REFSER: Overlege Jesper Mehlsen ved Synkopecenteret på Frederikbergs hospital refser norske helsemyndigheter. Foto: Thomas SjØrup , Thomas Sjoerup

Bekymret for bivirkninger: Dansk ekspert vil ha time-out for HPV-vaksinen

Refser norske helsemyndigheter

Statens legemiddelverk: Ikke dekning for disse påstandene

KØBENHAVN/OSLO (VG) Mens den norske regjeringen ønsker å utvide tilbudet om HPV-vaksine til alle kvinner under 26 år, mener en av verdens fremste eksperter på vaksinen at vi trenger en timeout.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

HPV-vaksinen tilbys i dag til alle 12 år gamle norske jenter som skolevaksine.

– Vi trenger en timeout i HPV-vaksineringen, sier overlege Jesper Mehlsen ved Frederiksberg hospital i København. Han er en av verdens fremste eksperter på HPV-vaksinering.

Norge går motsatt vei: Statsminister Erna Solberg foreslår nå å utvide tilbudet om vaksinering opp til 26 år. Hverken den stigende skepsisen i Danmark, eller europeiske helsemyndigheters (EMA) nye krav om gransking av bivirkninger, ser ut til å påvirke norske helsemyndigheter.

Regjeringen baserer seg på råd fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI).

På hvilket grunnlag anbefaler dere nå at HPV-vaksinen Gardasil skal gis til alle jenter/kvinner opp til 26 år?

HPV-VAKSINE: I Norge brukes Gardasil i skolevaksinasjonen av 12-årige norske jenter. – Det er legemiddelmyndighetene i Norge som gjør registrering og oppfølging av bivirkninger av vaksiner. Jeg vil henvise til dem, selv om vi også følger situasjonen nøye, sier daglig leder Per Aabakken i Sanofi Pasteur MSD Norge, som markedsfører Gardasil.. (AP Photo/Daily Free Press, Charles Buchanan) Foto: Charles Buchanan , Ap

– Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom som kan forhindres ved vaksinasjon. Sykdommen rammer 300 norske kvinner årlig og om lag 70 av disse dør. I tillegg får 3000 kvinner påvist forstadier til livmorhalskreft og må behandles for dette. Det er vist at vaksinen har effekt hos kvinner opptil 26 år og flere andre land har derfor innført innhentningsvaksinasjon av eldre jenter. En rapport fra Kunnskapssenteret våren 2014 viste at innhentningsvaksinasjon opptil 26 år vil være et svært effektivt forebyggende tiltak også i Norge, sier avdelingsdingsdirektør Britt Wolden i FHI.

Men i konklusjonen til Kunnskapssenterets rapport(er) som det henvises til står dette:

«Nasjonale vaksinasjonsprogrammer er allerede i gang i mange land, men den sanne
effekt på livmorhalskreft utfall av denne vaksinen vil først komme 20–30 år fra nå.
Det gjenstår å se om vi vil se en dramatisk reduksjon i HPV-assosierte sykdommer (...)»

Videre påpeker forskerne at det er nødvendig med langvarige oppfølgingsstudier for å få mer kunnskap om sikkerheten til HPV-vaksinen.

Les hele rapporten fra Kunnskapssenteret her

– Norge er et u-land

– En utvidelse av vaksinasjonsprogrammet i Norge – på nåværende tidspunkt og med alle uavklarte forhold med hensyn til bivirkninger – virker ganske uhensiktsmessig, for å si det pent, sier Jesper Mehlsen.

Han er ikke nådig i sin karakteristikk av norske helsemyndigheter:

SVARER: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i legemiddelverket mener det ikke er dekning for påstandene til den danske legen Jesper Mehlsen. Foto: Berit Roald , NTB Scanpix

– Norge er et u-land når det kommer til avdekking og behandling av mulig sykdom etter HPV-vaksinering. Sammen med Sverige skiller dere dere ut som de dårligste landene, sier overlegen.

– Det er ikke dekning for disse påstandene og jeg er litt forundret over Mehlsens voldsomme språkbruk. Det er nesten bare Danmark som har rapportert om disse bivirkningene. Det kan skyldes flere forhold, for høy rapportering i Danmark, for lav rapportering i andre land, eller at det av ukjente årsaker er flere bivirkninger i Danmark enn i andre land. Før dette er avklart synes jeg Mehlsen bør være mer forsiktig med uttalelsene sine, svarer direktør i Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen.

Les også: Ny gransking av HPV-vaksinen

Jesper Mehlsen har selv behandlet flere titalls jenter med til dels svært alvorlige reaksjoner etter at de har fått en eller flere doser med HPV vaksinen Gardasil.

Topptrente blir mest syke

– Svært mange av dem som nå rammes av sykdom etter vaksinering, er topptrente, fysisk sterke jenter, sier Mehlsen.

I sommer tok han til orde for at danske helsemyndigheter burde advare mot fysisk aktivitet i tiden før og etter vaksinen. Forslaget ble ikke etterkommet.

VIL VENTE: – Vi bør ta oss råd til å vente på undersøkelsene som forhåpentlig vil gi oss noen svar, før vi går videre, mener overlege Jesper Mehlsen. Foto: Thomas Sjørup , Thomas Sjoerup

NORSK TILFELLE: Som mange andre jenter som er blitt syke etter å ha tatt HPV-vaksinen var Maria, som VG skrev om i går, aktiv i idrett. Hun trente både fotball, håndball og ski aktivt før hun fikk vaksinen i som 12-åring. Maria tok alle de tre anbefalte dosene med Gardasil skoleåret 2009-2010. Foto: Tore Kristiansen , VG

Overlegen har vært med å prøve ut vaksinen for produsenten MSD, senest nå den nye Gardasil 9. Til sammen er det vaksinert mer enn 3000 unge jenter ved vaksinesenteret ved Frederiksberg Hospital, flere enn noe annet sted i verden.

Les også: Maria fikk påvist POTS etter at hun hadde tatt alle tre dosene med HPV-vaksine

Forsker på bivirkninger

– HPV-vaksineringen bør ha en timeout på ett års tid mens vi undersøker hva årsakene til de mulige bivirkningene kan være. Det er nå satt i gang en rekke studier i flere land, der vi søker å finne svaret på de sterke reaksjonene noen får etter å ha blitt vaksinert, sier Mehlsen.

Forskere i Japan og ved Harvard universitet i USA er blant dem som skal bidra til å finne svar på hvorfor noen blir svært syke etter å ha fått HPV-vaksinen. Også i Australia og Storbritannia er det leger og forskere som jobber aktivt med å finne en mulig sammenheng mellom HPV-vaksinen og sykdom etterpå.

– Vi bør ta oss råd til å vente på undersøkelsene som forhåpentlig vil gi oss noen svar, før vi går videre, mener overlegen.

Alder kan være forklaring

Han er slett ikke sikker på at det er selve HPV-vaksinen som er årsaken, men at det heller kan være tidspunktet vaksinen gis, som utløser sykdom.

– Jeg tror dette kan gjelde vaksiner generelt og at utfordringen er den bestemte aldersgruppen. Det har aldri tidligere vært vaksinert så mange i denne aldersgruppen i hele verden. Det kan meget vel være riktig vaksine, men feil tid å gi den på. Kanskje bør den gis før de kommer i sårbar og viktig alder i forhold til utvikling og hormoner, mener han.

FLERE FORSKER: Forskere i Japan og ved Harvard-universitetet i USA er, ifølge Mehlsen, blant dem som skal bidra til å finne svar på hvorfor noen kan ha fått alvorlig sykdom etter å ha fått HPV-vaksinen. Foto: Reuters ,

Han mener også at helsemyndighetene rutinemessig bør spørre alle som vaksineres om hvilke symptomer de har både før og etter vaksinering. Og at det i praksis bør forskes på bivirkninger, mens de vaksinerer:

– Man bør dele den aktuelle befolkningen i to: En halvpart får vaksinen, den andre halvparten er kontrollgruppe, og får ikke. Slik kan vi lettere se om det kan fastslås noen sammenheng mellom vaksinen og mulige bivirkninger.

Da HPV-vaksinen skulle innføres i Norge foreslo enkelte eksperter en lignende ordning. De mente at jentene burde vaksineres på frivillig basis gjennom et kontrollert forsøk med tett oppfølging. Argumentet var at man da bedre ville se om vaksinen virket, og lettere ville avdekke eventuelle alvorlige bivirkninger.

Ikke godkjent for tidlig

Norske helsemyndigheter gikk likevel inn for å gi vaksinen som skolevaksine til alle jenter.

– Ble vaksinen for tidlig godkjent og tatt i bruk i massevaksinasjonsprogrammer?

– Nei. Av flere grunner ville det ville vært vanskelig å oppdage disse bivirkningene da. Derfor må EMA nå lage studier designet nettopp for å finne disse sjeldne bivirkningene, mener Mehlsen, som har finansiert mye av sin egen forskning ved å drive kliniske utprøvinger for blant annet MSD.

– Man bør dele den aktuelle befolkningen i to: En halvpart får vaksinen, den andre halvparten er kontrollgruppe, og får ikke. Slik kan vi lettere se om det kan fastslås noen sammenheng mellom vaksinen og mulige bivirkninger, sier Jesper Mehlsen. Foto: Thomas SjØrup , Thomas Sjoerup

I Danmark har det siste året meldt seg mange hundre jenter som mener de har fått bivirkninger av vaksinen. I sommer ble det opprettet flere regionsentre der vaksinerte jenter som er blitt syke, kan henvende seg. Ventelistene her har passert 1100. På klinikken hos Mehlsen venter 350 på vurdering.

– Hvor mange av dem du har undersøkt har sykdom du relaterer til vaksinen?

Nesten alle. Kanskje ti prosent har noe annet, forteller Mehlsen.

Les også: Maria behandles ikke forsvarlig

Mangler diagnoseregister

I Norge oppgir myndighetene at det er registrert ett tilfelle av POTS.

Overlegen rister på hodet over norske helsemyndigheters tilnærming til HPV-vaksinens mulige ettervirkninger.

– I Sverige og Norge finnes ikke POTS i diagnoseregisteret. Og knapt noen som kan noe om lidelsen. Hvis en sykdom ikke har en kode, kommer den heller ikke inn i noe register, så da finnes den ikke. Da kan man jo si at man ikke har noen tilfeller, resonnerer Mehlsen.

Han mener et hovedproblem er at det internasjonalt ikke finnes et felles diagnoseverktøy for den lidelsen de unge jentene får etter vaksinering. Det kalles forskjellige ting i forskjellige land, og flere steder setter man ikke de forskjellige symptomene i sammenheng med hverandre eller vaksinen heller.

– Det betyr jo at det reelle antall ikke registreres. Felles diagnoseverktøy er et minimumskrav for å få kartlagt forekomst og årsak. Det samme er krav om at det finnes leger som kan noe om diagnosen og behandling av den, sier overlege Jesper Mehlsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder