TOLKER FIKK SØKE: Først fikk ikke tolker, som han som poserer med våpen sammen med norske soldater i Faryab-provinsen på dette bildet, søke asyl. I 2015 endret man reglene, og nå utvides denne ordningen. Foto: PRIVAT

Norge gir opphold til Afghanistan-ansatte

Den norske regjeringen gir opphold i Norge til lokalt ansatte afghanere som har jobbet for Forsvaret og den norske ambassaden, og som kan være i fare etter at NATO trekker seg ut av Afghanistan.

Av 

Nilas Johnsen

 og 

Publisert:

Det kommer frem i en instruks sendt fra Justisdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Instruksen handler om «overføring til Norge av lokalt personell som har vært ansatt av Forsvaret eller Norges ambassade i Afghanistan ved avslutningen av Resolute Support Mission (RSM)».

I 2015, etter at det omfattende ISAF-oppdraget var avsluttet, endte en lang politisk strid med at tolkene som hadde bistått norske styrker, fikk opphold i Norge.

I 2017 ble det bestemt at det også skulle gjelde for tolkene som bistår de norske spesialstyrkene i Kabul, som trener opp afghansk antiterrorpoliti.

Leste du denne: Norske soldaters historier fra 20 år med krig

SKAL HJEM: VG møtte norske soldater fra Marinejegerkommandoen i Kabul i 2017. Nå kan 20 års norsk militært nærvær i Afghanistan snart være over. Foto: Helge Mikalsen

Den amerikanske tilbaketrekning fra Afghanistan betyr at Norge gjør det samme, og uttrekkingen er allerede i gang.

Bakgrunn: Afghanistan-exit: Norske soldater blir blant de siste ut

Nå er det klart at flere enn tolker vil få opphold, noe som begrunnes slik i instruksen:

«Sett hen til sikkerhetssituasjonen i Afghanistan mener regjeringen det er behov for å åpne for at også annet personell som er ansatt av norske myndigheter, både på militær og sivil side, kan få sin sikkerhet ivaretatt ved ev. å bli overført til Norge dersom de skulle anmode om dette. For Forsvaret gjelder dette såkalt «house staff» (renholdere o.l.), mens det for ambassaden gjelder lokalt ansatte med ulike arbeidsområder».

FORSVARSMINISTER: Frank Bakke-Jensen Foto: Terje Bringedal

– Vi vil ta vare på lokalt ansatte som har jobbet for norske sivile eller militære myndigheter og som av den grunn kan få en utsatt sikkerhetssituasjon. Vi oppfatter at vi har et moralsk og etisk ansvar for dem som har jobbet for Norge. Derfor følger vi situasjonen nøye og jobber med å finne praktiske løsninger, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG.

– Norge skal fortsatt ha en ambassade i Kabul. Bestemmelsene i instruksen bidrar til at vi har det rettslige på plass i tilfelle situasjonen skulle bli slik at ambassaden må stenge, nedskalere eller flytte. Bestemmelsene bidrar til at vi har beredskapen på plass, utdyper han.

Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke regjeringen gå ut med antall personer som kan være omfattet av instruksen nå.

– Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og underliggende etater har et nært samarbeid om oppfølgingen av instruksen, sier Bakke-Jensen.

For å få behandlet en søknad etter den nye instruksen må den lokalt ansatte oppfylle følgende vilkår:

 • Være afghansk borger.
 • Ha gyldig reisedokument eller annen dokumentasjon som underbygger identiteten.
 • Være ansatt som «house staff» (slik som renholder), av Forsvaret i Afghanistan i forbindelse med RSM, eller som er lokalt ansatt av den norske ambassaden i Kabul på tidspunktet for eller etter avslutningen av RSM.
 • Ha dokumentasjon/bekreftelse fra hhv. Forsvaret eller ambassaden i Kabul på ansettelsesforholdet.
 • Ha blitt overflødiggjort som følge av nedtrekk av det norske styrkebidraget i Afghanistan eller ha blitt overflødiggjort som følge av nedskalering, flytting eller stenging av ambassaden i Kabul.
Publisert:

Mer om

Afghanistan

Forsvaret

Utlendingsdirektoratet

Flere artikler

 1. Norsk sykehus blir igjen i Kabul når NATO drar hjem

 2. USA bekrefter tilbaketrekking: Norge klare til å følge etter

 3. Afghanistan-exit fremskyndes

 4. Regjeringen kalte inn USAs fungerende ambassadør i spionasjesaken

 5. Frykt i Kabul: – Taliban står klare til å overta

Fra andre aviser

 1. En historisk avgjørelse er tatt – Nato går samlet ut av Afghanistan

  Bergens Tidende
 2. – 20 år i Afghanistan må være nok

  Bergens Tidende
 3. Søreide om sluttdato for Afghanistan: Bare vanskelige alternativer å velge mellom

  Bergens Tidende
 4. Biden: På tide å avslutte USAs lengste krig

  Bergens Tidende
 5. Det norske Forsvaret skal ikke forsvare Norge alene

  Aftenposten
 6. Etter 20 års krigføring er Norge og Nato på vei ut av Afghanistan.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no