PEKELEK: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hilste på NATO-sjef Jens Stoltenberg i Brussel onsdag ettermiddag. Foto: François Lenoir Reuters

Eriksen Søreide: Russland opptrer forskjellig mot Norge og Sverige

Nye missiler på plass i Østersjøen

BRUSSEL (VG) Ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) viser Russland en helt annen oppførsel mot Norge, enn mot Sverige, Finland og de baltiske landene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Provokasjonene er langt hardere i Østersjøen enn i Barentshavet.

Likevel mener hun det er det nødvendig å beskytte de norske militærbasene enda bedre, etter hvert som russerne øker sine militære evner.

Les mer: Her seiler Russlands krigsmaskin langs Norskekysten

– Vi har ikke lenger luksusen å ha baser som vi bare kan operere i fredstid, sier forsvarsministeren til VG.

NATOs forsvarsministere møtes nå i Brussel etter uker hvor Russland har demonstrert sin økte militære evne på en rekke måter.

– Vi står overfor komplekse utfordringer for alliansen, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg da han åpnet møtet onsdag ettermiddag.

Les også: Russiske missiler stresser NATO-sjefen

Flere missiler til Østersjøen

Natt til onsdag seilte to russiske korvetter gjennom Storebælt i Danmark og inn i Østersjøen, med Kalibr-missiler med en rekkevidde tilstrekkelig til å nå mål også Norge.

Den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist sier til svensk presse at han er bekymret over enda mer våpen med evne til å bære atomstridshoder, i sine nære farvann.

Annen oppførsel

– Vi har i motsetning til balterne, svenskene og finnene ikke opplevd den samme oppførselen i våre nærområder som de har, sier Eriksen Søreide til VG i Brussel, hvor hun deltar på NATOs forsvarsministermøte.

– Vi ser et annet bilde, selv om vi selvsagt også ser den samme oppbyggingen av teknologi og kapasiteter som det andre gjør, sier hun.

– Vi har en løpende dialog med Russland på militær side, for å være kjent med hverandres øvelser i den grad det er mulig. Vi opprettholder det samarbeidet fordi det er i vår interesse å gjøre det.

Søreide sier at også USA har langt på vei lyktes med å få til et praktisk samarbeid med Russland for å unngå uhell og misforståelser, selv om dialogen er ytterst anstrengt på en rekke andre områder.

Les også: Stoltenberg beskylder Russland for avtalebrudd

Dialog brutt sammen

Også kilder i NATO sier til VG at Russland samarbeider der de selv har nytte av det, men at dialogen om nedrustning og om sikkerhet i Europa har brutt mer eller mindre sammen.

NATO Russland-rådet, hvor NATOs 28 medlemsland møter Russland på ambassadør-nivå, har ikke hatt noe møte siden i juli. NATO har ønsket et nytt møte, men Russland har foreløpig ikke besvart invitasjonen.

Ine Eriksen Søreide mener imidlertid at Russlands økte aktivitet er en måte for Russland å vise fram sine nye våpen.

– Noen av dem er blitt testet i våre nærområder, og nå vises de fram i Syria. Det gjelder missiler som er skutt ut fra fartøyer i Kaspihavet mot mål i Syria. Russland ønsker å vise fram det de har utviklet, sier Eriksen Søreide.

Våren 2015 sa hun at Putin kom til å teste NATO, og at forholdet til Russland er varig endret.

Les også: Russland mobber sine naboer

Reagerer på amerikanske soldater

Allan Widman, som er leder i den svenske riksdagens forsvarskomité, tror at fartøyene har seilt inn i Østersjøen som en reaksjon på at Norge skal ta imot 330 soldater fra US Marine Corps, noe Stortinget bekreftet mandag kveld.

Russland bekrefter at de liker tiltaket dårlig:

– Stasjoneringen av rundt 330 soldater på Værnes vil helt sikkert ikke bidra til å forbedre sikkerheten i Nord-Europa, skriver Maksim Gurov, talsmann på Russlands ambassade i Oslo, i en e-post til nyhetsbyrået AFP.

– Det er jeg helt uenig i, sier Ine Eriksen Søreide til VG.

– Dette er godt innenfor det Norge har gjort med nære allierte i årevis. Vi har hatt vinterøvelser med alliert deltagelse i flere tiår. Allerede i 2006 inngikk Norge en avtale med USA som skulle åpne for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet i Norge, sier hun.

VG-leder: Soldater på Værnes

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder