Her er Mads Gilbert i arbeid med en hardt skadet pasient på Shifa-sykehuset i Gaza i juli i år. Foto:HARALD HENDEN,

Tok opp Gilbert-nekt med Israel-ambassadør

Israel: Handler ikke om hva han har sagt

UD: Vi har vært tydelige med Israel

Mens nyheten om at Israel nekter Mads Gilbert å reise inn i
Gaza gikk verden rundt, ba Utenriksdepartementet (UD) enda en gang israelske myndigheter om å snu.

  • Rune Thomas Ege
  • Vidar Enerstvedt
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det var statssekretær Bård Glad Pedersen (H) som i klare ordelag ga uttrykk for Norges syn på saken i en samtale med Israels ambassadør til Norge, Raphael Schutz.

- Jeg var tydelig på at vi fra norsk side ikke forstår grunnlaget for å nekte Gilbert innreise på Gaza. Jeg ba om at israelske myndigheter revurderer beslutningen om innreisenekt, sier Pedersen til VG.

Etter at VG brakte nyheten om at Gilbert blir nektet å reise inn i Gaza, har reaksjonene vært mange og sterke.

– Dette er uakseptabelt. UD må innkalle Israels ambassadør, og kreve en redegjørelse om det som har skjedd. Ambassadøren må kunne svare på hvorfor Israel mener Mads Gilbert er en sikkerhetstrussel, sier lederen i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap) til VG.

Det diplomatiske grepet har UD foreløpig ikke benyttet seg av. Men de tok det altså opp med Israels representant i Norge.

- Gilbert har i mange år spilt en viktig rolle i å bistå det palestinske helsevesenet og hans reiser til Gaza er viktig for å kunne fortsette dette arbeidet. Jeg understreket også at hans politiske ytringer ikke bør hindre ham i å gjøre en viktig medisinsk innsats på Gaza, sier Bård Glad Pedersen.

STATSSEKRETÆR: Bård Glad Pedersen. Foto:NTB scanpix,

Det var da han skulle inn i Gaza gjennom grenseovergangen Erez i Israel 1. oktober, at Gilbert ble stanset av de israelske grensevaktene.

Dokumenter VG har fått tilgang til, viser at Gilbert er utestengt fra Gaza på det Israel og den norske ambassaden i Tel Aviv betegner som «permanent varighet».

«De har oppgitt at du er nektet innreise til Gaza via Erez ’av sikkerhetsgrunner fra sikkerhetsmyndighetene’ med permanent varighet fra 28. juli 2014,» skriver den norske ambassaden i Tel Aviv i en e-post til Mads Gilbert.

- Handler om Israels sikkerhet

Selv insisterer den israelske ambassaden overfor VG å bruke uttrykket «indefinite», som kan oversettes som «på ubestemt tid».

- Forskjellen på dette og på livstid, er at dette vil vare så lenge som sikkerhetsmyndighetene mener det må vare. Dette er et sikkerhetsspørsmål, og derfor kan vi ikke si noe om lengden, sier ambassaderåd George Deek ved Israels ambassade i Oslo til VG.

- Dette handler ikke om det han har sagt eller om hva han gjør. Gilbert er sikkert en utmerket lege. Men dette dreier seg om et sikkerhetsspørsmål som er vurdert av sikkerhetsmyndighetene. Det handler om Israels sikkerhet, sier Deek, som «av hensyn til nasjonal sikkerhet» ikke vil gå nærmere inn på hva som ligger bak begrunnelsen.

- Men det handler altså ikke om måten han uttrykker seg på. Selv om han gjerne vil fremstille det slik selv. Det han gjør nå, er kynisk bruk av sivile for å fremme sin egen person og salget av sin egen bok som han lanserer i dag, sier Deek til VG.

- Uforståelig og uakseptabelt

Blant de som har reagert på utestengelsen, er Arbeiderpartiets Raymond Johansen. Også Gilberts sjef, direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), reagerer.

– Siden 1980-tallet har vi drevet denne type aktivitet i krigs-, krise- og katastrofeområder over hele verden. Jeg har aldri tidligere opplevd eller hørt at leger blir nektet innreise på denne måten. Det er uforståelig og uakseptabelt, sier Ingebrigtsen.

Senterpartiet krever at utenriksminister Børge Brende (H) må svare for hva Norge skal gjøre i saken.

- Fra UDs side tok vi opp denne saken umiddelbart da vi ble kjent med den. Ambassaden tok opp saken med israelske militære myndigheter og ba om en begrunnelse for beslutningen. Fra israelsk side ble det vist til at sikkerhetsmyndighetene hadde besluttet innreiseforbud via Israel på ubestemt tid av sikkerhetsgrunner, sier Bård Glad Pedersen.

- Dernest tok vår ambassadør i Israel opp saken med den israelske ambassadøren i Oslo, for to uker siden. Vi uttrykte manglende forståelse for beslutningen og ba om at beslutningen burde bli omgjort, sier statssekretæren.Kommersielt samarbeid: Rabattkoder