KATOLSK FELLESSKAP: Abortmotstanden er sterk også i Nord-Irland, hvor det nå pågår en debatt om en oppmykning av deres strenge abortregler. Foto: Scanpix

Irland: Sykehus vil nekte å utføre abort

PARIS (VG) Katolske sykehus i Irland skal kunne nekte å utføre abort, selv om det er lovstridig, foreslår irske katolske biskoper.

Det ble feiret som en lenge etterlengtet seier for kvinnerettigheter da et soleklart flertall av irene i folkeavstemningen den 25. mai sa «ja» til å fjerne forbudet mot abort.

les også

Ja til abort i Irland, men store forskjeller blant valgkretsene

Nå utarbeides lovforslaget som sier at selvbestemt abort skal tillates i Irland inntil 12. svangerskapsuke, men den tapende parten i avstemningen, ledet av konservative krefter i den katolske kirken, ser etter måter de kan beholde den gamle null-abort-praksisen.

les også

Paven sammenligner abort med nazistenes etniske rensing

Ingen abort-info

Årets utgave av det etiske regelverket for helsehjelp ved katolske sykehus og legekontor, forbyr fortsatt kriserådgiving til gravide som inkluderer informasjon om abort.

Retningslinjene setter også spørsmålstegn ved om det er etisk riktig å informere en kvinne som bærer på et foster med en dødelig sykdom, om at abort er en mulighet, skriver Times.

les også

Irlands abortavstemning: Nei-siden erkjenner nederlag – ja-siden jubler

Videre står det i regelsamlingen Code of Ethical Standards for Healthcare at prevensjon ikke er tillatt, og at ugifte kvinner eller lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner ikke har rett til den samme reproduktive hjelpen som heterofile.

ABORTMOTSTAND: Et flertall av irene stemte for å fjerne abortforbudet, men sterke katolske krefter stritter imot. Foto: Scanpix (Illustrasjonsbilde)

Tro foran lov

Flere store statsfinansierte sykehus i Irland drives eller eies av den katolske kirken. Det inkluderer blant annet St. Vincents-sykehuset og Mater-sykehuset i hovedstaden Dublin.

les også

Valgdagsmåling i Irland: Abortlov er trolig historie

Selv om det katolske bisperådet for bioetikk, som hvert år lager retningslinjene, i prinsippet mener at loven skal settes først, tar de til orde for å gjøre unntak når loven er i konflikt med « fundamentale menneskerettigheter», som for mange katolikker er synonymt med det ufødte barns rett til å leve.

I praksis vil derfor en kvinne som søker hjelp ved en av disse til sammen 20 helseinstitusjonene i Irland, kunne bli bortvist fra sykehuset, dersom de møter ansatte som er personlige abortmotstandere.

Statsminister: Loven må følges

Raskt etter at resultatet av folkeavstemningen i mai var klart, gikk erkebiskopen i Dublin, Diarmuid Martin, ut og understreket at den katolske kirken uansett ikke endrer sitt syn på abort.

les også

Abortkamp i Polen: Ingen endring i sikte

Irlands statsminister Leo Varadkar, som støttet en fjerning av forbudet, har sagt at selv om enkeltleger vil kunne reservere seg mot å utføre aborter, må statsfinansierte helseinstitusjoner følge loven og tilby kvinner den hjelpen de har rett på, ifølge BBC.

I den katolske kirkens etikkregler står det, på tross av statsministerens bestemmelser, at alle katolske sykehus er forpliktet til å sørge for at alle styremedlemmer er « kjent med, og innforstått med» den katolske kodeksen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder