Australsk ekspert: Vanskelig å ettergå politiets aksjon

– Politiet i Australia er kritisert for å drive tilsyn med seg selv, sier senior lektor i kriminologi Ian Warren.

Artikkelen er over to år gammel

Det er kontrollorganet Crime and Corruption Commission (CCC) som skal overvåke at politiet i Australia gjør jobben sin på riktig måte. De hadde altså i oppgave å se til at Task Force Argos holdt seg innenfor lovverket da de drev overgrepsforumet Childs Play.

Politiministeren i Australia, Mark Ryan, bekrefter dette i en uttalelse til VG:

– I fjor ble lovgivningen om å infiltrere og rettsforfølge overgrepsnettverk styrket i Queensland. Bruken av denne lovgivningen overvåkes av CCC. Jeg oppfordrer dere til å ta kontakt med dem.

VG har kontaktet CCC gjentatte ganger for å ettergå om Task Force Argos har operert innenfor lovverket. Men CCC viser stadig til Queensland Police Service, politienheten som Task Force Argos er en del av.

IAN WARREN er senior lektor i kriminologi og har skrevet flere bøker om overvåkning og terror, og nasjonal sikkerhet. FOTO: PRIVAT

Ian Warren, som er senior lektor ved Deakin Universitetet i Victoria i Australia, forteller at politiet er kritisert for å drive tilsyn med seg selv.


– Det er en uttalt bekymring at de som har i hovedoppgave å overvåke kontrollerte operasjoner, mangler uavhengighet, sier lektoren.

– Det er et rotete område, og fordi kontrollerte operasjoner er konfidensielle, har vi ingen klare opplysninger om hva Task Force Argos har gjort, legger Warren til.

Task Force Argos: – Vi «ordner» nye lover som hjelper oss i arbeidet

Bare to måneder før politiet tok kontroll over overgrepsforumet Childs Play ble loven endret i Australia.

Hovedpunktene i lovendringen fra 4. august 2016:

** Politiet har rett til å straffeforfølge personer som nekter å oppgi innloggingsinformasjon.

** Politiet har rett til å straffeforfølge personer som deler informasjon om hvordan man unngår straffeforfølgelse som omhandler overgrepsmateriale.

** Politiet har rett til å straffeforfølge personer som reklamerer for overgrepsforum.

** Maksimal straff for å produsere overgrepsmateriale av barn øker fra 14 år til 20 år.

LOVENDRING: Jon Rouse mener det er viktig å pushe regjeringen til å endre lovverket all den tid teknologien utvikles i høy hastighet. FOTO: TORE KRISTIANSEN VG

Lederen av politienheten Task Force Argos, som drev operasjonen, forteller at de har mulighet til å påvirke lovene i landet.

– Gjennom årene har vi «ordnet» nye lover som hjelper oss i arbeidet, sier sjefen Jon Rouse.

– Vi er «best i klassen» når det kommer til å snakke med påtalemyndigheten, advokater og regjeringer om utfordringene vi møter for å ta disse lovbryterne. Og heldigvis er regjeringen lydhøre, og de gjør alt de kan for å hjelpe oss så vi kan gjøre jobben vår, legger han til.

Han forteller også at politienheten Task Force Argos var med å endre lovverket i 2003 da «barneporno» ble omgjort til «overgrepsmateriale», som igjen førte til strengere straffer for besittelse.

Slik er politiet i Australia organisert:

Australia er delt inn i seks stater; Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, South Australia, Western Australia. Hver stat har en egen politienhet. Enheten Task Force Argos, som har drevet Childs Play, ligger i Brisbane og er en del av Queensland Police Service.

I tillegg har de:

** ACIC (The Australian Crime Commission): Hovedoppgaven er å koordinere kontrollerte operasjoner.

** AFP (Australian Federal Police): Hovedoppgaven å sikre nasjonal sikkerhet.

** CCC (The Corruption and Crime Commission): Hovedoppgaven er å overvåke politiet.

VG har vært i kontakt med ACIC, AFP og CCC. Alle svarer det samme: «Ta kontakt med Queensland Police Service i spørsmål om operasjonen».

Videre fullmakter

ULIKE LOVER: Etterforskeren Paul Griffiths mener den australske lovgivningen gir politiet i Australia fordeler andre politienheter ikke har. FOTO: TORE KRISIANSEN

Operasjon, som ble kalt «Artemis», var en såkalt kontrollert operasjon. Under en kontrollert operasjon har politiet ifølge australsk lovgivning lov til å begå kriminelle handlinger, som å:

** Drive et overgrepsnettsted

** Utgi seg for å være andre enn de er

** Publisere overgrepsmateriale

Etterforskeren Paul Griffiths i Task Force Argos påpeker at australsk politi kan gjøre mer enn politiet i andre land.

– Det gir oss en fordel og en mulighet til å identifisere folk gjennom teknikker som andre land ikke har mulighet til. Og dermed kan man si at deres potensial til å ta overgripere er begrenset, sier han.

UNICEF: – Klart brudd på barnekonvensjonen

– Mer enn 1000 lovbrytere er arrestert

Både politiministeren og Queensland Police Service har i etterkant av forrige helgs avsløring gitt en uttalelse til VG der de påpeker at over 1000 lovbrytere er arrestert etter over 15000 anmeldelser, siden 2003.

I tillegg har Task Force Argos identifisert og reddet over 500 barn, skriver de.

– Jeg er ikke i tvil om at ofrene som er reddet føler den samme anerkjennelsen som jeg gjør om innføring av lovgivningen i 2003. Den banet vei for at politiet i Queensland kunne undersøke og rettsforfølge lovbrytere på internett, skriver politiministeren Mark Ryan.

CCC-sjefen annonserer nytt system

– Alt var galt med det gamle systemet.

Ordene tilhører sjefen for CCC Alan MacSporran. Kunngjørelsen ble gitt på en pressekonferanse mandag, ifølge den australske avisen The Courier Mail.

– Det gamle systemet er helt klart ødelagt. Saker tok evig lang tid å løse. Det er ikke bra for den som klager. Det er ikke bra for CCC selv, sa han.

Det er forventet en dramatisk endring av systemet så fort den blir godkjent av parlamentet. Det nye systemet ble diskutert allerede i juni i fjor, skriver den australske avisen.

De konkrete forandringene vil først bli kjent etter en eventuell godkjenning i parlamentet. Hvorvidt endringene har noe å si for måten CCC holder tilsyn med Task Force Argos er uklart.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder