitte med stor innflytelse på russisk politikk. Eller det kan også skje, at Putin rett og slett trekker seg tilbake. I dag har han i praksis styrt Russland i 20 år, sier Christensen.

Bruker dansegulvet

Russland og president Putins stadig større innflytelse utenfor landets grenser, er bare rett og rimelig ut ifra dagens politiske virkelighet og en endret verden, ifølge ekspertene.

– La meg si det slik. Når USA trekker seg ut ifra internasjonale institusjoner og avtaler, så er det ikke rart at Putin benytter seg av mesteparten av dansegulvet når plassen er ledig. Statlighet er et russisk begrep, det vil si at staten er overordnet alt, sier Christensen og fortsetter:

Fikk du med deg denne? Kreml-tro TV-kanaler ville ikke telle «likes» og «dislikes» på Putin

– Opprettholdelse av statene er et mantra hos Putin. Husk at Russland kunne ha blitt delt opp i hundre små biter av stater, det vil president Putin for all del unngå at skjer, sier hun, og legger til at Putin er tilhenger av internasjonale avtaler.

SKIFTE: – Dmitrij Medvedev har stått i tykt og tynt med Vladimir Putin i 20 år. Nå blir han nestleder i Russlands Sikkerhetsråd. Når Putin avsetter venner, slipper han dem aldri langt unna, sier Hans-Wilhelm Steinfeld. Foto: Trond Solberg, VG

– Russisk utenrikspolitikk er en speiling av innenrikspolitikken. Det ser vi også hos Putin. Han er en flink maktspiller og lederkrisen i Vesten gjør det bare lettere for den russiske presidenten å markere seg.

– Vi har en klovn i Downing Street, en Merkel i Tyskland som sliter i siste runde av sin tid som kansler og en Macron i Frankrike som skal hanskes med gule vester og daglige demonstrasjoner. Det er det politiske farvann som Vladimir Putin ikke har noen problemer å manøvrere i, sier Hans-Wilhelm Steinfeld.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder