STRENG: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener norske IS-kvinner kan være skyldige i folkemord. Foto: Frode Hansen/VG

Kallmyr: – IS-kvinner kan få strengere straff i Syria

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener norske IS-kvinner slipper for billig unna dersom de hentes hjem til et norsk fengsel.

 • Nilas Johnsen

På generelt grunnlag er Kallmyr krystallklar når det gjelder voksne IS-medlemmer som har norsk statsborgerskap, så ligger følgende fast: Norge kan ikke nekte dem innreise, men regjeringen vil ikke aktivt hente dem hjem.

les også

Nordiske justisministre: IS-mødre får ikke komme hjem

Akkurat som sin forgjenger, Tor Mikkel Wara, vil Kallmyr helst at norske IS-medlemmer skal dømmes der de er, altså i Syria. Han viser til at å hente hjem voksne IS-medlemmer, vil bety at de kan unndra seg straffeforfølgelse.

– Men norske IS-krigere som har returnert er alle blitt straffeforfulgt og dømt, og vi har en lov mot deltagelse i terrororganisasjoner i utlandet. Kan ikke disse kvinnene bli straffeforfulgt her? Flere av dem har sagt at de vil samarbeide med norske påtalemyndigheter?

– Da vil de maksimalt kunne bli dømt for deltagelse i en terrorgruppe, og få seks års fengsel. Mens IS er skyldige i folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, som ville kunne gi en straff på 30 år. Vi har ennå et for dårlig bevisbilde på hva de har gjort i Syria.

Kallmyr mener at for å kunne bruke de strengeste lovparagrafene mot norske IS-medlemmer, så må mer bevis innhentes i Syria først.

Les også: IS-morens desperate bønn

– Så dette er ikke en beslutning dere har tatt for å slippe å hente dem hjem til Norge?

– Nei, det er heller slik at advokater og hjelpeorganisasjoner som sier at disse kvinnene kan straffeforfølges her som bruker det som en strategi for å hente dem hjem til Norge, noe som igjen vil bety at de kan unndra seg en strengere straff. Det er hovedgrunnen til at vi mener at de må dømmes der forbrytelsene er begått.

– Har dere grunnlag for å tro at noen av de norske IS-kvinnene som så langt er blitt omtalt i mediene har deltatt i forbrytelser mot menneskeheten?

– Jeg ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men viser blant annet til VGs egen sak med ofrene blant jesidikvinner, utsatt for folkemord, voldtekter og slavehold. De sier at kvinnene hadde en mer aktiv rolle enn de innrømmer.

les også

IS-kvinnenes ofre forteller: De torturerte og drepte. Nå lyver de

Norske dommere kan sendes til Syria

Kallmyr er åpen for at man eventuelt kan ha en løsning der europeiske dommere, også norske, kan få et oppdrag for å dømme IS-medlemmer i Syria etter internasjonal rett, også dersom man ikke har rukket å opprette et internasjonalt tribunal.

– Det kan være en hybridløsning. Da må man bruke lokale domstoler, men påse at straffeforfølgelsen skjer etter internasjonal rett og i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Vi skal altså ikke sende dem til dødsstraff i Irak.

Kallmyr sier det er viktig å sende «sterke signaler» med tanke på mulige fremtidige situasjoner.

– Vi vil gjøre norske ungdommer klar over at å reise ut av Norge for å delta i krig og konflikt, kan få alvorlige konsekvenser.

Advokat: – Tar helt feil

Advokat Nils Christian Nordhus representerer to av de norske IS-kvinnene i Syria, og har vært forsvarer for flere av de hjemvendte norske IS-krigerne. Han mener Kallmyr tar helt feil:

– Norsk straffelov har langt strengere straffer enn for å ha tilsluttet seg en terrororganisasjon. For det første kan de dømmes for terrorforbund. Dessuten kan man også dømmes i Norge for forbrytelser mot menneskeheten, basert på hendelser som har skjedd i utlandet, sier Nordhus.

Norske etterforskere kan bygge en påtale på bevis hentet inn i «utilgjengelig stater», det er det rettspraksis for allerede, påpeker Nordhus. Det betyr at han mener at Norge like gjerne kan hente inn bevis mot norske IS-medlemmer i Syria og dømme dem her, som å vente på at det eventuelt kan bli en straffeforfølgelse i Syria, noe som er meget uklart.

– Det som er sikkert, er at dess lenger det drøyer med å hente disse hjem til rettsforfølgelse i Norge, dess større fare for at bevis forspilles. Kallmyr sine uttalelser bærer bud om at han ikke kjenner tilstrekkelig til mulighetene i den norske straffeloven, sier Nordhus.

Les også

Mer om

 1. Den islamske staten (IS)
 2. Fremmedkrigere
 3. Syria
 4. Jøran Kallmyr
 5. Tor Mikkel Wara
 6. Justisdepartementet

Flere artikler

 1. Jurister ut mot Kallmyr: Ingen grunn til ikke å dømme IS-nordmenn i Norge

 2. Norsk IS-kvinne siktet for deltagelse i terrororganisasjon

 3. Faren for rømming kan føre til at Norge ber om utlevering av IS-kvinner

 4. Nordiske justisministre: IS-mødre får ikke komme hjem

 5. Kripos må kutte: - Får konsekvenser for etterforskningen av krigsforbrytelser

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder