SØKEGIGANT: Den ferske EU-dommen vil trolig by på hodebry for Google, som hittil har vært tilbakeholdne med å fjerne saker fra sine søkelister. Foto: Pa Photos

Kan få fjernet saker fra Google-søk

Datatilsynet: «Problematisk»

EU-domstolen slår fast at internettbrukere har «rett til å bli glemt». Det betyr at de kan kreve lenker med personlig informasjon fjernet fra Googles søkeresultater.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Lenker til personlig informasjon kan slettes dersom informasjonen fremstår som irrelevant eller utdatert, slår domstolen fast.

- Dette er en dom som vil få stor betydning, fastslår Datatilsynet-sjef Bjørn Erik Thon til VG.

Spansk sak

Avgjørelsen ble tatt i en sak mellom Google og en spansk statsborger. Spanjolen ble omtalt i en spansk avis da han var innblandet i en gjeldstvist. Til tross for at saken ble avgjort i hans favør, ligger saken fortsatt ute i avisens nettutgave og dukker stadig opp i Googles søkeresultater.

Det spanske datatilsynet slo fast at avisen ikke kunne klandres, fordi informasjonen var riktig da saken ble publisert. De mente imidlertid at Google burde slette lenken til saken fra sine søkeresultater.

Har vært restriktive

Datatilsynet sjef, Bjørn Erik Thon, tror saken kan få stor betydning.

- Nå må Google sette seg ned og lage en policy på hvordan de skal forholde seg til denne typen saker. Hittil har de vært svært restriktive med å fjerne noe fra søkene sine, sier Thon, som understreker at dommen også vil gjelde for andre søkemotorer, ikke bare Google.

PÅ NETT: Sjefen for Datatilsynet syns den ferske EU-dommen er "problematisk". FOTO: TROND SOLBERG/VG

- Problematisk

Han er ikke udelt positiv til dommen, og frykter konsekvensene for ytrings- og informasjonsfriheten:

- Det som er positivt ved dommen, er at den styrker individets rett til å legge gamle saker og krenkelser bak seg. Samtidig har det noen problematiske sider ved seg å skulle gå inn og redigere hva som skal være søkbart på nettet. Det går en grense opp mot ytrings- og informasjonsfrihet her, sier Thon.

Dommen trekker frem noen viktige kriterier for hva som skal til for at noe skal kunne fjernes fra søkemotorenes treff:

At informasjonen ikke lenger oppfattes som relevant, at den er unødvendig eller mangelfull, og at den ikke lenger gir et riktig eller oppdatert bilde av en sak.

POSITIV: Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

- Betyr dette at det kan bli lettere for mektige samfunnsaktører å få fjernet eller dysset ned negativ omtale?

- Det slås fast i dommen at det skal mer til for å fjerne en sak, hvis det dreier seg om personer som har hatt en offentlig posisjon. Offentlige personer må kunne stå for det de har gjort, det er et viktig prinsipp. Alle har selvfølgelig lov å skifte mening, men da må det gjøres i det offentlige ordskifte, ikke ved å gå inn og redigere i ettertid.

- Redaktører burde avgjøre

Datatilsynet-sjefen mener beslutningen om hvorvidt saker skal fjernes fra søkemotorenes trefflister, ideelt sett burde tas av avisene selv:

- Jeg tenker at det er den enkelte redaktør som står nærmest til å vurdere om en sak bør av-indekseres, ikke et eksternt selskap som Google, legger han til.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, ønsker imidlertid dommen velkommen.

- Det å holde Google oppdatert, er ikke en del av pressens samfunnsoppdrag. Denne dommen vil bidra til å lette trykket på redaksjonene, som får svært mange henvendelser fra folk som gjerne vil at saker om dem skal fjernes fra søkelistene på Google, sier hun.

- Sånn sett er dette en god dom for norske medier. Vi slipper å drive historierevisjon og å gjøre arbeidet med å av-indeksere saker fra Google, legger hun til.

Livstidsdommer

Stavrum syns dommen er positiv også av prinsipielle grunner:

- Det er et problem at nettet, i motsetning til rettsstaten, utsteder livstidsdommer. Vi må forstå at mennesker har lyst til å legge lovbrudd bak seg, og at de kommer til nye erkjennelser her i livet. Det mener jeg er en del av et anstendig samfunns grunnholdning, sier Stavrum.

- Du frykter ikke at denne dommen kan gjøre det lettere for folk å «redigere virkeligheten», og for eksempel få fjernet eller dysset ned negative saker om seg selv?

- Jeg forstår den bekymringen, og hvor god denne dommen blir, vil avhenge av hvordan Google praktiserer kriteriene for at noe skal fjernes. Men samtidig vet vi jo at et nettsøk i utgangspunktet gir et fordreid bilde. Det er de som er best på søkemotor-optimalisering som kommer høyt, og det er de som betaler som kommer høyt. Et nettsøk gir ikke i dag et uredigert bilde av virkeligheten.

Google har tidligere argumentert for at de ikke kan holdes ansvarlig for informasjon som de ikke selv lagrer, men bare lenker til. Dommen slår imidlertid fast at søkemotorer har ansvar for bearbeidingen de gjør av slik informasjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder