Drap, massakrer og motorsykler: Australias brutale bikere

Motorsykkelklubben Comanchero skyr ingen midler i kampen mot rivalene - og brudd på gjengens regler kan straffes med tortur til døden med kjøttøks og kniv.

Dette er del 1 i en serie saker på VG+ om verdens verste gjenger.