DRAMATISKE OPPDRAG: Her er et av de få bildene som finnes av norske spesialsoldater fra FSK/HJK på oppdrag utenfor Kabul i 2007. Nå får en av operatørene som tjenestegjorde der Krigskorset for innsatsen. Foto: FSK/HJK
DRAMATISKE OPPDRAG: Her er et av de få bildene som finnes av norske spesialsoldater fra FSK/HJK på oppdrag utenfor Kabul i 2007. Nå får en av operatørene som tjenestegjorde der Krigskorset for innsatsen. Foto: FSK/HJK

Les de utrolige heltehistoriene - derfor hedres norske Afghanistan-soldater

Får Krigskorset for «den mest pressede og spesielle situasjonen en norsk soldat har vært i»

UTENRIKS

Syv norske Afghanistan-soldater hedres med medaljer

(VG Nett) Løytnant Lars Kristian Lauritzen var med på det Forsvaret betegner som den mest spesielle og pressede situasjonen noen norske soldater har vært i moderne tid. Nå får han Forsvarets høyeste utmerkelse.

Publisert: Oppdatert: 05.04.13 12:41

I statsråd i dag ble det bestemt at syv norske soldater blir hedret for innsatsen i Afghanistan.

En av dem deltok i en operasjon som fikk så stor betydning at president Obama ble orientert om utfallet. En annen hindret et angrep på den afghanske regjeringen. En tredje reddet en såret medsoldat, skjøt seg ut av bakhold og sikret veien for veibomber for å komme i sikkerhet.

LES ALLE DE DRAMATISKE HISTORIENE LENGRE NEDE I ARTIKKELEN

To av dem ble også tildelt Krigskorset med sverd - Forsvarets høyeste utmerkelse - for innsatsen.

Løytnant Lars Kristian Lauritzen var på oppklaringsoppdrag sammen med kollegene fra Forsvarets spesialkommando (FSK) i 2007, da de havnet i voldsomme skuddvekslinger.

- Hans reaksjonsevne, mot og vilje til å bekjempe en overlegen fiende uten tanke på faren for eget liv, gjorde at patruljen kom seg ut av bakholdet, heter det i begrunnelsen for utdelingen av medaljen.

- Trolig har ingen norske soldater i nyere tid vært i en så spesiell og presset situasjon med så potensielt store konsekvenser, skriver Forsvaret.

De mener Lauritzen får medaljen «for å ha utvist særlig fremragende tapperhet og mot under kamp».

SE DE UTROLIGE BILDENE: Spesialstyrkenes egne Afghanistan-bilder

I dag ble også major Kristian Bergh Stang, som tilhørte et såkalt MOT-lag i Faryab-provinsen i 2008, tildelt den høythengende medaljen. Stang og Lauritzen havner dermed i et svært eksklusivt selskap:

Siden andre verdenskrig er det bare tre norske offiserer som har fått medaljen. Nåværende FSK-sjef Eirik Kristoffersen og hans jevnaldrende medsoldat Jørg Lian fikk Krigskorset i april 2011. Tre måneder tidligere ble det kjent at Trond Bolle ble tildelt medaljen, som den aller første etter andre verdenskrig.

- Sparte sivilbefolkningen

Stang var sjef for et av MOT-lagene (Military Observation Team) som opererte som små enheter i Faryab gjennom de nesten ti årene Norge hadde soldater i den fattige provinsen nordvest i Afghanistan.

- Major Kristian Bergh Stangs personlige mot og særlig fremragende ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008 oppfyller statuttene for tildeling av Krigskorset med sverd. Det legges særlig vekt på evnen til å gjennomføre oppdrag med nøktern våpenbruk, å sikre og hjelpe sivilbefolkningen samt å gi våre allierte effektiv støtte. Hans lederegenskaper og mot har medvirket til at Norges forsvar har satt seg i stor respekt internasjonalt, skriver Forsvaret i begrunnelsen.

Les flere dramatiske historier under bildet!

I statsråd ble det også bestemt at major Asbjørn Lysgård og major Brage Andreas Larssen får St. Olavsmedaljen med ekegren.

Hindret angrep på afghanske regjeringen

Lysgård var troppssjef i Afghanistan i 2008, og Forsvaret omtaler ham i svært rosende ordelag i begrunnelsen for medaljetildelingen:

- Han har bidratt til at avdelingen har kunnet løse kompliserte og særdeles farlige oppdrag uten tap av egne liv. Riktige beslutninger fattet under stort press har forhindret større angrep på den afghanske regjering. Under store fysiske og psykiske prøvelser, er oppdragene løst med stor presisjon, og med forbilledlig ledelse, mot og tapperhet, heter det i begrunnelsen.

Lysgård er i dag forsvarssjef Harald Sundes adjutant.

Larssen var stabsoffiser ved en avdeling underlagt den internasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan (ISAF), og får medalje etter at enheten hans havnet i kamp under en operasjon i 2008/2009. Operasjonen var så viktig at den amerikanske presidenten ble orientert.

- Brage Andreas Larssens personlige egenskaper muliggjorde fremskaffing av informasjon som blant annet avverget et planlagt terroranslag. Denne operasjonen ble funnet å være så viktig at den amerikanske presidenten ble orientert, skriver Forsvaret i begrunnelsen.

Tre andre soldater vil få tildelt Krigsmedaljen. En av dem tilhører et av de hemmelige miljøene i Forsvaret, som hverken vil fortelle hvilken avdeling det dreier seg om, hvem soldaten er eller hvorfor han får medaljen.

Reddet kamerat

For de to andre, grenader Jon Juul Jensen og sersjant John Helge Samdal er Forsvaret mer åpne:

- Under en operasjon i 2011, kom styrken i kamp og kjøretøyets toppsikrer ble såret. Grenader Jensen fikk kjøretøyet i sikkerhet, ga førstehjelp og fikk deretter pasienten i dekning. Han startet ildgivning slik at han fikk ild vekk fra pasienten og seg selv. Deretter klarerte han veiaksen for IEDer (veibomber), med stor fare for å bli truffet av fiendtlig beskytning, skriver Forsvaret i begrunnelsen.

- Grenader Jensens innsats i denne operasjonen vitner om en soldat med stort mot og tapperhet, en unik og uselvisk handling hvor kollegaer og oppdraget gikk foran, skriver Forsvaret.

Sersjant Samdal jobbet med det regjeringen betegner som det aller viktigste oppdraget i Afghanistan: Opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker. Han får Krigsmedaljen for oppdragene han og kollegene var på i 2010.

- Stor fare for eget liv

- Hans gode vurderingsevne og valg av riktige avgjørelser i et svært tøft stridsmiljø var avgjørende for at troppen løste oppdraget sitt på en utmerket måte. Med stor fare for eget liv i en komplisert og krevende situasjon, ledet han sine menn og mentorerte afghanske kollegaer på en særlig snarrådig og reflektert måte, skriver Forsvaret.

De roser soldatferdighetene og lederegenskapene hans, til tross for at han ikke har befalsutdanning.

- Han har ikke noen formell befalsutdanning, noe som setter hans innsats i et helt spesielt lys, skriver Forsvaret.

Her kan du lese mer om