GJENFORENINGEN: Kiyomi Kimura (til høyre) gir datteren Manami Numakura en skikkelig klem. Nukamura fant moren på et senter for hjemløse etter katastrofen i Ishinomaki i Miyagi i går. Foto: Afp

Japan gråter, men hvem snakker sant?

- Operatøren av atomanlegget i Fukushima er et selskap med lange tradisjoner for å holde ting hemmelig.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Det hevder atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Han mener det er grunn til å være skeptisk til informasjonen som kommer fra atomanleggets driftsselskap Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), og peker på at selskapet flere ganger tidligere skal ha underslått sannheten ved kriser på anleggene.

Dette er ikke typisk bare for TEPCO, mener han.

- Det krever en grundig omstilling å ta et oppgjør med en slik kommunikasjonskultur som TEPCO har hatt. Ikke bare TEPCO, men også andre aktører i atomindustrien ellers i verden har hatt en tradisjon for å dysse ned sannheten, sier Bøhmer.

- Av ren egeninteresse eller for å berolige folk?

- Begge deler, vil jeg tro. Men nå ble TEPCO innkalt på teppet til statsministeren, og i dag kom det mer konkrete tall. Ellers har informasjonen vært både avvikende og motstridende inntil nå.

- Også fra japanske myndigheter?

- Ja, det har vært lite og motstridende, men det kan også komme av at de faktisk ikke har sittet på mer informasjon, sier Nils Bøhmer.

VG har gjort en gjennomgang av den offisielle informasjonen som er blitt gitt om situasjonen ved atomkraftverket i Fukushima:

FREDAG 11. MARS

«Ingen radioaktive utslipp er påvist».

Offisiell uttalelse fra japanske myndigheter

DETTE SKJEDDE: Jordskjelvet på østkysten av Japan og atomanleggene stenges ned. Elforsyningen svikter noe som er kritisk for kjølesystemet. Reserveaggregatet til flere av reaktorene på Fukushima-anlegget virker ikke, muligens på grunn av skadene tsunamien har forårsaket. Teknikerne til operatøren TEPCO jobber på spreng for å få opp mobile løsninger. Trykket i reaktor 1 er mer enn dobbelt så høyt som normalt.

DETTE BLE UTTALT: Lederen for kabinettsekretariatet, Yukio Edano, opplyser at statsministeren har erklært atomkrisestatus. Myndighetene beroliger med at det er iverksatt standardprosedyrer og at det ikke er påvist utslipp i området rundt kraftverket.

LØRDAG 12. MARS

«Eksplosjonen har ikke endret den radioaktive lekkasjen vesentlig, så vi ber alle om å forholde seg rolig.»

Regjeringstalsmann Yukio Edano

BEROLIGER: Regjeringens talsmann Yukio Edano. Foto: Ap

DETTE SKJEDDE: TEPCO slipper ut damp for å senke trykket i reaktoren. På ettermiddagen er det en eksplosjon som gjør at bygningen rundt en av reaktorene kollapser. Operatøren melder om fire skadede. Årsaken synes uklar. Kort tid senere starter TEPCO å sprøyte sjøvann blandet med grunnstoffet bor for å gjenoppta kontrollen over reaktor 1. Rundt reaktor 1 er det utslag på Cesium 137 som utgjorde «atomskyen» etter Tsjernobyl og som har en halveringstid på 30 år, og Jod 131.

DETTE BLE UTTALT: Operatøren opplyser at partiklene i dampen som slippes ut har lave stråleverdier, mens regjeringen oppgir at reaktorkonstruksjonen er uskadet etter eksplosjonen. Det nasjonale atomenergibyrået melder om økte verdier, men at utviklingen allerede er synkende.

SØNDAG 13. MARS

«I øyeblikket er risikoen for menneskehelsen trolig lav.»

Gregory Hartl, Verdens helseorganisasjon (WHO)

DETTE SKJEDDE: Nødkjølesystemet på reaktor 3 har brutt sammen, og det gjøres forsøk med utslipp av damp for å redusere temperaturen. TEPCO vurderer alternativer til innsprøytning av sjøvann fordi det utgjør en fare for brenselsstavene som ikke bør eksponeres for luft. Samme kveld må det sprøytes sjøvann.

DETTE BLE UTTALT: Rapporter fra området rundt kraftverket går imidlertid ut på at stråleverdiene har passert de lovlige verdiene. Samtidig beroliger en offisiell talsmann befolkningen med reaktorens utforming og avviser at utslippene utgjør en fare folks helse. Japans atomenergibyrå vurderer ulykken til nivå 4 på en skala fra 0 til 7.

MANDAG 14. MARS

«Det er ikke et folkehelsespørsmål i øyeblikket. Dette er ikke et Tsjernobyl.»

Malcolm Crick, FNs vitenskapelige komité for virkningene av radioaktiv stråling

DETTE SKJEDDE: En ny eksplosjon rammer reaktor 3 i Fukushima-kraftverket. Kjølevannet synker faretruende og nyhetsbyrået Kyodo melder at en av brenselsstavene overstiger vannivået. Uroen hos befolkningen er stigende. Evakueringsradiusen er på 20 km rundt kraftverket. Japan retter en formell henvendelse til USA og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om bistand til nedkjøling.

DETTE BLE UTTALT: TEPCO gjør det klart at reaktoren og stålkapselen rundt reaktoren ikke ble skadet i eksplosjonen. Myndighetene sier det ikke er fare for radioaktive utslipp. Senere på dagen erkjenner regjeringen at det er en reell fare for nedsmelting i tre av reaktorkjernene. Talsmann Yukio Edano uttrykker håp om at arbeidet med å kjøle ned reaktor 2 vil stabilisere situasjonen.

I GÅR

«Vi har ikke registrert noen plutselig økning i radioaktiviteten».

Regjeringstalsmann Yukio Edano

DETTE SKJEDDE: Nye eksplosjoner registreres i Fukushima-anlegget. Damp stiger fra reaktor 2 og forseglingen er borte ifølge det franske atomenergibyrået. Strålenivået er stigende, mens vindretningen går innover Tokyo. Det innføres flyforbudssoner rundt kraftverket. Rundt Tokyo blir det målt stråleverdier 10 ganger høyere enn normalen. Operatøren vurderer helikopter til nedkjøling.

DETTE BLE UTTALT: For første gang innrømmer myndighetene skader på atomkapselen rundt brenselsstavene, men japanske myndigheter fastholder at ulykken er på nivå 4 på en skala fra 0 til 7.

FIKK DØDSBUDSKAP: Disse tre kvinnene sørger sammen etter å ha fått budskapet om et familiemedlems død i Kesennuma. Foto: Ap

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder