POSITIV: Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen ønsker ikke å kritisere familier som velger å benytte pappapermisjonen til lengre ferieturer til utlandet. Foto: Jo Straube, VG

SV-Inga: - Fordel hvis menn får styre uten mor

Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen mener det er en fordel om far er alene med barnet under pappapermisjonen, men vil ikke moralisere.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Tirsdag skrev VG om en økende trend blant småbarnsforeldre: Flere tar pappapermisjonen i utlandet for å dyrke sin nybakte familie. Årsakene er mer penger mellom fingrene og en styrking av pappapermisjonen, ifølge trendforskerne.

Hensikten med fedrekvoten er å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet i de første leveårene. Dersom far ikke benytter disse ukene, faller de som hovedregel bort.

Da fedrekvoten ble innført på begynnelsen av 1990-tallet, var intensjonen blant annet at far skulle være alene hjemme og ta ansvaret for barnet alene.

Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen ønsker ikke å kritisere familier som velger å benytte pappapermisjonen til lengre ferieturer til utlandet.

- Jeg mener det er en fordel hvis menn får styre hjemme i permisjonstiden uten overoppsyn fra mor, men denne vurderingen må familiene gjøre selv, sier Thorkildsen.

Hun tror at jo lenger pappapermisjonen blir, jo færre vil det være som har råd til å ta hele permisjonen utenlands.

- Jeg overlater moralismen til høyresiden. Det er de som vil fjerne fedrekvoten, samtidig som de hevder å være opptatt av likestilling. Men hvis du ikke ønsker å bruke styringsvirkemidler for å få menn til å ta ut permisjon så har ikke politikerne andre virkemidler enn pekefingeren, sier Thorkildsen.

FrP ønsker ikke fedrekvote

VIL FJERNE FEDREKVOTEN: FrP og Solveig Horne, familiepolitisk talskvinne i partiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Hverken FrP, Høyre eller KrF ønsker å moralisere over småbarnsfamilier som velger å ta permisjonen utenlands.

- For meg er det helt greit at familier benytter denne muligheten. Dette viser at fedrekvoten ikke virker som Regjeringen vil at den skal, da familier vil ha fleksibilitet og bruke tid på hele familien. Da Regjeringen innførte denne kvoten, lagde de et system som gjorde at familier må passe inn i deres båser. Derfor ønsker ikke FrP å ha en fedrekvote, sier familiepolitisk talskvinne Solveig Horne i FrP, som mener dagens kvoteordning er til hinder for at familier ønsker mer tid sammen.

- Permisjon til fri fordeling

DELER FREMSKRITTSPARTIETS SYN: Linda Helleland og Høyre. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

FrP får støtte av Høyre, som mener det bør være opp til familiene selv hvordan de tar ut permisjon.

- Vi ønsker at hele permisjonen skal være til fri fordeling. For Ap og SV er jo foreldrepermisjon det fremste verktøy i likestillingskampen, og for dem handler det om matematisk likhet. For Høyre handler foreldrepermisjon om at det er en omsorgsløsning og at det viktigste er at man gjør hva som er best for barnet, sier familiepolitisk talskvinne Linda Helleland i Høyre.

Ønsker ikke detaljstyre for mye

Øyvind Håbrekke i KrF har selv hatt fire pappapermisjoner, og under en av dem reiste han med familien til USA.

- Jeg unner familiene å bruke tiden på det de synes er best og ønsker dem riktig god tur. KrF går imidlertid inn for å redusere pappapermisjonen til ti uker. Det er viktig at fedre sikres en del av permisjonen og det er et fint ideal at far får være alene med barnet en periode. Men det er grenser for hvor mye man skal detaljstyre familienes måte å styre permisjonen på.

VIL VÆRE FORSIKTIG MED DETALJSTYRING: Øyvind Håbrekke i KrF. Foto: Harald Henden, VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder