Hovedinnhold

VG mener:

Skattesjekk av Ryanair

Foto: Trond Solberg, VG
Finansminister Siv Jensens raske respons på kravet fra YS og Parat om en skattegransking av flyselskapet Ryanair er talende.
Meninger

Det er naturlig å forlange at den som opererer på et norsk marked og driver forretning i Norge også skatter til Norge.

Reaksjonen fra Frp-statsråden kan vanskelig forstås annerledes enn som en oppfordring til skatteetaten om å etterkomme fagforeningenes krav. Også lederen av Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF) mener det er betimelig å ettergå det irske lavprisselskapets drift i Norge for å finne ut om norske lover og skatteregler er overholdt.

Finansministeren kan ikke uten videre instruere ligningsmyndighetene i en sak som denne. Men svarbrevet til Parat/YS, der statsråden takker avsenderne for initiativet, er tydelig nok. I klartekst står det at hun «har bedt skatteetaten følge opp saken på en hensiktsmessig måte».

Dette kommer opp nå fordi Ryanair har trukket anken til Høyesterett i saken om en oppsagt italiensk kabinansatt som selskapet hadde stasjonert i Norge. Som kjent har selskapet hatt sin norske base på Rygge, og de ansatte med tilknytning til denne har ment at norske virksomhetsregler, arbeidsbestemmelser og norsk lov må gjelde. Ryanair har vært av en annen oppfatning, og vist til at selskapet er irsk og dermed underlagt Irlands jurisdiksjon.

Ryanair fikk langt på vei medhold for dette i første rettsinstans, men saken ble anket til lagmannsretten som i sin slutning konkluderte med at norsk lov gjelder for ansatte stasjonert i Norge.

VG mener: Ny giv på Rygge

Nå som Ryanair avvikler basen på Rygge og flytter sin virksomhet til Gardermoen, trekkes altså anken til Høyesterett, slik at dommen i lagmannsretten er rettskraftig. Vi mener i likhet med finansministeren, lederen i finanskomiteen og de nevnte fagforeningene at det dermed er grunn til å undersøke om Ryanairs selvforståelse også omfatter en egen tolkning av skatteloven.

Den nylige EU-dommen mot Apple i Irland har vist hvor viktig det er å reagere overfor enkeltaktører som tar seg til rette på storsamfunnets bekostning. Skatteplanlegging er ikke nødvendigvis ulovlig. Men aktiv skatteunndragelse er å frarøve fellesskapet verdier, på samme måte som ideen om at globale aktører ikke har skatteplikt i land de opererer i så lenge det betales skatt der virksomheten har et registrert hovedkontor.

Dersom skattemyndighetene finner ut at det kan fremmes et legitimt krav om etterbetaling fra Ryanair, vil det anskueliggjøre viktigheten av et tydelig lovverk. I dag drenerer giganter som Facebook og Google flere milliarder kroner fra det norske markedet rett i lommene på en håndfull amerikanske aksjonærer, mens de samme aktørene i praksis ikke betaler skatt i Norge.

Det er naturlig å forlange at den som opererer på et norsk marked og driver forretning i Norge også skatter til Norge.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger