Hovedinnhold

Kronikk: Moderate muslimer må reise seg

<p>TÅKETE: - Det er viktig for publikum å få vite hva Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar tår for. Hans tåkete uttalelser den siste tiden kan skape usikkerhet og mistillit, skriver kronikkforfatteren.</p><p/>

TÅKETE: - Det er viktig for publikum å få vite hva Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar tår for. Hans tåkete uttalelser den siste tiden kan skape usikkerhet og mistillit, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Anette Karlsen, NTB scanpix

Det er sjokkerende at en terrororganisasjon som ISIL har støttespillere i Norge. Islamsk Råd Norges tåkete uttalelser skaper usikkerhet. Vi må stå opp for verdiene som gjør Norge til et friere land enn de muslimske landene våre foreldre emigrerte fra.

Delta i debatten?

Send ditt innlegg til debatt@vg.no

eller

SMS med kodeord sidet til 2200

Sylo Taraku, generalsekretær i LIM.

Den militante islamistgruppen ISIL sjokkerer en hel verden med bestialske massakrer på uskyldige mennesker, senest med halshuggingen av den amerikanske journalisten James Foley. For noen dager siden henrettet de også jussprofessoren og muslimen Mahmoud Al-Asali som prøvde å stoppe ISIL fra å fordrive Mosuls kristne fra sine hjem. Det er like sjokkerende at en slik terrororganisasjon har støttespillere i Norge. Over 50 unge muslimer har sluttet seg til denne terrorgruppen. Militante islamister utgjør i dag den største trusselen mot vår nasjonale sikkerhet.

Islam er mangetydig

<p>Sylo Taraku.</p>

Sylo Taraku.

I den hjemlige debatten blir ISIL ofte omtalt som moderne nazister, eller islamofascister. Dette er begreper som refererer til europeiske erfaringer med totalitærorienterte ideologier, og gir mening i en europeisk kontekst. Det er likevel ikke dekkende for jihadistenes ideologi, den springer ut av islam. Det er det grunnleggende viktig å forstå, særlig for å unngå at en nødvendig ideologisk kamp mot de ekstreme kreftene ikke blir oppfattet som stigmatiserende blant muslimer generelt. Derfor er det også viktig at muslimer selv tar et større ansvar.

Islamisme er en politisk ideologi, men er uløselig sammenbundet med islam som er religionen til over en milliard mennesker. Islam spenner i dag fra totalitære wahhabistiske tolkninger fra Saudi-Arabia - som terrorgrupper som ISIL og Al-Qaida er inspirert av, til liberale og moderne tolkninger man finner i for eksempel Tyrkia og Vest-Balkan der jeg opprinnelig kommer fra. Dette spennet reflekteres også blant norske muslimer.

Profetens Ummahs talsperson, Ubaydullah Hussain, har de siste dagene oppnådd å få mye oppmerksomhet for provoserende uttalelser til støtte for terrororganisasjonen ISIL. Andre muslimer har reagert og uttalt at Hussain ikke snakker - eller kan snakke - på vegne av andre muslimer. Muslimer er ikke en ensartet gruppe, og islam gir ikke entydige svar.

Moderate religiøse muslimer vil legge vekt på Koranens budskap om at «det er ingen tvang i religionen» (2:257) og at islam støtter pluralisme: «O mennesker, Vi har skapt dere fra en mann og en kvinne, og gjort dere til folk og stammer for at dere skal kjenne hverandre» (49:13). Samtidig kan ekstremistene i Profetens Ummah legitimere ISILs forbrytelser med henvisning til islam.

Ytterpunktene står så langt fra hverandre at de kan utdefinere hverandre som muslimer, men begge parter finner inspirasjon fra de samme religiøse skriftene. I islam finnes det ikke et samlende religiøst overhode tilsvarende paven i den katolske kirke, og i mangelen på autoritet for å tolke islam progressivt, står muslimene fritt til å velge de tolkningene som måtte passe dem best.

IRN er for uklare

Vi har ingen gode holdningsundersøkelser blant norske muslimer, men de vi har tyder på at de fleste muslimer støtter opp under de demokratiske verdiene Norge er tuftet på. En undersøkelse som ble utført av TNS Gallup i 2009 - som en del av prosjektet «The End of National Legal Culture?» - kommer det frem at norske muslimer generelt er fornøyde med den norske rettsstaten og har like stor tiltro som ikke-muslimer til at lovene i Norge er rettferdige. En internasjonal undersøkelse utført av Pew Research Center som ble publisert i fjor viste en økende bekymring for islamistisk ekstremisme i muslimske land. Totalt sier to av tre at de er bekymret for slik ekstremisme.

Likevel er det de ekstreme islamistene som har fått initiativet og setter dagsorden - både i den muslimske verden og i Norge. Islamisme som politisk ideologi brukes både i politiske maktkamper og i sekteriske konflikter i den muslimske verden. Ideologien brukes også til å kanalisere et sinne som eksisterer blant mange muslimer mot «Vestens dominans». Drømmen er opprettelsen av et islamsk kalifat som ifølge Ubaydullah Hussain skaper «optimale forhold» for muslimer til å praktisere sin tro. En slik drøm motiverer noen unge muslimer til å reise til Midtøsten for å drepe og dø for saken.

Moderate muslimske krefter har lenge vært ganske passive. Etter VGs famøse intervju med Ubaydullah Hussain – der han nærmest fremsto som ISILs representant i Norge, varslet journaliststudent Isra Zariat «en antiradikal storm» i en kronikk i Dagbladet. Om ikke storm, så ser vi i hvert fall en bølge med reaksjoner fra samfunnsdebattanter med muslimsk bakgrunn, på TV, i avisene og på sosiale medier. Nye demonstrasjoner mot ISIL og deres støttespillere i Norge er under planlegging, men i denne situasjonen har Islamsk Råd Norge (IRN), som representerer islamske trossamfunn i Norge, glimret med sitt fravær.

Etter flere forsøk på å få IRN i tale gikk IRNs generalsekretær Mehtab Afsar omsider ut med denne uttalelsen til TV2-nyhetene 18. august: «Vi er norske borgere, og det er norsk lov som gjelder for oss, og de som mener de har andre lover å forholde seg til med tanke på halshugging, tortur og drap av uskyldige mennesker, de må finne ut av hva de ønsker. Når de har valgt å leve i Norge så har de en lov å forholde seg til, og det er norsk lov.»

Dette utsagnet er åpent for forskjellige tolkninger. Det virker som et forsøk på å unngå å ta stilling til hatytringene og provokasjonene fra Profetens Ummah, som er innenfor loven. Argumentet om at når muslimer er i mindretall må de følge lovene til det landet de bor i, er et prinsipp mange islamister deler. Å understreke det selvsagte om at en må følge norsk lov blir uansett en intetsigende uttalelse. Ingen kan føle seg truffet.

Aktiv kamp er nødvendig

Etter flere reaksjoner på denne uklarheten, var Mehtab Afsar tydeligere i Dagsavisen i går, men på direkte spørsmål fra journalisten om hvorfor de ikke på eget initiativ har fordømt Profetens Ummah i pressen, svarer han slik:

«Det er vi som er i dialog med mennesker i det miljøet som betegnes som ekstremt. Det finnes mennesker vi kan lykkes med å få ut av dette miljøet - en avrekruttering. En slik langsiktig målsetting er viktigere enn kun å fordømme.»

Det er prisverdig dersom IRN arbeider med av-radikalisering, men den interne dialogen med ekstremister er lite verdt dersom en ikke kan være tydelig på at støtte til ISIL er totalt uakseptabelt. Dessuten er det viktig for publikum å få vite hva Islamsk Råd Norge står for. Deres tåkete uttalelser den siste tiden kan skape usikkerhet og mistillit.

Det er positivt at IRN nå støtter anti-ISIL-demonstrasjonen på mandag, men det at de nøler med å ta et kraftig oppgjør med Profetens Ummah er kritikkverdig.

Ikke mer snikksnakk

Fra et muslimsk ståsted er aktiv kamp mot ekstreme islamister viktig av to hovedgrunner: Det ene er at disse gjør samfunnet mindre trygt for alle oss, og det andre er at de ødelegger muslimenes omdømme og følgelig også gir næring til muslimfiendtlige krefter i Norge.

Resultatet blir et mer splittet og konfliktfylt samfunn. Tiden for snikksnakk og bagatelliseringer er forbi. Nå gjelder det å stå opp for de verdiene som gjør Norge til et friere og tryggere land for norske muslimer enn muslimske land våre foreldre har emigrert fra.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger