Selvmordsraten i verden går ned

Andelen personer som tar sitt eget liv, har falt over 30 prosent globalt siden 1990, ifølge en omfattende analyse. Andelen er fortsatt høy i deler av verden.

  • NTB
Publisert:

817.000 mennesker tok sitt eget liv i 2016, noe som er en økning på 6,7 prosent siden 1990. Tar man hensyn til befolkningsveksten i verden, blir det klart at andelen som begår selvmord, har gått kraftig ned, kommer det fram i en analyse publisert i det britiske fagfellevurderte medisintidsskriftet BMJ torsdag.

Selvmordsraten justert for alder og befolkningsstørrelse falt fra 16,6 til 11,2 selvmord per 100.000 mennesker i 2016, noe som er nedgang på 32,7 prosent.

I Kina har andelen selvmord falt 64,1 prosent fra 1990 til 2016, mens i Zimbabwe er andelen nesten doblet i løpet av den samme perioden, ifølge analysen.

Krever innsats

– Selvmord betraktes som en dødsårsak som kan forebygges, og denne studien viser at vi bør fortsette den selvmordsforebyggende innsatsen, sier Heather Orpana, forsker ved Canadas folkehelseinstitutt og samarbeidspartner i studien.

Analysen er utført av forskere som jobber for sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease (GBD), som er finansiert av Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Selv om andelen selvmord går ned i verden, advarer forskerne om fortsatt svært høy selvmordsrate i flere deler av verden.

Høy andel i deler av verden

I 2016 gikk 34,5 millioner leveår tapt, noe som vil si antall år personene som tok sitt eget liv til sammen hadde igjen å leve. Tallet er basert på gjennomsnittlig levealder i det landet personene bodde.

Menn tar oftere livet sitt enn kvinner i alle regioner og aldersgrupper, bortsett fra i gruppen 15-19-åringer. Globalt begår 15,6 menn selvmord per 100.000 personer, mens for kvinner er tallet 7.

I Norge tar om lag 500 til 600 personer sitt eget liv hvert år, som vil si rundt 11 per 100.000 innbygger, ifølge Folkehelseinstituttet. To av tre som begår selvmord i Norge, er menn.

Analysen fant også at den generelle dødeligheten i verden, inkludert alle dødsårsaker, har falt mer enn 30 prosent siden 1990, noe som ofte skyldes at færre mennesker lever i absolutt fattigdom, og at flere har bedre tilgang på helsetjenester.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder