I GROTTEN: Professor Chris Henshilwood og forskerteamet under arbeid i Blombos-grotten I sørlige Cape, Sør-Afrika, hvor tegningen ble funnet. Foto: Ole Fredrik Unhammer

UiB-forskere skal ha funnet verdens eldste tegning

Forskerne forsto raskt at de røde linjene som ble funnet i en hule i Sør-Afrika, var ulikt alt annet de hadde kommet over tidligere.

Forskere fra Universitetet i Bergen opplyser at de har funnet det tidligste beviset for en menneskeskapt tegning i Blombos-hulen i sørlige Cape i Sør-Afrika.

Tegningen består av flere kryssgraverte, røde linjer. Forskerne mener linjene var påført av mennesker med vilje for om lag 73 000 år siden.

Lignende mønster ble funnet på forskjellige materialer i hulen, noe som indikerer at tegningen er symbolsk, ifølge forskerne.

Forskerne mener tegningen kan være opp mot 30 000 år eldre enn tidligere funn.

– Tegningen underbygger en teori om at avansert symbolbruk foregikk og var utbredt for 73 000 år siden, og var like vanlig som for oss i dag. Man antar også at menneskene malte seg på kroppen og brukte smykker. Hele denne pakken med symbolbruk viser avanserte kognitive ferdigheter, sier administrativ prosjektleder i SapienCE ved UiB, Ståle Berglund, til VG.

VERDENS ELDSTE: Tegningen fra Blombos-grotten med «oker-fargestift» på silcrete-stein. Foto: Craig Foster

– Avansert symbolbruk

Berglund sier at symbolene, altså linjene som krysser, går igjen, også i en annen hule forskerne har gjort utgravinger i.

– Det underbygger at symbolbruken er avansert og at den er blitt brukt til å kommunisere på en eller annen måte. Hva det betyr, vet vi jo ikke. Det kan bety så mangt, sier Berglund.

Professor Chris Henshilwood, fra Sør-Afrika, sier i en pressemelding at man før dette funnet, mente at slike symboler først oppsto da menneskene ankom Europa for 40 000 år siden.

– Nylige arkeologiske funn i Afrika, Europa og Asia, hvor forskere ved SapienCE ofte har deltatt og bidratt, støtter en mye tidligere fremvekst for produksjon og bruk av symboler, sier Henshilwood.

I SØR AFRIKA: Blombos-grotten ligger i sørlige Cape i Sør-Afrika. Her har professor Christopher Henshilwood og dr. Karen van Niekerk drevet utgravinger siden 1999. Hulen inneholder materiale som er datert fra 100 000 til 70 000 år tilbake – en periode som omtales som afrikansk mellomsteinalder. Foto: Magnus Haaland

Avanserte metoder

Da forskerne fant linjene, som var skravert på stein funnet i hulen, satte de i gang med å finne svar på hva det var laget av og av hvem.

«Var strekene naturlige, eller en del av strukturen i steinen? Var de kanskje laget av mennesker som levde i Blombos-hulen 73 000 år tilbake? Dersom mennesker hadde lagd dem, hvordan gjorde de det, og hvorfor?» stilte forskerne seg selv spørsmål om etter funnet.

Ved hjelp av avanserte mikroskop, analyser og moderne rekonstruksjon, fant man ut at linjene var påført av mennesker og at tegningene var påført med «fargestift» laget av rød okerstein.

Det ble også klart for forskerne at den brå avslutningen av linjene på kantene av steinen, indikerer at mønsteret opprinnelige må ha dekket en større flate, og at tegningen dermed en gang var mer kompleks.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder