Hovedinnhold

Kronikk: Krekars hatytringer

<p><b>SPRER GIFT:</b> – Selv om Krekars ytre gir antydninger om det, er Krekar ingen muslimsk lærd, skriver kronikkforfatteren. </p>

SPRER GIFT: – Selv om Krekars ytre gir antydninger om det, er Krekar ingen muslimsk lærd, skriver kronikkforfatteren. 

Foto: Al Jazeera, AL JAZEERA
Mulla Krekar fortsetter å spre gift, og han blir giftigere for hver gang. Ikke bare er det uislamsk å støtte brutale terrorangrep som i Paris, det er inhumant.

Denne saken handler om:

Delta i debatten?

Send ditt innlegg til debatt@vg.no

eller

SMS med kodeord sidet til 2200

HAMZA ANSARI, styremedlem Minhaj Ungdom, og medisinstudent ved UiO.

Mulla Krekar fremla en rekke hatytringer og glorifiserer terroristene som stod bak angrepet i Paris, i sitt intervju hos NRK. Dette føyer seg inn i rekken av de mange hatytringer og uttalelser Mulla Krekar har kommet med opp igjennom tiden.

Konfronteres teologisk

<p>Hamza Ansari.</p><p><br/></p>

Hamza Ansari.


Disse ytringene må konfronteres, særlig fra et teologisk perspektiv. Det mest bekymringsverdige er at Krekar fremfører dette bak en islamsk fasade. Ikke bare er han utstyrt med turban, langt skjegg og går i kjortler, han henviser og argumenterer i lys av hellige tekster i islam, som Koranen og de Profetiske beretningene. Eller sakt på en annen måte – han forsøker å legitimere terror og hat gjennom islamske primærkilder. Slike ytringer kan ikke få stå uimotsagt, og Krekars ønske om definisjonsmakt må motarbeides fra alle hold.

Mulla Krekars teologiske bakgrunn må møtes kritisk. Selv om Krekars ytre gir antydninger om det, er Krekar ingen muslimsk lærd.

Han taler tvert imot stikk i strid med anerkjente lærde, som entydig har fordømt terroren i Paris og København. Det er ingen tvil om at muslimer verden over blir støtt og fornærmet av karikutar-tegninger av deres kjære Profet, men det er i den samme Profetens ånd å svare en ytring med en motytring, og ikke vold.

Sprer frykt og splittelse

Motivet bak Krekars uttalelser kan være mange. Slike terror-hyllester knapt noen få uker etter angrepene i København og Paris er definitivt ikke ugjennomtenkte. Frykt og splittelse i samfunnet er åpenbare elementer Krekar ønsker å formidle gjennom sitt intervju.

Fremstillingen av tanken om at islam og muslimer blir «bearbeidet» av vestlige krefter, og en «oss» mot «dem» mentalitet saboterer for vellykkede resultater i et avradikaliseringsarbeid.

Splittelse mellom institusjoner og samfunnssegmentene er det siste vi er trenger. I et avrekrutterende og deradikaliserende arbeid er samarbeid på tvers av ulike instanser obligatorisk. Det norske fellesskapet må føle et ansvar. Det er vårt samfunn og våre verdier som settes på prøve. Dette krever at vi viser en felles front mot disse holdningene.

Kan bidra til radikalisering

Til tross for at uttalelsene til Krekar har svært begrenset nedslagsfelt blant norske muslimer, er det er problematisk at han vies så stor oppmerksomhet og får brukt NRKs nyhetsflaggskip som talerør for sine tanker og ideologi.

Ytringene vi blir eksponert for gjennom rikskanalen er giftige. Det er opphopningen av slike ekstreme holdninger som på sikt utvikler et spesifikt tankesett og gir ideologisk grobunn for radikalisme. Det skapes ingen terrorister over natta. Dette er en adferd som utvikler individets holdninger og tanker over tid. Det er disse alarmsymptomene som må oppdages på et tidlig stadium. Jo senere dette oppdages, jo vanskeligere blir avrekrutteringen.

Sannsynligheten for at ytringene Krekar presenterte på Dagsrevyen slår rot blant muslimer i Norge er uhyre liten, men gjentatt eksponering av små porsjoner med gift er ikke sunt.

Ønsker vi fremgang i arbeidet mot ekstreme holdninger og ideologier må alle ta i et krafttak, også mediene. Moderate stemmer må få et større spillerom i den offentlige debatten.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger