Hovedinnhold

Flere nordmenn på terrorlister

<p>TERRORLISTET: 35 år gamle Anders Cameroon Østensvig Dale fra Nesodden er havnet på den amerikanske terrorlistene mistenkt for å ha fått terrortrening i Jemen. Det er ikke første gang en nordmann havner på slike lister.<br/></p>

TERRORLISTET: 35 år gamle Anders Cameroon Østensvig Dale fra Nesodden er havnet på den amerikanske terrorlistene mistenkt for å ha fått terrortrening i Jemen. Det er ikke første gang en nordmann havner på slike lister.

Foto: PRIVAT
Da Anders Dale (35) ble satt på den amerikanske terrorlisten, er det femte gang Norge er representert på lister over terrorverstinger.

Tirsdag ble Anders Cameroon Østensvig Dale (35) fra Nesodden ført opp på  den amerikanske listen over terrorverstinger under kategorien «Specially designated global terrorist» (SDGT). Med det har han havnet i samme kategori som en rekke internasjonalt etterlyste terrorister som al-Qaidas leder Ayman al-Zawahiri. Men det er flere nordmenn som har fått liknende internasjonal oppmerksomhet ved enten å havne på listen til USA, FN eller EU (se nederst i saken).

– Mest alvorlige listen

– Den amerikanske listen er den mest alvorlige listen man kan havne på. Det vil si at

<p>FORSKER PÅ TERROR: Forsker ved Forsvarshøyskolen i Sverige, Magnus Ranstorp kaller den amerikanske terrorlisten for en «etterlysningsliste».<br/></p>

FORSKER PÅ TERROR: Forsker ved Forsvarshøyskolen i Sverige, Magnus Ranstorp kaller den amerikanske terrorlisten for en «etterlysningsliste».

Foto: Jan Petter Lynau, VG

amerikanske myndigheter går aktivt etter dem som står på listen. I noen tilfeller er dette også kombinert med belønninger, sier terrorekspert Magnus Ranstorp ved Senter for asymmetriske trusler ved Forsvarshøyskolen i Sverige, til VG.

– Man kan kalle den amerikanske listen en etterlysningsliste i den forstand at dersom et land huser personer på denne listen, så vil USA begjære at vedkommende blir utlevert. EU og FNs liste over terrorister er mer passive og de er ingen arrestliste. Man er kun forpliktet til å stoppe dem fra å reise og avstå fra å hjelpe dem, sier Ranstorp.

– Politisk uenighet

Andrew Southam, forsker tilknyttet The Foreign Policy Centre i England, sier til VG at FN og EU oppnår enighet om listene gjennom komiteer, og at enkeltland i EU kan ha egne lister som ser annerledes ut.

– Betydelige forskjeller på listene kan oppstå på grunn av politisk uenighet, særlig gjelder dette EU og USAs lister. Midtøsten kan være et godt eksempel på det, sier han.

– Offensiv terrorbekjempelse

Anders Romarheim ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) sier den amerikanske terrorlisten ofte teller flere grupper og personer enn listene fra FN og EU.

– På listene til FN og EU er det mange ulike nasjonale hensyn å ta, mens USA inkluderer de personene de til enhver tid ønsker. Denne listen favner gjerne bredere enn de to andre og representerer også USAs mer offensive syn på internasjonal terrorbekjempelse, sier Romarheim til VG.

Fem på listene

Her er oversikten over nordmenn eller norsk-tilknyttede organisasjoner som har havnet på en av de tre terrorlistene.

** Anders Cameroon Østensvig Dale (35)

Tirsdag havnet Dale på den amerikanske terrorlisten. Ifølge amerikanske myndigheter har han fått terrortrening og trening i å lage bombebelter, bilbomber og andre eksplosiver. Onsdag ble det også klart at Dale er etterlyst av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for terror i Jemen. Norske myndigheter vil dermed etterlyse han internasjonalt gjennom Interpol og Schengen-systemet.

– Å havne på listen «Specially Designated Global Terrorists» er veldig alvorlig, sier Anders Romarheim ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS). Han mener dette tilfelle er spesielt i norsk sammenheng.

** Abdullahi Hussein Kahie

Kahie ble 9. november 2001 utpekt av USA som en av de finansielle hjelperne til Osama bin Laden, på en liste over personer og organisasjoner som kan ha tilknytning til al-Qaeda. Han står nå på den amerikanske terrorlisten som SDGT. Han ble i 2001 også satt på FNs terrorliste, men står ikke der nå lenger. Mannen er nå 54 år, bodde i Somalia og var direktør i telefonselskapet al-Barakaat.

** Tamilsk Rehabiliterings Organisasjon (TRO Norge)

Denne organisasjonen med tilknytning til mange land ble satt på den amerikanske terrorlisten 15. november 2007. Organisasjonen har kontorer i Norge. Dette er en hjelpeorganisasjon som fikk fryst sine kontoer i USA som mente organisasjonen finansierte Tamiltigrene (LTTE). Tamiltigrene blir av USA definert som en terrororganisasjon. Tamilsk Rehabiliteringsorganisasjon står fremdeles på den amerikanske terrorlisten.

** Mullah Krekar

<p>PÅ FLERE LISTER: Mulla Krekar (Najmuddin Faraj Ahmad) er oppført på USAs EUs og FNs terrorliste.<br/></p>

PÅ FLERE LISTER: Mulla Krekar (Najmuddin Faraj Ahmad) er oppført på USAs EUs og FNs terrorliste.

Foto: Jørgen Braastad, VG

Mullah Krekar ble 7. desember 2006 satt på FNs terrorliste. Der står han fremdeles. Krekar er også oppført på den amerikanske terrorlisten som SDGT og på EUs liste. Den tidligere kurdiske geriljalederen ble dømt i Norge for trusler mot Erna Solberg (H) og soner for tiden dommen på to år og ti måneder i Kongsvinger fengsel. Han fikk i februar avslag på sin søknad om prøveløslatelse.

– Magnus Ranstorp, vil du si at grunnlaget for at den 35 år gamle nordmannen er kommet på den amerikanske listen er mer alvorlig enn i Mullah Krekars tilfelle?

– Ja, det vil jeg si. Det er en grunn til at han har kommet på den listen, og det handler om de operative ferdighetene han skal ha tilegnet seg, sier terroreksperten ved Forsvarshøyskolen i Sverige.

** Jugoskania AB

I tillegg til disse var selskapet Jugoskandia AB på den amerikanske listen fra 18. juni 1998, men ble fjernet 19. januar 2001. Dette var et svensk selskap med norsk kontor, som ble satt opp på listen i forbindelse med Kosovo-krigen.

Siste saker fra Utenriks

Se neste 5 fra Utenriks