VIL STRAFFEFORFØLGE: Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen (H). Foto: Arthur Bondar

Norge åpner for straffetribunal for IS-medlemmer

Sverige tar initiativ til et internasjonalt tribunal for å dømme IS-medlemmer i Syria. Norsk UD sier et slikt tribunal vil kunne sørge for at de som har vært tilknyttet IS ikke unndrar seg straff.

Den 3. juni innkaller den svenske innenriksministeren Mikael Dalberg flere land til en konferanse i Stockholm, der blant annet Storbritannia, Nederland og Norge skal delta.

Målet: Å legge frem forslag om et internasjonalt tribunal for å straffe IS-krigere i Syria og Irak. Det vil i så fall kunne bidra til å løse en vrien floke for flere europeiske land, som ikke ønsker å hente hjem IS-medlemmer, samtidig som de ikke ønsker at disse skal settes fri.

USA-president Donald Trump har oppfordret europeiske land til å hente sine borgere hjem og straffeforfølge dem i egne land, noe de kurdiske selvstyremyndighetene også innstendig har bedt om.

En alternativ løsning, som kurderne selv har foreslått, er nettopp at det opprettes et internasjonalt tribunal.

– Vi har mottatt en invitasjon til et møte i Stockholm om dette temaet og legger opp til å delta der. Vi er åpen for å utforske muligheten for at det opprettes en særskilt internasjonal straffedomstol som kan straffeforfølge forbrytelser begått i Irak og Syria, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet (UD) til VG.

– Bekjempelse av straffrihet for grove internasjonale forbrytelser står sentralt i norsk utenrikspolitikk, og vi er åpne for diskusjoner som kan bidra til dette, enten nasjonalt eller gjennom eventuelle internasjonale mekanismer. Det er viktig med effektiv, uavhengig og troverdig straffeforfølgning av de massive overgrepene som har funnet sted i Syria og Irak, fortsetter han.

Å opprette en internasjonal domstol i et selverklært uavhengig område i Syria er krevende, vedgår Halvorsen.

– Det er mange uavklarte problemstillinger som må utredes før det internasjonale samfunnet kan ta standpunkt til dette. En internasjonal straffedomstol må oppfylle internasjonale rettsikkerhetstandarder, sier han.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har tidligere sagt at han støtter opp om initiativet til å opprette en internasjonal straffedomstol spesifikt for fremmedkrigere tilknyttet IS.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder