ÅTTE ISTIDER – OG NÅ: Her ser du hvordan jordkloden har variert i temperatur inntil 784 000 år tilbake. Legg merke til de få varme periodene. Foto: Graf: IPRC

Ny forskning: Kloden kan bli fem grader varmere i år 2100

En beregning basert på jordens klimaendringer 800 000 år tilbake, tyder på at global oppvarming kan skyte fart og øke ytterligere fem grader innen år 2100.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Jo varmere kloden er, jo mer følsomt er klimaet for økte nivåer av klimagasser i luften. Global oppvarming kan skyte fart, viser studien.

KLIMAFORSKER: Tobias Friedrich ved University of Hawai'i at Manoa. Foto: IPRC

Forskeren, Tobias Friedrich ved International Pasific Research Center på Hawaii,

forklarer for VG:

Norsk klimatopp: Tror dette blir stygt og fælt

Dramatisk

– I klodens fortid – inntil 800 000 år tilbake, har vi sett dramatiske endringer i temperatur mellom istider og varme mellomistider. Men likevel befant temperaturen seg innenfor ett lavt og ett høyt nivå hele tiden. Ifølge våre beregninger er det svært sannsynlig at klodens temperatur vil overstige disse nivåene dramatisk dette århundret på grunn av klimagasser. Temperaturen rundt år 2100 kan bli fem grader høyere enn den er i dag.

VG+: Se oversikten: Spår drastisk snøreduksjon i Hytte-Norge

Klimaforskere har for lengst vist sammenhengen mellom økt konsentrasjon av CO₂

og andre klimagasser i atmosfæren, og global oppvarming. Men det har rådet usikkerhet om hvor følsomt klimaet er for økt CO₂-nivå i atmosfæren.

Les også: Kina kan bli verdens klimalokomotiv

Rekonstruerte istider

Friedrichs forskning tyder nå på at jo varmere atmosfæren blir, jo mer sensitiv er den overfor økt konsentrasjon av CO₂ i luften. Hans rapport om dette er publisert i Science Advances.

Les også: Verre og mer hyppig ekstremvær

Friedrich har gått hele åtte istider tilbake, og hele 784 000 år. Særlig for rundt 120 000 år siden og 400 000 år siden var kloden på nivå med dagens temperatur, men nå passeres altså disse gamle varmerekordene.

Les også: Norsk stein verd 8000 milliarder

Sjokkerende funn

Funnet Friedrich og hans medarbeidere gjorde, var at når de tok dette materialet og så hvor vi ville ende i år 2100, fant de ut at temperaturen ville stige med hele 5,9 grader – altså over de mest dramatiske anslagene som FNs klimapanel har lagt til grunn.

Les også: Vind og sol kan stanse Trumps kullsatsing

– Våre funn tyder på at jordens følsomhet for CO₂-variasjoner i atmosfæren øker jo varmere det blir. Akkurat nå er jorden i en varm fase, en mellomistid, og er mer følsom for økt nivå av klimagasser på grunn av menneskelig aktivitet, sier Friedrich.

– Den eneste veien ut av dette, er å redusere klimagassutslipp så snart som mulig. Mengden klimagasser i atmosfæren vil i høy grad bestemme vår fremtid. De nivåene av klimagass vi brukte i vår studie, er ikke hugget i stein. Dette er ennå fremtid, og det betyr at vi kan endre det. Vi har ikke rett til å gi opp, sier Tobias Friedrich til VG.

VG+: Dyreartenes død: Plasten som dreper

Totalt ødeleggende

Klimaprofessor Helge Drange ved Universitetet i Bergen betegner funnene til Friedrich som interessante og viktige.

– Dette er nok mulig med en så sterk temperaturøkning, og det vil i så fall være totalt ødeleggende for kloden og sivilisasjonen. Klimasensitiviteten er ikke kjent, og vi har ikke en enighet blant forskerne om dette. Vi har mye forskning på klimasensitivitet – og alle viser oppvarming, men alle spriker. Men denne forskningen viser at selv om det ikke er sannsynlig, så er det mulig. Personlig tror jeg ikke det er sannsynlig. Så konklusjonen er at vi må ta klimatrusselen alvorlig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder