I KRIG: Patria AMV 8x8 er her brukt i offensiven mot havnebyen Hodeida ved Rødehavet i desember. Hungersnøden i akkurat denne havnebyen har vært mye omtalt. Foto: Skjermdump

Ny video avslører: Her kriger væpnet kjøretøy fra norskeid selskap i Jemen

Et videoklipp viser hvordan det militære kjøretøyet, produsert av et Kongsberg-eid selskap, er i aktiv krig vest i Jemen. Emiratene er beskyldt for grove krigsforbrytelser i landet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

«Den arabiske koalisjonen stormer frem langs Jemens vest-kyst».

Det er tittelen på video-klippet VG har funnet, publisert av det offisielle nyhetsbyrået i De forente arabiske emirater den 9. desember. Klippet viser hvordan en rekke militære kjøretøy rykker frem i ørkenlandskapet, mens Emiratenes flagg vaier over dem.

Norske myndigheter insisterer på at det ikke finnes bevis på at norsk forsvarsmateriell er brukt i Jemen, heller ikke av det som er solgt til Emiratene.

Nå viser deg seg at et kjøretøy fra et finsk selskap, deleid av det norske statseide selskapet Kongsberg-gruppen, brukes aktivt i krigen.

Et av kjøretøyene i klippet er identifisert som en Patria AMV 8x8, produsert av selskapet Patria. VG har vist videoen til selskapet, som bekrefter at det er deres kjøretøy det er snakk om.

– Jeg ser flere kjøretøy i videoen, blant annet vårt. Jeg vet ikke hvor mange av våre AMV-er som er brukt der, sier Mika Kari, president for selskapets land-avdeling.

– Har du visst at disse kjøretøyene brukes i Jemen-krigen?

– Jeg har kun hørt rykter, men aldri sett det før, sier han.

OFFENSIV: Klipp fra den samme videoen viser også andre kjøretøy som ikke knyttes til Kongsberg og Patria. Foto: Skjermdump

Salg til Kongsberg skulle øke lønnsomhet

Det norske statseide selskapet Kongsberg-gruppen eier 49,9 prosent av Patria. Patria eier igjen 50 prosent av den norske våpenprodusenten Nammo, den norske stat eier den andre halvparten.

Samarbeidet, som ble inngått i 2016, ble den gang beskrevet som dannelsen av «en nordisk forsvarskjempe» av medier.

Næringsminister Monica Mæland sa den gangen at avtalen vil gi «lønnsom vekst for begge parter og vil styrke nordisk forsvarsindustri sin konkurranseevne i det europeiske og internasjonale forsvarsmarkedet».

Nå brukes altså selskapets militærutstyr i en av verdens verste kriger:

les også

Etter at Jemen-krigen startet ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet

Emiratene er beskyldt for grove krigsforbrytelser, som aktiv deltaker i den brutale krigen i Jemen. Den Saudi-ledede koalisjonen Emiratene er en del av, har bombet skoler, sykehus og boligområder og drept et ukjent antall sivile. Bakkekrig og blokade har også bidratt til at situasjonen i Jemen nå omtales som verdens verste humanitære katastrofe.

– Passer til «utfordrende situasjon»

Da avtalen om kjøretøy-salget ble inngått sa Mika Kari, president for selskapets land-avdeling, at militæret i Emiratene var fornøyde med varen fordi den passer til en «utfordrende situasjon».

– Dette er en fantastisk utvidelse av det pågående og suksessfulle samarbeidet mellom Emiratenes militære og Patria, sa han.

Da hadde krigen i Jemen pågått i et knapt år, og Emiratene var allerede en aktiv part.

Mandag forrige uke avslørte VG at et undervannsfartøy fra Kongsberg-gruppen ble funnet av Houti-opprørerne i Jemen. Dagen etter annonserte Utenriksdepartementet at norsk våpeneksport til Emiratene blir stanset som følge av utviklingen i Jemen-krigen og Emiratenes deltakelse.

I desember skrev VG at etter at Jemen-krigen startet, ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet: I 2016 solgte Norge krigsmateriell til landene som deltar i krigen for 319 millioner kroner. I 2014, før krigen startet, var eksporten på kun 56 millioner. Emiratene har mottatt ammunisjon og våpen fra Norge frem til desember.

Norske myndigheter insisterer likevel på at det ikke finnes bevis på at norsk forsvarsmateriell er brukt i Jemen.

Den samme argumentasjonen ble brukt av finske myndigheter da salget av Patria-kjøretøyene til Emiratene ble kjent:

– Det kan ikke bli utelukket fullstendig, men over de siste årene har vi ingen kunnskap om misbruk av finsk forsvarsmateriell som har blitt eksportert, sa Sannamaria Vanamo i det finske forsvarsdepartementet den gangen.

I KAMP: Opprørere som støtter den Saudi-ledede offensiven sør-vest i Jemen, mot Houti-opprørerne, poserer for kamera. Foto: SALEH AL-OBEIDI / AFP

Røde Kors: Selskapet har selvstendig ansvar

Jurist og leder av Folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors, Mads Harlem, mener ansvaret for å hindre at norsk militærutstyr blir brukt i konflikter som Jemen, går mye lengre enn det som følger av norsk eksportregelverk.

– Ifølge straffeloven har norske selskaper et selvstendig ansvar i å hindre at deres utstyr medvirker til krigsforbrytelser uavhengig av om de har fått lisens fra norske myndigheter, sier han.

Han mener dette ansvaret strekker seg utover bare ammunisjon og våpen.

– Norske selskaper kan også holdes ansvarlig hvis militærkjøretøy eller annet utstyr som de selger til for eksempel Emiratene blir brukt til å begå krigsforbrytelser i Jemen, hvis selskapene ikke har gjort nok for at dette ikke skjer.

Fem spørsmål til selskapene

Harlem sier videre at selv om Kongsberg «kanskje ikke kan holdes ansvarlig for det salget som skal ha skjedd i dette tilfellet, siden de bare er deleier i det finske selskapet, mener jeg at selskapene i tråd med statenes forpliktelser etter Genevekonvensjonene bør stille blant annet følgende spørsmål»:

  1. Selger vi varer til et land som er i konflikt?
  2. Hva vet vi om konflikten som landet er involvert? Er det beskyldninger om krigsforbrytelser?
  3. Er det noen fare for at utstyret kan bli brukt til å begå krigsforbrytelser?
  4. Bør vi setter begrensninger i kontrakten om hva utstyret skal brukes til? Og bør selskapet sikre seg rett til å påse at kontrakten overholdes?   
  5. Hva slags kunnskap har ansatte om de lover og regler som gjelder i krig og konflikt?

UNDERERNÆRT: En jemenittisk barn får behandling på et sykehus i havnebyen Hodeida i desember. Krigen har skapt en humanitær katastrofe i landet. Foto: ABDO HYDER / AFP

Slik svarer selskapet

– Vi har jo solgt disse væpnede kjøretøyene til Emiratene, og at de bruker dem i krigen de deltar i, er utenfor vår kontroll. Vi vet ikke hva kjøretøyene blir brukt til, sier Mika Kari i Patria til VG.

– Har dere stilt noen krav overfor Emiratene i forbindelse med salget?

– Jeg husker ikke den eksakte ordlyden i eksportlisensen, men vi vet jo at Emiratene er aktive i Jemen. Det er umulig for et selskap som vårt å ha god nok etterretning til å vite hva alt vi eksporterer brukes til.

– Har dere diskutert denne eksporten, og Emiratenes bruk, med Kongsberg-gruppen?

– Nei, jeg kan ikke si at vi har diskutert dette noe særlig.

– Organisasjoner som Røde Kors mener selskaper har et selvstendig ansvar for at eksportert utstyr ikke brukes til krigsforbrytelser. Hva tenker du om det?

– Vi eksporterer forsvarsutstyr. Det vil være umulig for oss å ha den typen begrensninger for salg, avslutter han.

Kongsberg-gruppen: Finske regler

VG har spurt Kongsberg-gruppen om de har diskutert Jemen-situasjonen med Patria, og hva de tenker om at et selskap de eier selger militærutstyr som brukes i direkte krigshandlinger i Jemen.

Til det svarer kommunikasjonssjef Ronny Lie:

– Norge har et av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell og vi følger dette regelverket til enhver tid. Patria er et finsk selskap som er underlagt finske eksportregler og må til enhver tid følge dette regelverket. Regelverket rundt eksport av forsvarsmateriell er helt og holdent et myndighetsansvar. Vi har tidligere orientert Patria om norske myndigheters suspensjon av Emiratene.

De legger til at ingen deler til Patria-kjøretøyet er produsert i Norge.

Til problemstillingene reist av Røde Kors, sier han kun:

– Vi vil understreke at finsk materiell er underlagt finske eksportregler.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder