Germanwings-piloten hadde opprevede sykmeldinger i leiligheten

Flygesjef: - En kan aldri garantere: Slik sjekker flyselskapene pilotenes mentale helse

En årlig legesjekk er alt som må til for at en pilot kan fortsette å fly. VG har kartlagt flyselskapenes psykologiske kontroller.

Artikkelen er over fem år gammel

Etter at piloten Andreas Lubitz skal ha styrtet passasjerflyet med vilje, og tok med seg 150 mennesker i døden, reiser det seg spørsmål om kontrollen av den psykologiske tilstanden hos pilotene er god nok.

Fredag opplyste tysk politi at de har gjort funn av istykkerrevede sykmeldinger og dokumentasjon som indikerer at piloten skjulte sin sykdom for arbeidsgiveren sin.

– Det felleseuropeiske regelverket krever ingen regelmessig kontroll av psykolog eller psykiater, forteller sjeflege Trond-Erik Strand ved flymedisinsk seksjon i Luftsfartstilsynet.

I fjor avdekket VG at 145 norske piloter er satt på bakken på grunn av helseproblemer siden 2006. 18 av disse mistet flytillatelsen på grunn av psykiske problemer.

– Grov sjekk

– Det er en årlig medisinsk sjekk, og der skal psykisk helsekontroll være en del av det, forteller han.

– Hvor omfattende er den psykologiske biten?

– Den er ikke stor. Det er en grov sjekk, og det har sine begrensninger at man skal gjennom et tyvetalls organer. Hver pilot får rundt 30 min inne hos legen, og man skal da gå igjennom hele kroppen, som øyne, hjerte og lunger også videre. Når det kommer til den psykiske biten er det opp til legen å fange opp om det er noe unormalt med den psykiske fremtreden, sier han.

– Er det enkelte retningslinjer eller prosedyrer for type spørsmål om den psykiske tilstand?

– Nei. Vi har ikke noe standardisert spørsmålssett, og ingen prosedyre. Men dette er noe man jobber med, og som man har jobbet med de siste årene, sier han. Strand opplyser at Luftfartstilsynet har diskutert muligheten for å få mer fokus på de mentale helsekravene.

Mottar flere tips

– I dag fokuseres det veldig på somatisk sykdom. Dette vil kanskje være mer relevant for de eldre pilotene, mens hos de yngre kan det være andre problemstillinger som opptrer mer hyppig; som stress og livsfasesituasjoner. I denne gruppen er det en fordel med et litt annet fokus.

Strand opplyser om viktigheten av at de som er nære piloten, kollegaer, selskap og også familie fanger opp signaler fra piloten.

– Vi mottar flere tips om at piloten ikke er helsemessig skikket. Det blir tatt tak i, avslutter han.

Utover myndighetenes regler er det vanlig at selskapene selv gjennomfører interne kontroller av pilotenes psykiske helse.

Les også:Slik stengte annenpiloten kapteinen ute fra cockpit

SAS: – Observerer pilotene

– Når det gjelder psykiske lidelser generelt så kan det virke som det har vært underkommunisert og ikke lagt så mye vekt på i samfunnet generelt. Jeg har ingen grunn til å tro at luftfarten har skilt seg ut fra det, men ut fra kommunikasjon med vår flylege så virker det som det gjøres et grundig og godt arbeid, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til VG.

– I forbindelse med selve ansettelsen har vi deler som omfatter psykologiske tester. I tillegg har vi en årlig helsesjekk som går på det fysiske og psykiske plan, forteller informasjonssjefen.

– Dersom det kommer indikasjoner på at det er behov for en nærmere psykisk utredning har vi lav terskel for at vi går videre på det, sier han.

SAS har også en ordning de kaller «Not fight for flight» som går ut på at piloter som ikke føler seg skikket for arbeidsoppgaven den dagen, kan avstå fra å fly uten at det registreres som sykefravær.

Strand trekker også frem økonomisk sikkerhet for piloten dersom de får en psykisk lidelse, som et bidrag til flysikkerheten.

– Dersom piloten får en psykisk lidelse som ikke er forenelig med å være pilot har vi forsikringsordning dersom han mister lisensen, sier han.

Les også:De tok med passasjerene i døden (krever plusstilgang)

– Hvorfor ønsker dere å ha disse sikkerhetstiltakene i tillegg til de dere er pålagt av myndighetene?

– Med et så stort antall piloter gjennom et langt yrkesliv så kan det oppstå helsemessige forhold hos den enkelte som det er viktig å fange opp da det kan påvirke flysikkerheten, opplyser han.

– Mener du dagens regelverk er godt nok?

– Jeg skal være svært varsom med å komme med kritikk av et annet selskap, når noe slikt som vi har sett har skjedd. Men at luftfartstilsynet sier de vurderer å gi den mentale kontrollen mer betydning så viser det hvor godt luftfarten jobber med sikkerhet. Det å lære av feil er helt fundamentalt, opplyser han.

– Vi følger med, og vil agere både i forhold til egne beslutninger og eventuelle pålegg som kommer fra myndighetene, avslutter ham.

Norwegian: – Ikke spesielle psykologiske tester

Flygesjef Gudmund Taraldsen i Norwegian Air Norway AS sier selskapet følger reglene til Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået (EASA). Det betyr at pilotene må inn til en relativt omfattende helsesjekk en gang i året.

– Vi har ikke spesielle psykologiske tester. Men det er den generelle vurderingen som legen gjør av kandidaten. Legen vil være godkjent for å ta legetest av piloter, og han danner seg et bilde av vedkommende, sier Gudmund Taraldsen.

Flygesjefen mener det er for tidlig å si noe om regelverket bør endres etter Germanwings-styrten.

Gudmund Taraldsen sier at dersom en pilot blir deprimert, vil det være et forhold mellom piloten og legen som eventuelt sykmelder vedkommende.

– Har du en sykemelding, blir du fritatt for tjeneste, sier Taraldsen.

Pilotenes helsetilstand blir også overvåket før og under den enkelte flytur. Prosedyren er at tredjeperson overvåker første- og annenpiloten underveis.

– Vi har det vi kaller «linje-sjekk», og man blir sjekket fra start til landing. En «sjekk-pilot» er med hele tiden og overvåker alt pilotene gjør, sier Taraldsen.

Regelverket følger av The International Civil Aviation Oranization (ICAO), men er også en del av EASA-reglene.

EASA varslet torsdag at det vil komme endringer i flysikkerheten. Flere flytopper sier imidlertid at det er vanskelig å håndtere situasjoner hvor piloten bevisst styrter flyet mot bakken.

En kan aldri garantere, og en kan aldri gardere seg mot at noe slikt kan skje. Men vi må ta alle ressurser i bruk innenfor vårt fagmiljø og finne en løsning og en måte å sikre at noe slikt ikke kan skje i fremtiden, sier leder Petter Førde i Norsk Flygerforbund.

Det kan være vanskelig å bevise at piloten styrtet flyet med vilje. Derfor hersker det også tvil rundt flere flystyrt som angivelig skal være forårsaket av piloten selv.

– Opp gjennom tidene har det vært antydning til såkalt villet handling, uten at det foreligger beviser for det. Det blir snakket om, men det er ikke noe mer enn at man snakker om det, sier Gudmund Taraldsen.

Lufthansa: Ingen psykologiske tester

Lufthansa-sjef Carsten Spohr sa torsdag at pilotene ikke må gjennom særskilte psykologiske tester.

BBC skriver at britiske pilotstudenter ikke må gjennom psykologiske tester. Det er først når piloten får jobb at vedkommende må gjennom medisinske tester.

Flykaptein Mike Vivian, tidligere sjef for de britiske sivile luftfartsmyndighetene, sier testene er omfattende og at de også inneholder psykologiske tester.

Kandidatene blir spurt om deres bakgrunn, interesser og familierelasjoner. Hvorvidt de har hatt depresjoner eller selvmordstanker skal også være tema, ifølge Mike Vivian.

British Airways: – Berørte ikke den mentale helse

British Airways-kaptein Tristan Loraine, som gikk av i 2006 etter 20 år som pilot, sier han ikke ble testet psykologisk.

– Det var EKG, tisse i en flaske, en blodtest – og det var det. Den berørte ikke den mentale helse, sier Tristan Loraine, ifølge BBC.

Den britiske pilotforeningen (BALPA) avviser dette.

Sjef for flysikkerhetet i BALPA, Rob Hunter, sier pilotene er forpliktet til å opplyse om psykiske problemer, og at den ansvarlige sjekkpersonen skal fange opp eventuelle mentale problemer hos kandidaten.

På en video fra 2012 som skulle berolige nervøse passasjerer, opplyste selskapet at deres piloter gjennomgikk en medisinsk sjekk hver sjette måned. Hvorvidt psykologiske tester inngår i dette ble ikke opplyst. Selskapet ville ikke kommentere saken yttligere da VG kontaktet dem torsdag.

Airfrance: Må årlig passere psykisk test

Hvert år må pilotene gjennom fem obligatoriske avtaler for å fortsette i selskapet. Det innebærer blant annet at de blir sendt til en uavhengig legesjekk for å få en legeattest som går på fysisk og psykisk helse. Det skriver Lemonde.

Pilotene må i tillegg årlig passere en medisinsk test der fokus særlig går på om de er fysisk rustet for jetlag, og at de psykisk takler å være mange uker borte fra sine hjem og familier.

En annen psykologisk test selskapet trekker frem er økt bruk av simulatorer, der pilotene undergår høyt stress i komplekse situasjoner.

Selskapet Ryanair ville ikke kommentere saken.

Sjokkert

Leder i Norsk Flygerforbund Petter Førde sier nyheten om hvorfor flyet styret, overrasket og sjokkerte ham:

– Jeg har hatt mine teorier om hva som skjedde, men dette var ikke en av dem, sier han til NTB.

– Vi må samle alle gode krefter i og tilknyttet bransjen for å finne en løsning. Vi skal ta for oss det som er skjedd slik at vi finner en måte å sikre at noe slikt ikke kan skje i fremtiden. Vi må kunne forsikre oss om at en flyger er skikket og mentalt stabil. Siden dette er et enkelttilfelle, kan det bli en utfordring å få til regelendringer, men jeg er overbevist om at alle ønsker å få det til, sier Førde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder