Foto: IBRAHEEM AL OMARI / X03632

USA og Taliban har signert fredsavtale

USA og Taliban har signert fredsavtale

  • Jenny Lohne

Regjeringen i USA og den islamistiske Taliban-bevegelsen har undertegnet en fredsavtale som legger til rette for amerikansk tilbaketrekking fra Afghanistan. Undertegningen skjedde under en seremoni i Qatars hovedstad Doha lørdag.

les også

USA og Taliban har signert fredsavtale


Foto: AP

Dette innebærer at USA skal gjennomføre en full tilbaketrekking av sine styrker i løpet av 14 måneder. Også soldatene til USAs allierte skal trekkes ut. Forutsetningen er at Taliban overholder sine forpliktelser i avtalen med USA.


Foto: Trond Solberg, VG

– Etter flere tiår med krig trenger afghanerne fred. En fredsprosess bør være inkluderende og føre til en fredsavtale som ivaretar menneskerettigheter, ikke minst for kvinner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse.


Foto: Rune Thomas Ege, VG

Det befinner seg også norske styrker i Afghanistan.
– Det er derfor for tidlig å si noe om hvordan avtalen på sikt vil påvirke vårt militære bidrag. Dette er noe Nato nøye vil vurdere i lys av den endrede sikkerhetssituasjonen fremover og som regjeringen da vil ta stilling til, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Flere artikler

  1. USA og Taliban har signert fredsavtale

  2. Pompeo: USA planlegger å undertegne avtale med Taliban 29. februar

  3. Stoltenberg til VG: NATO trekker ut soldater fra Afghanistan om Taliban minsker volden

  4. Taliban - dette må du vite

  5. Våpenhvile mellom Afghanistan og USA