Far til norsk IS-kvinne: – Verre for barna om de tas fra sin mor

Faren til en norsk IS-kvinne mener det vil gjøre vondt verre for barna dersom moren presses til å gi dem fra seg. Kvinnens advokat synes regjeringens utspill er «hjerterått».

En dypt fortvilet far og morfar i Oslo vet at datteren hans står overfor et svært vanskelig valg: Hun kan bli nødt til å gi fra seg sine to små barn, for at de skal slippe ut av Syria, der de sitter internert i en leir for barn og kvinner fra IS-området.

– Barna bør ikke lide på den måten, ved å miste sin mor. Jeg ber om at det gjøres lettere for barna, ved at de får reise ut sammen med moren. De har allerede opplevd mye, og om de splittes opp vil det gjøre vondt verre for barna, sier bestefaren til VG.

Han forklarer at han som bestefar står klar til å ta ansvar i Norge, dersom barna kan hentes hit. Det er særlig viktig fordi det ene av barna, en gutt på fire år, lider av en alvorlig lungesykdom. Faren har tidligere forklart VG hvordan han måtte kjøpe fri datteren fra IS, ved å betale over 20.000 kroner i løsepenger.

– Hun har ikke noe ønske om å gi fra seg barna. Rent helsemessig må vi kanskje ta en slik vurdering, men de er jo bare småbarn som trenger moren sin, sier Oslo-mannen.

I SYRIA: Bildet viser to av barna til norske IS-kvinner som sitter i interneringsleir i Syria: En gutt på fire og en jente på to år. Foto: Privat

les også

Erna Solberg til VG: – Barna skal ikke brukes for å komme til Norge

Må gi samtykke

Statsminister Erna Solberg (H) har denne uken sagt at de vil prioritere å hente hjem foreldreløse barn. Samtidig sier hun at Norge også kan hente barna til norske IS-kvinner, dersom de gir samtykke til at barna hentes ut alene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har utdypet for VG hvordan dette eventuelt kan skje:

– Hvis det er mødre som er norske, med barn som er norske statsborgere, og som ønsker at barna skal komme til Norge, for eksempel for å få helsehjelp, så er det noe vi vil vurdere. Men vi er helt avhengige av å innhente samtykke fra mødrene. Vi har ingen myndighet til å frata mødre barn mot deres vilje, sier Eriksen Søreide.

Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet ønsker ikke å svare direkte på farens kritikk i denne saken, utover å vise til sitatet over, og følgende utdyping fra Eriksen Søreide:

– Vi er veldig bekymret for barnas situasjon, og at de foreldreløse barna er særlig sårbare fordi de er uten omsorgspersoner. Derfor prioriterer vi dem.

Derfor er saken så vanskelig: Slik jobber UD med IS-kvinnenes barn

STØTTER HVERANDRE: De to bestefedrene til barn av norske IS-medlemmer får hjelp hos advokat Bjørn Nærum i Skien, men foreløpig har de ikke fått noen lovnad om konsulær bistand fra UD. Foto: Nilas Johnsen/VG

Vil hjelpe barna, ikke mødrene

VG har tidligere omtalt hvordan moren til de to barna via sin advokat har skrevet et brev til Utenriksdepartementet der hun ber om hjelp. Advokaten håper kvinnen ikke blir nødt til å gi samtykke til at barna hentes ut av Syria alene.

– Etter det disse barna har vært gjennom, så trenger de sin mor også under en reise til Norge, sier advokat Bjørn Nærum til VG.

MOREN: Den 28 år gamle kvinnen har sitt norske pass, men mangler utreisedokumenter til barna. Foto: Privat

– Hun utsettes for et hjerterått press, der hun må vurdere om det er bedre for barna å gi dem fra seg. Dersom barna hentes ut, så kunne norske myndigheter be om at også moren får reise. Hun har sitt norske pass og familien vil dekke utgiftene, fortsetter advokaten.

– Hun har ikke vedgått å ha gjort noe kriminelt, men hun har forståelse for at det vil bli en etterforskning, og hun har lovet å samarbeide fullt ut med politiet. Slik sett er jo en kontrollert retur til Norge også i myndighetens interesse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder