Hovedinnhold

Derfor publiserer vi rapportene

Var Anders Behring Breivik strafferettslig tilregnelig under de gruoppvekkende terrorhandlingene 22. juli? Det er det viktigste stridsspørsmålet før rettssaken. Skyldspørsmålet er avklart.

Nå har Oslo tingrett bestemt at det skal oppnevnes nye psykiatrisk sakkyndige. Helt ekstraordinært - men fornuftig.

I seks uker har det pågått en offentlig debatt basert på bruddstykker av innholdet i den rettspsykiatriske rapport. Debatten om konklusjonen i rapporten viser at den bærer i seg potensiale til å bli et nasjonalt traume. Det beste middel som finnes for å redusere muligheten for det, er størst mulig åpenhet.

Derfor velger VG nå å offentliggjøre den rettspsykiatriske rapporten i sin helhet - med to unntak.

Bakgrunn:  Her kan du lese rapportene

Vi har utelatt det første politiavhøret med moren - side 32-35, og psykolograpporten etter oppholdet på Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri tidlig på 1980-tallet - side 47-50.

Den inneholder riktignok helt vesentlige opplysninger, men er tatt ut fordi den går for langt inn i intimsfæren til Behring Breiviks familie til at det kan forsvares å publisere den.

All annen redigering i rapporten dreier seg utelukkende om navn, adresser og opplysninger om nærstående personer av Breivik det ikke er nødvendig å eksponere for at vi skal kunne gjøre oss opp en oppfatning av hvordan hans realitetsorientering er.

Vi har også redigert bort en del tekniske opplysninger om hvordan Breivik antente bomben i regjeringskvartalet.

Vi publiserer også psykiater Randi Rosenqvists tre notater til fengselsdirektøren på Ila. Som kjent kommer Rosenqvist til en annen konklusjon enn de rettspsykiatrisk sakkyndige med hensyn til om Behring Breivik er psykotisk

Samlet gir de to rapportene et godt grunnlag for utvidet innsikt i problemstillingen rundt spørsmålet om strafferettslig tilregnelighet.

I en demokratisk rettsstat som Norge er det et viktig prinsipp at den som var utilregnelig i gjerningsøyeblikket skal behandles - ikke straffes. Det er ikke opp til deg og meg å avgjøre om Anders Behring Breivik var utilregnelig, men det er viktig at allmennheten har tillit til de prosesser som leder fram til domstolens avgjørelse.

Det er den tilliten det står om i denne saken, og det er derfor vi gir våre lesere tilgang på dette materialet.

Torry Pedersen
Ansvarlig redaktør

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger