BESEIREDE MØDRE: IS-kvinner på vei mot et avhør i al-Hol leiren. Bildet er fra juli 2019. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

PST: Slik var kvinners rolle i IS

PST mener at kvinner hadde en langt viktigere rolle i Den islamske staten (IS) enn det man kan få inntrykk av: De fikk ikke delta i krigshandlinger, men drev finansiering og rekruttering til terrorstaten. Og de fødte og oppfostret de såkalte «løveungene».

Én norsk IS-kvinne er hentet hjem med sine to barn født i Syria. Tidligere er fem norske, foreldreløse barn hentet hjem etter en oppvekst i terrorstaten IS. Ytterligere fire norske kvinner og fire norske barn er fortsatt i interneringsleirer i Syria.

Vestlige kvinner som har oppholdt seg i IS og ønsker retur til sine hjemland har i stor grad holdt seg til samme forklaring: De ble tatt med av sine menn, de deltok ikke i krigshandlinger, og hadde primært rollen som husmor.

les også

IS-kvinnens forsvarsstrategi: Hevder hun ble holdt igjen i Syria mot sin vilje

ANALYTIKER: Leder for strategisk analyse ved seksjon for kontraterror i PST, Kathrine Holden. Foto: Nilas Johnsen/VG

Men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener kvinner hadde en mye viktigere rolle i IS enn det man kan få inntrykk av.

– I ekstreme miljøer er menn ofte de mest fremtredende. Men man må ikke undervurdere kvinners rolle i terrororganisasjoner og ekstreme miljøer, sier leder for strategisk analyse ved seksjon for kontraterror i PST, Kathrine Holden, til VG.

– På generelt grunnlag kan vi si at kvinner har hatt en mer fremtredende rolle i IS enn i tidligere terrororganisasjoner. Vi skal ikke undervurdere terrorfaren fra kvinner, både i form av å radikalisere andre og være pådrivere, eller ved å delta aktivt i terrorhandlinger, fortsetter hun.

HVEM VAR KVINNENE?: Dette bildet viser det som angivelig er IS-kvinner i Raqqa, da Den islamske staten var på sitt mektigste. Bildet ble brukt i propaganda fra terrorhæren. Foto: Privat/IS på Twitter

Holden peker på fem viktige områder der kvinner spilte en viktig rolle i Den islamske staten (IS):

1. Rollen som husmor:

Ettersom det selverklærte kalifatet ønsket å bygge en stat, var det å gifte seg og føde barn en uttalt oppgave for kvinner i IS. Å være husmor betydde dermed deltagelse i IS, mener PST.

– Kvinner fra Vesten dro av fri vilje ned til en stat der de hadde mindre frihet. Å være enslig kvinne i IS var ikke akseptert. At de kunne tilby enslige krigere ekteskap, gjorde det attraktivt for disse å tilslutte seg IS. Å få barn og oppfostre disse i samme tankesett var en del av forsøket på å bygge en stat, forklarer Holden.

Blant dem som har beskrevet seg selv som utelukkende en husmor er den 29 år gamle IS-kvinnen som er hentet til Norge.

SENDTE BUDSKAP: Sortkledde kvinner med våpen ble brukt i mye av propagandaen IS sendte ut. Men i realiteten av krig forbeholdt menn. Mange kvinner fikk våpentrening til «selvforsvar av kalifatet» Foto: Privat/IS på Twitter

2. Propaganda for IS:

Kvinner var svært aktive i PR-kampanjene til Den islamske staten, der de både fremsto som kjærlige mødre og fryktløse jihadister med våpen i hånd. Det viktigste var å motivere andre til å komme til IS ved å skrive hyllende innlegg som rosemalte livet i Den islamske staten. Både grusomme avstraffelser og slavehold ble forsvart av IS-kvinner.

– Kvinner hadde en viktig rolle i radikalisering av andre kvinner, men også av menn i nære relasjoner, beskriver Holden.

Den norske IS-kvinnen Aisha Shezadi var blant dem som skrøt av livet i IS i innlegg på sosiale medier.

RAQQA: Kvinner på gaten i IS-hovedstaden Raqqa går forbi et reklameskilt hengt opp av terrorhæren i 2014. Foto: Raqa Media Center/AFP

3. Finansiering:

Kvinner som forberedte seg på å dra til Syria var aktive i innsamling av penger til både egen reise, og penger som gikk til å finansiere oppbyggingen av IS. I Norge var det flere slike innsamlinger, med penger som skulle gå til syke barn i Syria, men som endte i terrorhærens hender.

– Her skiller ikke kvinners rolle seg fra den menn hadde. De som trodde på budskapet skaffet penger for finansiere reiser. En sto del av innsamlede midler endte hos IS.

PST mistenker at flere av de norske IS-kvinnene deltok i finansiering og overføring av penger, blant annet gjennom innsamlinger til Syria som politiet slo til mot i 2013.

les også

Dette er de gjenværende IS-kvinnene

4. Logistikk:

Kvinner planla egen og andres reise ned til Syria, noe som innebar stor risiko og flere ulovlige grensepasseringer, mener PST.

– Kvinners rolle i logistikken til IS besto i å dele informasjon. Det kunne være hvordan man kunne finne seg en egnet ektemann blant krigerne, eller hva som var den letteste reisemåten. De som dro først til Syria sendte slike detaljer hjem til vestlige land, forklarer Holden.

PSTs etterforskning mot den hjemvendte IS-kvinnen ønsker blant annet å kartlegge hva slags kommunikasjon IS-kvinnen har hatt med andre kvinner i det norske islamistmiljøet, både før og etter at hun selv dro til Syria.

PR-STUNT: Kvinner fra den såkalte Al-Khansa brigaden, som var en form for moralpoliti i Mosul og Raqqa. De sto bak brutalt intern justis, men deltok ikke i kamphandlinger. Foto: Privat/IS på Twitter

5. Krigføring

Kvinner fikk ikke delta i angrepskrig inne i IS-området. Men de skal ha hatt en viktig rolle i opplæring av unge gutter, «kalifatets løveunger», som skulle bli den neste generasjonen med terrorkrigere. Noen kvinner fikk også våpentrening til «selvforsvar». Den såkalte Al-Khansa brigaden var et kvinnelig politikorps som fungerte som et slags «moralpoliti» i Mosul og Raqqa. Det finnes mange bilder av dem med våpen, men det er usikkert om de faktisk deltok i kamphandlinger.

– Kvinners rolle i krig og terrorhandlinger er lite fremtredende, men forskning viser at den har økt. Ved en eventuell retur til Norge må hver sak vurderes individuelt. Det avgjørende er intensjonen, altså om de støtter, aksepterer eller selv er villig til å utøve vold for å nå politiske mål, forklarer Holden.

Kvinner tilknyttet IS har deltatt i terroraksjoner i Europa. En kvinne fra Dagestan, som var gift med en norsk IS-kriger, sprengte seg selv i en terroraksjon i Tyrkia i 2015, etter at mannen døde i Syria.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder