Klimaministeren om Trumps politikk og ekstremværet: – Nesten surrealistisk

Etter en hard orkansesong i USA, herjer dødelige skogbranner nå California. Samtidig er Trump-administrasjonen godt i gang med å demontere Obamas klimatiltak.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det er nesten surrealistisk, fordi realitetene i klimaendringene har vært så overtydelige de siste månedene. Det gjelder flere steder, men ikke minst i USA, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til VG.
Uttalelsen kommer i kjølvannet av at sjefen for den amerikanske miljøetaten EPA, Scott Pruitt, mandag sa at han vil signere et lovforslag som skal avvikle et av Barack Obamas viktigste klimatiltak – den såkalte Clean Power Plan som hadde som formål å senke utslipp fra kullfyrte kraftverk.

Klimaforsker: Tror ikke lenger at verden kan reddes

Det kommer ikke som noen overraskelse ettersom president Donald Trump i mars varslet at flere av hans forgjengers viktigste klimatiltak skulle oppheves eller revurderes.

Samtidig herjer en rekke voldsomme skogbranner i California, der minst ti er døde. Klimaforskere mener at stadig mer ekstremvær på kloden er konsekvensen av klimaendringer.

Den siste tiden har USA også vært rammet av flere ødeleggende orkaner, blant annet «Irma» og «Harvey». På forhånd ble årets orkansesong varslet som ekstrem.


Trump: Vil ikke ha ordet «klimaendringer»

Polarisert debatt

Selv om Obamas kullplan aldri trådte i kraft på grunn av at flere delstater og motstandere forsøkte å stanse den i rettsvesenet, er dette altså et av flere klimatiltak som antakeligvis kommer til å bli skrotet av Trump-administrasjonen i tiden som kommer.

– Det er et stort paradoks, og viser hvor polarisert klimapolitikken har blitt i USA, sier forskningsdirektør ved Cicero senter for klimaforskning, Guri Bang om kontrasten mellom ekstremværet som rammer USA – og landets politikk.

DEMONTERING: President Donald Trump vil fjerne sin forgjengers klimapolitikk. Foto: Evan Vucci AP

Kommentar: Et inferno i vinland

Bang understreker at flertallet av republikanere tviholder på at klimaproblemet ikke finnes, til tross for at klimaforskningen blir stadig sikrere på sammenhengen mellom utslipp og oppvarming. Demokratene, på den andre siden, har en mye sterkere tendens til å stole på klimavitenskapen og har større bekymring for klimaendringer.

– Det blir en veldig ustabil politikk når Obama innfører forholdsvis strenge klimatiltak, mens Trump demonterer alt han har gjort. Vi så den samme situasjonen på 90-tallet med Bill Clinton som signerte Kyoto-protokollen, og som prøvde å innføre en føderal klimapolitikk, men som ble demontert av Bush-administrasjonen, sier Bang og fortsetter:

TATT AV VINDEN: Denne husvogn-parken på Florida Keys ble destruert av orkanen Irma i september. Foto: Matt Mcclain AP

–Det har vært en varig ustabilitet i USAs klimapolitikk som har ført til kortsiktige politiske endringer som senere blir fjernet. Resultatet er et fravær av stabil og varig klimapolitikk. Det vi ser nå med Trump-administrasjonen er en ny omdreining av denne polariserte politiske situasjonen.

I en tale mandag setter Hillary Clinton en sammenheng mellom klimaendringer og ekstremværet USA har opplevd den siste tiden.

Helgesens langtidsvarsel: Klimaendringer vil gi mer ekstremvær

Store kontraster

I en nasjonal meningsmåling gjennomført av Yale Program on Climate Change Communication fra mai svarte 58 prosent av amerikanere at de mener at klimaforandringer i hovedsak er menneskeskapte – den høyeste svarandelen siden de startet med sine meningsmålinger i 2008.

I en fersk undersøkelse fra blant annet University of Chicago svarer 61 prosent – hvorav 43 prosent er republikanske velgere – at klimaforandringer er et problem som myndighetene må håndtere.

Likevel: Halvparten sier at de ikke en gang vil betale én dollar (åtte kroner) på strømregningen for å sørge for lavere utslipp.

Til tross for en polarisert klimadebatt, øyner klima- og miljøminister Helgesen likevel et håp.

– På den ene siden er det polarisering mellom Trump-administrasjon og et flertall av innbyggere som ønsker en aktiv klimapolitikk. Det er rekord i utnytting av sol- og vindkapasitet også i republikansk styrte delstater. Texas er den største oljestaten, men også den som er størst på vindkraft, sier Helgesen og legger til at man også ser republikanere i Kongressen som tar til orde om å ta klimaendringene på alvor.

– Ja, det er polarisering, men også klare nyanser. Jeg tror at de synlige uttrykkene som orkanene og tørken innebærer kommer til å gjøre at man får flere og flere som ser at man må føre en aktiv klimapolitikk, fortsetter Helgesen.

– Fullstendig galskap!

Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt sier følgende om kontrasten mellom Trump-administrasjonens klimapolitikk og ekstremværet landet nå opplever:
– Fullstendig galskap! Og det kommer etter hvert til å bli uholdbart.


I 2009 studerte han tropiske orkaner og fant ut at økende havtemperatur økte både antall orkaner, og deres intensitet og styrke. Han mener det er en klar sammenheng mellom ekstremværet USA opplever og menneskeskapte klimaendringer.

– Vi har sett en økning i forekomsten av skogbranner, og man kan ikke komme bort fra at menneskeskapte klimaendringer er en plausibel forklaring. I alle fall må skeptikerne kunne motbevise det.

Det er foreløpig uklart om Clean Power Plan skal erstattes med andre former for klimatiltak, men ifølge New York Times vil prosessen uansett ta flere måneder.

– Hvert eneste steg i denne prosessen, fra oppheving til erstatning, vil involvere mye tidkrevende juss. Vi kommer nok mest sannsynlig til å se dette ende i Høyesterett, sier jussprofessor Richard L Revesz til avisen.

Se også: Trump fikk kritikk etter han besøkte Puerto Rico, fordi han mente befolkning burde være stolte over at ikke flere døde i stormen:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder