ENDRER SPRÅKBRUK: Trump-administrasjonen har i vår sendt ut retningslinjer for å skifte ut uttrykk som «klimaendringer» i jordbruksdepartementets saksbehandling. Her Donald Trump under G20-møtet i Hamburg i juli. Foto: Michael Kappeler AFP

USA: Bannlyser bruk av ordet «klimaendringer»

I president Donald Trumps USA skal administrasjonen helst ikke bruke ord som «klimaendringer».

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I stedet for å bruke «climate change» – klimaendringer – skal de referere til uttrykket «weather extremes» – ekstremvær, lyder føringene fra øverste hold.

Januar: Det hvite hus fjernet nettside om klimaendringer

Det er en rekke e-poster mellom ansatte i ett av direktoratene i departementet som viser dette – og britiske The Guardian har fått tilgang til disse. Ifølge nettstedet viser e-postene at Trump-administrasjonen vil ha en hånd med språket som benyttes om klima-emnet blant ansatte i statsadministrasjonen.

Leste du: Største hetebølge i Europa siden 2003

Rundskriv

I et rundskriv fra jordhelse-direktør Bianca Moebius-Clune listes det opp en serie med begreper som skal unngås, og det foreslås erstatninger. «Klimaendringer» er i unngå-kategorien, og foreslås erstattes med «ekstremvær». I stedet for «tilpasning til klimaendringer» foreslås det å bruke «motstandsdyktighet mot ekstremvær». Også «reduksjon av klimagassutslipp» og «karbonfangst» erstattes med andre uttrykk for å øke andelen organisk materiale i jorden.

Klima: Storbanker forbereder seg på klimaendringer

Rundskrivet er datert 16. februar i år, og i dette skriver jordhelsedirektøren at man ikke skal endre måten det jobbes på, men bare måten det omtales.

Klima: Statoil saksøkes for klimaendringer

Nedprioritere klima

En annen e-post – i januar – like etter innsettelsen av Donald Trump som president, skriver en av toppsjefene i jordbruksdepartementet til sine underordnede at ting blir endret nå: «Det er blitt klart at en av topp-prioritetene til forrige administrasjon (Obama) er ikke forenlig med den nye administrasjonen. Det gjelder klimaendringer. Vennligst ha møter med dine ansatte og gjør dem oppmerksom på denne endringen i perspektiv innen hvert område».

En rapport som skal vise fremtidige dramatiske temperaturøkninger i USA, er i følge New York Times lekket til media, fordi forskerne bak rapporten frykter at Trump-administrasjonen vil holde den hemmelig.

Rapporten slår blant annet fast at amerikanerne opplever menneskeskapte klimaendringer, og at de siste ti årene er de varmeste i USA på 1500 år, melder Aftenposten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder