Grafikk: Anders Bergan. Kilde: AFP. Kartgrunnlag: Google.

Norske ekstremister kriger i Syria

PST bekymret for al-Qaida-verving

Norske myndigheter: De får kamperfaring **Ekspert: Vil komme hjem som rockestjerner i sitt miljø

Flere radikale norske muslimer har kastet seg inn i den blodige krigen i Syria. PST er bekymret for utviklingen.

  • Lars Akerhaug
  • Tom Bakkeli
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Norsk etterretning og sikkerhetspoliti har kjennskap til over et titalls unge menn som har reist fra Norge til Syria. Noen av dem er høyt profilerte islamister.

Vet du noe om denne saken? Kontakt VG Netts journalister her!

- Det er bekymringsfullt at personer fra ekstreme miljøer får kamperfaring fra Syria, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) til VG.

Norske myndigheter er også urolig for at disse personene får nye radikale kontakter under den blodige krigen i Syria, som til nå har kostet minst 23 000 menneskeliv.

Norske muslimer reiser til konflikter

Norske muslimer reiser til konflikter i Syria, Afghanistan, Somalia, Jemen, Nord-Kaukasus og Pakistan.

PST frykter at norske muslimer som oppsøker konfliktene i Syria, Afghanistan og andre land med krig vil bli vervet av al-Qaida til terror. Flere norske islamister har reist til krigsområdene.

- Flere av disse personene reiser til konfliktområder for å få trening, kamperfaring og møte internasjonale kontakter. Slike opphold kan påvirke den enkeltes ønske og evne til å planlegge terrorhandlinger her i landet, skriver avdelingsdirektør i PST, Tore Risberget.

- Mangler myndighetskontroll

PST ser at et økende antall norske muslimer inspireres av den såkalte jihad-ideologien; at muslimer skal gripe til våpen mot vesten fordi de angivelig blir angrepet. Risberget lister opp land som Somalia, Jemen, Nord-Kaukasus, Afghanistan og Pakistan som reisemål for jihadistene.

- Det er mulig for terrorgrupper å operere i deler av disse områdene på grunn av mangel på effektiv myndighetskontroll, skriver Risberget.

Om Syria sier han: - I det syriske opprøret finnes det grupper som er inspirert av al-Qaida, og som benytter terroristiske metoder. PST er bekymret for at personer med tilknytning til Norge skal slutte seg til nettopp disse gruppene.

Risberget skriver at jihad-ideologien prediker at kampen kan og bør føres overalt hvor fienden er, herunder på fiendens eget territorium.

Saken fortsetter under bildet...

KJEMPER HELLIG KRIG: Islamistiske krigere med svarte flagg under en begravelse i Aleppo i Syria, et av områdene opprørerne står sterkt. Foto: REUTERS

- Enkelte avdelinger innenfor al-Qaida har egne enheter for utenlandsoperasjoner. Personer med vestlig utseende og/eller pass anses som svært attraktive aktører i gjennomføring av terrorhandlinger i Vesten. Personer som vender tilbake fra jihadreiser kan dermed bidra til å påvirke trusselbildet i Norge, skriver han.

Ikke straffbart

PST-talsmann Bernsen understreker at de norske islamistene ikke har gjort noe straffbart ved å reise til Syria. De kjemper dessuten på opprørernes side mot et regime FN vil bli kvitt. Bernsen ser dilemmaene.

Sentral i miljøet

- Fra vårt ståsted registrerer vi at personer med ekstreme politiske synspunkter i stadig større grad oppsøker konfliktområder. På den måten kan ekstreme islamister med bosted i Norge komme i kontakt med personer og grupper som har større fokus på å gjennomføre aksjoner.

En av dem som skal oppholde seg i Syria er sentral i et radikalt muslimsk miljø på Østlandet.

- Jeg er kjent med at han er i Midtøsten, bekrefter mannens advokat.

Ifølge FN er krigen mot det forhatte Assad-regimet blitt en magnet for radikale muslimer som vil delta i hellig krig - jihad.

Det rapporteres om at al-Qaida har fått et solid grep på deler av opprørsbevegelsen, og står bak mye av rekrutteringen via Irak.

Sluset inn

De norske islamistene skal ha blitt sluset inn i Syria via Irak, Libanon, Jordan og Tyrkia. Etterretningstjenesten jobber sammen med PST for å finne ut hvem de norske borgerne samarbeider med, og hva de gjør.

Talsmann Bent-Ivan Myhre vil ikke kommentere VGs opplysninger direkte, men sier på vegne av E-tjenesten:

- Vi kan på generelt grunnlag si at E-tjenesten bidrar til å avdekke slik type reisevirksomhet og deres kontakter i utlandet, og til å kartlegge mulig terror-relatert aktivitet.

- En nøkkel til effektiv bekjempelse av grenseoverskridende terrorisme er tett samarbeid mellom etterretnings- og sikkerhetstjenestene. I Norge samarbeider E-tjenesten med PST for å avdekke og motvirke terrortrusler mot nasjonale interesser.

- Brødre skadet

Mens vestlig etterretning sliter med å kartlegge omfanget av jihad-turismen og hva den innebærer, skriver flere av de norske Syria-reisende på nettet om sine opplevelser.
26. august forteller en av de norske tilreisende:

- Noen av våre brødre ble beskutt og skadet, og flere av våre kjære brødre her, fra flere forskjellige land, har forlatt denne verden etter bombeangrep og blitt beskutt av Bashars svin (Assads styrker, red.anm.). Måtte Allah forbanne de vantro og akseptere våre falne som martyrer!», skriver mannen.

Hva dette og andre erfaringer gjør med de unge mennene, er årsak til bekymring.

- Når de kommer hjem etter å ha deltatt i krigen, vil de bli som rockestjerner i sine egne miljøer, sier en av Europas ledende terroreksperter, Magnus Ranstorp ved Försvarets Högskola i Stockholm.

Han mener dette vil medføre at flere vil reise.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder