I FARE: Den nye klimafilmen advarer mot å fortsette dagens overfiske, som i følge skaperne kan føre til en massiv sultkatastrofe. FOTO: SCANPIX

- All fisk borte om 40 år

(VG Nett) Ny dokumentarfilm hevder verdenshavene kan være tomme for fisk innen 2048, og legger skylden på menneskenes plyndringer av sjøen.

Per Harald Borgen
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Dokumentarfilmen «The End of the Line» ble lansert i forbindelse med at 8. juni er Verdens havdag. Dokumentaren skisserer et dystert scenario for menneskets fremtid, og hevder at verden vil være tom for sjømat innen år 2048.

Resultatet er ifølge filmen en sultkatastrofe som vil ramme over 1,2 milliarder mennesker.

Skylden blir spredt i alle retninger. Forbrukere som spiser utrydningstruet fisk, politikere som ignorerer forskeres resultater, fiskere som bryter kvotene sine, en fiskeindustri som reagerer for tregt, og superkjendiser med egne restauranter. Alle gruppene får gjennomgå av filmskaperne.

Filmen har tatt over to år å lage, og den tvinner seg rundt journalisten Charles Clover sine møter med politikere, forskere, fiskere og andre involverte.

Drastiske endringer

Ifølge filmskaperne er overfiske et problem som folk knapt nok har hørt om, men som det haster med å løse. De peker blant annet på at over 80 prosent av fiskebestandene i europeisk farvann blir regnet som overfisket ifølge EU-kommisjonen.

- Vi må reagere nå, og beskytte sjøen fra tøylesløs overfiske så det er fisk igjen den for våre barnebarn, sier Clover på filmens egne nettsider.

En annen tankevekker er at enkelte fiskebestander i britiske farvann, som for eksempel torsk, er redusert til under en tidel av det de en gang var.

- Vi må stoppe å tenke på havet som en matfabrikk og innse at den er et kompleks marint miljø, sier Clover videre.

- Halvparten av all torsk fra Nordsjøen er fanget ulovlig. Det vil si at annenhver torsk du spiser er stjålet - fra deg, sier Clover til Daily Telegraph, og sikter til den folkekjære britiske retten «fish and chips»

- Usannsynlig, men alvorlig

Forsker Harald Gjøsæter ved Havforskningsinstituttet er enig i at overfiske er et alvorlig problem og vedgår at enkelte deler av verden vil oppleve matmangel dersom fiskebestandene blir for små.

- Det stemmer at folk i u-land kan miste matkildene sine, hvis havene blir overfisket i for stor grad. Så dette er absolutt en aktuell problemstilling, sier Gjøsæter til VG Nett.

Likevel har han ingen tro på at verdens hav vil kunne tømmes for fisk i løpet av denne halvdelen av århundret. I alle fall ikke som følge av overfiske.

- Det må mer til enn fiske. Klimaendringer, forsuring og forurensning vil kunne føre til at havene tømmes, men fortsatt er det lite sannsynlig at dette vil skje på under 50 år, sier han til VG Nett.

Han er kjent med spådommen som filmen skisserer.

- Det kom ut noen liknende forskningsrapporter i 2006. Da kalkulerte en gruppe forskere seg frem til at verdens fiskebestander vil kollapse innen 2050. Men dette avviser jeg totalt, forteller Gjøsæter.

- Verre enn global oppvarming

Han ser større fare i de andre klimaspørsmål, og særlig bekymret er han over konsekvenser som følge av økt CO2-utslipp i havet.

- Dette med forsuring er en potensiell fare, som man begynner nå bli oppmerksom på nå. For mye CO2 i havet vil kunne gjøre vannet surere. Det vil gjen kunne skape problemer for planktonet, som befinner seg nederst på næringskjeden, sier Gjøsæter, og legger til:

- Hvis planktonet dør ut, vil også fisken dø ut. Det vil være en katastrofe.

Forskeren at dette CO2-problemet er større enn den mye omtalte temperaturøkningen, som delvis skyldes den kjente drivhusgassen.

- Men man må huske på at dette er verst mulige scenario, legger han til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder