Hovedinnhold

Nynorsk i Oslo

Høyre/Frp-byrådet i hovedstaden ønsker å fjerne den obligatoriske undervisningen i nynorsk i Oslos videregående skoler. Rune Gerhardsen kjenner et populært utspill når han ser ett, og har forskuttert at forslaget vil få Aps støtte i bystyret. Dermed vil en fritakssøknad fra kommunen få tilnærmet automatisk aksept fra departementet.

Så sent som høsten 2001 forsøkte bystyret seg på det samme. Da ble søknaden avvist av daværende undervisningsminister Trond Giske (Ap). Nå har Høyre denne statsrådsposten, og det ville forundre oss om Kristin Clemet gjør det samme.

Vi håper likevel hun tenker seg om to ganger. Å innvilge en slik søknad vil ha konsekvenser ut over de rent pedagogiske sider. Dersom elevene i Oslos videregående skoler fritas for obligatorisk undervisning i nynorsk, vil det også ha kulturpolitiske og prinsipielle konsekvenser.

Vi innser at denne saken har vært gjennom en demokratisk politisk prosess i Oslo kommune, og vi støtter selvfølgelig prinsippet om at læreplaner og undervisning må være gjenstand for en kontinuerlig kvalitetsvurdering. I dette ligger også at pedagogiske opplegg som ikke fungerer, må justeres.

Men fortsatt er det en betydelig forskjell på barbering og å skjære av seg hodet. Og det er denne amputasjonen som Oslo kommune insisterer på å gjennomføre, vi har vanskeligheter med å forstå. Skolebyråd Torger Ødegaard (H), som har gått i bresjen for å frita Oslo-skolen for obligatorisk nynorsk, har begrunnet søknaden med elevenes motstand mot målformen. Vikarierende argumenter om hva som er «naturlig» for elever på Østlandet, har også vært ført i marken.

Ved å eliminere innslaget av tvang, altså det obligatoriske, skal eleven utvikle en ny lyst til å lære nynorsk, mener Oslo-politikerne. Dersom denne logikken skal videreføres, er det mange upopulære fag som kommer til å forsvinne fra Oslo-skolen.

Språkrådets nye direktør, Sylfest Lomheim, har påpekt at det er flere måter å lære nynorsk på enn ved den obligatoriske sidemålsstilen. Vi er enig i at det bør vurderes andre pedagogiske opplegg dersom det å skrive stil er det store problemet. Men vi har ingen tro på at elevene i Oslo-skolen blir bedre i nynorsk ved å rasere deler av norskfaget. Det er i det hele tatt svært betenkelig at politikerne vil frata elevene i vår hovedstad en så viktig del av vår kulturarv. Faktisk er det slik at også elevene som bor i Oslo, har krav på nynorsk.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger