SNUSGLADE DAMER: Stadig flere damer mellom 16 og 24 år bruker snus. Nå viser ny undersøkelse at snus kan være skadelig for fosteret i svangerskapet. Foto: Illustrasjonsfoto: Espen Brataa

Ny undersøkelse: - Snus i svangerskapet øker risikoen for ganespalte

Snuser man under graviditeten øker risikoen for at barnet kan bli født med ganespalte, viser svensk studie fra Karolinske Instituttet og Uppsala universitet.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL
Maternal Snuff Use and Smoking and the Risk of Oral Cleft Malformations - A Population-Based Cohort Study

Forskning viser at både røyking og snusing er skadelig under graviditeten.

Tidligere har man sett en sammenheng mellom røyking og ganespalte, men den nye svenske undersøkelsen viser at også snus høyner risikoen for ganespalte, skriver Upsala Nye Tidning (UNT).

- At snusing øker risikoen for leppe-, kjeve- og ganespalte minst like mye som røyking, kan bety at nikotinet kan påvirke ansiktets normale utvikling, sier legen Anne Gunnerback til UNT.

Hun påpeker at kvinner som hadde sluttet å snuse eller røyke før sin første svangerskapskontroll ikke hadde noen forhøyet risiko for leppe-, kjeve- og ganespalte hos fosteret.

- Til vår store glede oppdaget vi at mer enn halvparten av kvinnene som røyket eller snuset tre måneder før de ble gravide hadde sluttet med dette på første svangerskapskontroll, sier Gunnerbeck.

Stor undersøkelse

I den nye studien ble informasjon fra 975.000 barn i fødselsregisteret - samt deres mødre - analysert. Av disse var 1761 barn født med leppe-, kjeve- og ganespalte.

Analysen viser at risikoen for å føde et barn med denne misdannelsen var høyere blant kvinner som ved første svangerskapskontroll oppga at de snuste eller røykte. Nesten åtte prosent oppga at de røykte, mens drøyt én prosent sa de brukte snus.

Studien er publisert hos forskningstidskriftet Plos One - les den her!

- Viktig funn

- Dette er et viktig funn i et velrennomert tidsskrift, sier professor Maja-Lisa Løchen ved UiT Norges arktiske universitet.

Forskningsgruppen i Sverige har i flere år forsket på fosterskader knyttet til snusing og røyking.

- De benytter det svenske fødselsregisteret som har data fra svangerskapskontroller, et unikt datasett som vi ikke har i Norge fordi vi ikke registrerer snusbruk hos gravide, kun røyking, sier Maja-Lisa Løchen til VG.

Hun mener de viktigste funnene fra denne studien er at den påviser en sammenheng mellom snusing i svangerskap og fosterdød eller dødfødsel.

- I studien undersøker de sammenhengen mellom snusing, røyking og leppe-ganespalte, og finner en klar signifikant økning i denne misdannelsen som er 48 % økt for snusing og 19 prosent økt for røyking sammenlignet med misdannede barn til gravide som ikke bruker tobakk i graviditeten, sier Løchen etter å ha lest rapporten.

- Ikke overrasket

Overlege hos Kreftregisteret, Tom K. Grimsrud, sier den nye svenske studien er svært viktig, men egentlig ikke overraskende.

- Fra dyrestudier vet vi at nikotin forårsaker misdannelser hos dyrenes avkom, og vi vet at risikoen for leppe-ganespalte øker dersom moren røyker i svangerskapet. Man har også studert effekten av nikotin på menneskelige celler og funnet endringer i cellenes gen-avlesning som igjen knyttes til utvikling av leppe-ganespalte, sier Grimsrud til VG.

Han mener at når den svenske rapporten vurderes opp mot andre studier, er det derfor grunn til å tro at det er nikotin som forårsaker denne misdannelsen.

Inger Torhild Gran, professor i forebyggende medisin ved UiT, Norges Arktiske Universitet, er heller ikke overrasket over funnet.

- Det føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at snus kan være skadelig for helsen, sier Gram.

- Få undersøkelser blant kvinner

Ifølge Gram er det gjort forholdsvis få undersøkelser av snus og skadevirkninger, spesielt blant kvinner.

- Det har vært relativt få som har brukt det, men nå ser vi at antall brukere øker. Det vil likevel gå mange år før vi har en oversikt over alle skadevirkninger som snusbruk gir, sier Gram til VG.

Snusprodusent: - Gravide bør ikke snuse

Hos Swedish Match Norge, som selger et vidt spekter av snus her i landet, er de helt enige med forskerne om at gravide ikke bør snuse.

- Det er tre grupper vi mener ikke bør snuse: Det er unge under 18 år, gravide og de som ammer, sier kommunikasjonssjef Nils Erlimo til VG

Han begrunner det slik:

- Vi vet at nikotin påvirker blodomløpet i morkaken og kan derfor påvirke barnet i magen, og det overføres også via morsmelk til barnet, sier Nils, og at dette gjelder all nikotin.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder