Hunder og katter - tankelesere?

Biologi-forsøk vekker oppsikt

UTENRIKS

PARIS (VG) Den britiske forskeren Rupert Sheldrake er overbevist om at hunder og katter er i stand til å lese tankene til sine eiere.

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:18

Forsøkene til biologen Sheldrake har vakt så stor oppsikt at det seriøse vitenskapelige magasinet New Scientist vier stor plass til ham i sitt siste nummer.

Gjennom boken «Hunder som vet når eieren kommer hjem», mener han å bevise at forbindelsen mellom mennesker og kjæledyr er så sterk at den i dag ikke kan forklares vitenskapelig.

- Mer enn halvparten av hundeeierne og en tredel av katteeierne jeg har intervjuet, er overbevist om at dyrene deres kan lese tankene deres, sier Sheldrake i intervjuet med New Scientist.

Usynlige bånd

Han viser til at en rekke hunder setter seg på faste plasser for å vente på sin eier mens eieren er på vei hjem - selv når hjemkomsten skjer på høyst uregelmessige tidspunkter.

- Dette viser at hund og eier har et usynlig bånd mellom seg, mener han.

For å bevise at dette er riktig, har han fulgt den ti år gamle terrieren Jaytee tett. Han observerte og analyserte oppførselen til Jaytee tett mens matmoren hans var på vei hjem.

- Over hundre ganger forsøkte vi å avspore Jaytee på ulike måter. Det nyttet ikke: Ti minutter før hans matmor kom hjem, satt den seg til å vente ved vinduet. Det skjedde selv ved hjemkomst på de mest underlige tider, forklarer Sheldrake.

Forskeren mener det ligger en vitenskapelig forklaring på dette: Dyrene vet å benytte såkalte «morfogenetiske» bånd og felt. Dette gjelder både insekter og elefanter, mener Sheldrake.

Trass i sin nyvunne seriøsitet er det imidlertid mange som er skeptiske til Sheldrake og hans metoder.

Under forsøkene med terrieren Jaytee var flere andre forskere invitert til å observere hunden, og enkelte av dem leste Jaytees atferd helt annerledes enn det Sheldrake og hans medhjelpere gjorde.