I KAMP: Krigere lojale til den Saudi-ledede koalisjonen fotografert i forrige uke under kamper i Jemen. Foto: SALEH AL-OBEIDI / AFP

Undersøkelse: 6 av 10 nordmenn er mot militærsalg til land som kriger i Jemen - Stortinget lar trolig salget fortsette

Torsdag skal Stortinget stemme over forslag om å stanse norsk eksport av militært materiell i land som deltar i Jemen-krigen. En ny undersøkelse viser at kun 12 prosent av de spurte mener salget bør fortsette.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Undersøkelsen er gjennomført på bestilling av Redd Barna og Changemaker, to organisasjoner som har jobbet for å få militæreksporten stanset.

Det er nå snart tre år siden en koalisjon av arabiske land, ledet av den autoritære stormakten Saudi-Arabia, gikk inn i Jemen med angrepsfly og bakkestyrker.

Siden den gangen har tusenvis av sivile blitt drept og den humanitære situasjonen i landet beskrives som katastrofal som følge av krigshandlingene, blokade og mangel på mat. Partene i krigen beskyldes for grove krigsforbrytelser.

Norge har i krigsperioden solgt militærmateriell til landene som deltar i denne krigen. I desember skrev VG at Norge i 2016 solgte krigsmateriell til disse landene for 319 millioner kroner. I 2014, før krigen startet, var eksporten på kun 56 millioner. Det er over en femdobling etter at krigen startet.

På torsdag skal Stortinget stemme over et forslag om å stanse norsk eksport av militært materiell og flerbruksvarer til den koalisjonen som kriger i Jemen

I januar ble det klart at Utenriksdepartementet stoppet salget av ammunisjon og våpen til De forente arabiske emirater, en stat som har vært svært aktiv i krigen.

Salget av annet militærutstyr har likevel fortsatt til andre land som deltar i krigen.

les også

Fredsprisvinner skuffet over Norge: Derfor mener hun militærsalg må stanse

Nå viser en fersk spørreundersøkelse, gjennomført av Norstat i begynnelsen av februar, at nordmenn flest er imot eksporten.

1000 nordmenn, halvparten kvinner og halvparten menn, er spurt: «Synes du at Norge bør selge militært utstyr til landene som kriger i Jemen?»

  • 63 prosent svarer nei på spørsmålet om Norge bør fortsette å selge militært materiell til disse landene.
  • Kun 12 prosent svarer at salget bør fortsette.
  • 20 prosent svarer at de ikke vet.

Utenrikskomiteen på Stortinget behandlet i januar spørsmålet om all norsk eksport av militært materiell til koalisjonslandene bør stanses, og om det bør undersøkes hvorvidt norsk militærmateriell kan ha blitt brukt i krigen.

Begge forslagene ble nedstemt, da kun SV og KrF stemte for. Derfor ligger det også an til at forslagene blir skrinlagt i Stortinget torsdag.

– Kollisjonskurs mot folkets vilje

Gunvor Knag Fylkesnes, leder for seksjon Politikk og samfunn i Redd Barna mener stortingsflertallet med dette går mot folkemeningen:

– Ikke bare har flertallet sagt at de vil stemme for at eksporten fortsetter som før, de lukker øynene for at norsk militært materiell kan ha blitt brukt til å bryte krigens regler. Svarene viser tydelig at dersom stortingsflertallet stemmer for å fortsette salget er våre folkevalgte på kollisjonskurs med folkets vilje. Vi ber Stortinget innstendig om å snu i den endelige avstemmingen, sier hun i en pressemelding sendt til VG.

Organisasjonen Changemaker har også jobbet mot våpeneksporten:

– Det strider mot all logikk og moral å fortsette å selge militært materiell til partene i denne brutale krigen. Jemen er blant verdens farligste konfliktområder for barn, blant annet på grunn av den Saudi-ledede koalisjonens bombeangrep mot skoler og sykehus. Dette er autoritære regimer som i utgangspunktet ikke skulle fått kjøpe norsk militært materiell, sier Tuva Widskjold, leder i Changemaker.

Utenriksdepartementet har gjentatte ganger uttalt i VG at Norge har et «strengt og omfattende regelverk».

– Departementet gir ikke lisens dersom det anses å være en uakseptabel risiko for bruk i strid med den internasjonale humanitærretten, nasjonale sikkerhetsformål eller dersom eksport på annen måte er uforenlig med våre internasjonale forpliktelser, har kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Andersen uttalt.

les også

Slik tjener Norge på missilsalg til Saudi-Arabia – tross forbud

Nytt forslag fra MDG

I forkant av torsdagens endelige avstemning i Stortinget har partiet MDG jobbet for å få flertall for et forslag de mener vil bedre eksportlovgivningen:

"Stortinget ber regjeringen gjennomføre en grundig utredning av både eksportkontrolloven og forskriften for å vurdere muligheten for å innføre forbudsbestemmelser som hindrer eksport av norsk materiell (både A- og B-materiell) der det er en risiko for at dette vil bli brukt til å begå krigsforbrytelser eller andre brudd med Norges internasjonale forpliktelser. Denne utredningen skal både vurdere hvordan Norge på best mulig måte kan ivareta sine folkerettslige forpliktelser, samtidig som man søker å ivareta konkurransedyktige rammer for den norske forsvarsindustrien."

Mads Harlem, leder for Folkerettseksjonen i Røde Kors, mener forslaget er godt fordi det gir et noe mer robust regelverk:

– Vi vil få en utredning av dagens eksportkontrollregelverk - som vi mener hverken er egnet til å møte Norges folkerettslige forpliktelser eller som tar høyde for de utfordringer som vi dag har i krig og konflikt , sier han til VG.

les også

Ny video avslører: Her kriger væpnet kjøretøy fra norskeid selskap i Jemen

Harlem mener at man med dette også kan se nærmere på skillet mellom A- og B-materiellet. A-materiell er dødelige materiale som våpen og ammunisjon, mens B-materiell er ikke-dødelig militært materiell.

– Dette skillet er kunstig, da også B-materiellet kan brukes til for eksempel å begå krigsforbrytelser.

Videre sier Harlem at Røde Kors ikke har synspunkter på om Norge skal ha en konkurransedyktig forsvarsindustri:

– Denne saken handler ikke om hvorvidt Norge skal ha en forsvarsindustri, men at vi trenger et mer robust regelverk som bedre kan sikre at vi ikke eksporterer utstyr som vil bli brukt til å begå krigsforbrytelser. Dessuten sender det et signal til andre land om hvordan de bør tilpasse sine nasjonale regelverk for å sikre en forsvarlig våpeneksport.

– Trenger klargjøring

Talsperson i MDG, Rasmus Hansson, sier at behovet for en klargjøring av dagens regelverk nå bekreftes av et stort folkeflertall som ikke ønsker våpeneksport til konfliktområder.

– Det bør være betryggende for alle partier at både folket, og en internasjonal tungvekter som Røde Kors, støtter vårt forslag, sier han.

– De siste våpeneksport-sakene viser at det trengs en klargjøring av regelverket som sikrer at Norge ikke flere ganger kommer i slike uheldige situasjoner, som ingen partier ønsker.

Han legger til:

– Vårt forslag innebærer ingen endringer av prinsippene i det norske regelverket, men en klargjøring som sikrer at de prinsippene Stortinget allerede har vedtatt, faktisk blir fulgt i praksis.

Situasjonen blir verre for hver dag

Mens denne debatten fortsetter i Norge, fortsetter også lidelsene i Jemen. Leder for Røde Kors i Norge, Bernt Apeland var nylig i det krigsherjede landet:

– Situasjonen i Jemen i dag er dramatisk. Mer enn 80 prosent av befolkningen trenger nødhjelp for å klare seg. Noen steder pågår det intense kamper, men konsekvensene av krigen påvirker hele landet. For hver dag som går uten en løsning på konflikten blir situasjonen verre. Folk dør av sykdommer som kan forhindres, mangel på mat, vann og strøm. Sykdommer som kolera kan forebygges, men i Jemen har det vært over en million tilfeller, fordi krigen har ført til kollaps i helsetilbudet, sier han til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder